tisdag 18 december 2012

Nätverksaktiviteter i juletid

Byggnadsvård Qvarnarp är ett aktivt nätverk. Vi träffas, diskuterar, utbyter erfarenheter och jobbar ihop. Vi hjälper varandra och stöttar nya företagare. Nu i juletider har vi bla träffats hos Sydsvensk Byggkultur för att diskutera kring nästa års aktiviteter och marknadsföring, vår kompetensutveckling. Ja, vi hann med att dricka glögg och äta pepparkakor också.

Mingel i Aggarp. Foto: Arja Källbom

Julfesten hölls på Broarps Gästgiveri, med föreläsning om kubbhusens historia av Olle Hagman, expert på området. Kubbhusen - hus av vedklampar -  började byggas på 1830-talet och hade sin storhetstid 1860-tal till 1920-tal. Det finns kubb/knubb/klant/klabb/knopphus bl a i Ormaryd, Solberga, Mariannelund, Ingatorp. I stearinljusets och brasans sken fick vi dessutom underhållning av musicerande medlemmar. 
Musikanterna är utrustade även med pannlampor.. Foto: Arja Källbom


Äkta ultramarin i Källunge kyrka

Arja Källbom på Station Ormaryd AB har nyligen analyserat pigment från Klinte och Källunge kyrka på Gotland, på uppdrag av Byggnadshyttan på Gotland. Källunges bysantinska måleri från 1100-talet är unikt även i ett internationellt perspektiv. Pigmenten, som ju är små mineralkorn, undersöks med ett polarisationsmikroskop av samma sort som geologer använder. I det genomlysande polariserad ljuset kan man studera mineralens optiska egenskaper; form, brytningsindex, storlek, egenfärg samt interferensfärger. Med svepelektronmikroskop sker sedan en spektralanalys där mineralernas ingående grundämnen kan specificeras. Sammantaget ger detta, tillsammans med målningens okulära utseende och sammanhang, en sannolik hypotes för vilka pigment som den bysantinske målaren använde. Bilden nedan visar lazurit, det färgbärande mineralet i lapsi lazuli, äkta ultramarin. Det var kostsamt som guld under medeltiden. Hur fann det sin väg till Gotland för 850 år sedan, och vem finansierade detta? Det här är spännande! Andra pigment som hittats är azurit, malakit, blypigment, jordfärger m fl.
Lazurit från Källunge kyrka på Gotland. Foto: Arja Källbom.

tisdag 11 december 2012

Öppet hus hos Lignarium Snickeri den 19 dec

Onsdagen den 19 dec är det Öppet Hus i Virserum, hos våra medlemmar Lignarium Snickeri AB. Välkommen på glögg, och titta på en del av deras projekt.

Foto: Lignarium AB


August Holmbergs byggnadslära

August Holmberg var timmerman och byggmästare i Blekinge och började på 1930-talet att svara på Nordiska museets frågelistor om sina kunskaper och erfarenheter. Hans utförliga svar har visat sig ha ett stort värde för att förstå hantverkets olika moment och återfå kunskaper som har gått förlorade. Hans byggnadslära finns att hämta här.

Timmerhus – hotad tusenårig tradition?


Flera av Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar och plantskoleföretagare deltog på ett seminarium i slutet på november om energikrav och timmerhus. Dagen anordnades av Hantverkslaboratoriet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen, och lockade en bit över 100 deltagare.
Nya timmerhus, i det utförande som efterfrågas idag, med timret synligt både in- och utvändigt har ingen chans att klara dagens eller morgondagens energikrav. Timmerhusens akilleshäl är dragen, en invändig lerputs (panel) och/ eller vindstopper och panel på utsidan klarar nog 2012 års krav. Nästa sänkning planerad till år 201X lär sätta stopp även för den konstruktionen. Dags för nya sunda träbyggnader och vårda de gamla väl!

Nytimrad vägg. Foto: Arja Källbom

Timmerseminarium i Gallejaur

I kulturreservatet Gallejaur mellan Arvidsjaur och Skellefteå i Norrbotten hölls i månadsskiftet en workshop om timmer för ett 30-tal hantverkare. Timmermännen Roald Renmaelmo från Troms fylke i Norge och Pierre Bosson från Småland ledde den praktiska worskhopen som mestadels ägde rum ute i skogen. Bland annat fick deltagarna prova att avverka med yxa och olika traditionella sätt att spräcka timmerstockar, bila m.m. Seminariet anordnades av hantverkslaboratoriet. Kolla in videon nedan!
Timmerseminarium i Gallejaur

Foto: Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet

Pierre berättade även om Byggnadsvård Qvarnarp, kanske kan det starta ett nätverk även i landets nordliga delar?

lördag 17 november 2012

Stenhög blev husgrund


Smålands Byggnadsvård (David Gard och Johan Örfelth)  skickar en bild på huset som vi skrev om tidigare, som väcks ur sin törnrosasömn.  Trossbotten i hela nedervåningen är lagd och nu väntar cellulosaisolerskivorna från Wederslöfs Byggnadsvård  på uppsättning på väggarna.  En ouppmärkt stenhög som fanns i närheten av där David bor, fraktades till platsen och lades på plats med hjälp av grävmaskin med griplastare. Nu ska våtutrymmet uppföras på den fina granitgrunden.

Foto: David Gard

söndag 4 november 2012

Glaskonst i Vrigstad kyrka på plats igen

Foto: Anders Eklund
Klockaregårdens Fönsterhantverk& Snickeri monterar blyinfattad glaskonst som de restaurerat, Vrigstad Kyrka. Visst är det vackert?

Törnrosasömnen är slut


Foto: David Gard
Denna hundraåriga skönhet utanför Jönköping väcks nu med hjälp av Byggnadsvård Qvarnarps entreprenörer ur sin törnrosasömn. Bjälklaget isoleras med material från Wederslöfs Byggnadsvård, fönster renoveras med hjälp av 34:ans Byggnadsvård, nytillverkning av dörrar och fönster utförs av Jacobsons Hantverk. Tillbyggnad för våtutrymme skall byggas efter förslag från arkitekt Katinka Schartau. Snickerier renoveras och nytillverkas av Smålands Byggnadsvård; David Gard (huvudentreprenör) och Johan Örfelt. All el och VVS ska dras om, nytt bandtäckt plåttak och ny fasad skall på. Självklart återbrukas dugligt byggmaterial och nytillkommet material och färg är noggrant utvalt. Fortsättning följer..


tisdag 30 oktober 2012

Nya plantskoleföretagare in, gamla ut!

Vi har fått två nya medlemsföretag; Smålands Byggnadsvård som drivs av David Gard, och EKO Byggnadsvård Höglandet, som drivs av Ragnar Söderman och Petra Ensjö Einarsson. David, Petra och Ragnar började som plantskoleföretagare för två år sedan, och har nu godkänts som medlemmar.

Två nya plantskoleföretagare har kommit in istället. Plantskolan är ju till för nystartade företag, som vi håller under vingarna så gott det går så att de kommer igång. Vi tycker att detta är väldigt viktigt; fler medlemmar går i pensions om några år, och vi behöver fylla på nya företag och kanske också föra över en del kunskap till de yngre. Ju fler företag som jobbar inom byggnadsvård, desto bättre. Välkomna!


Niklas Stangenberg Byggnadsvård arbetar för att bevara den svenska byggnadstraditionen. Varsamhet och ekologiskt tänkande är ledord som styr. Han kommer från Umeå, Västerbotten och har studerat praktisk byggnadsvård på Vindeln Folkhögskola.Har även tidigare erfarenheter inom byggnadsbranschen.Kontaktas på  070- 5929050 eller nstangenberg@gmail.com
* Timring, syllstocksbyte
* Lyft- och rätning av hus
* Fönsterrenovering
* Gärdesgårdsbygge, Staket och grindar.
* Snickarglädje, annat finsnickeri
* Takomläggning

Mafix Lås & Snickeri ägs och drivs av Christian Råberg och finns i Maramö utanför Värnamo.  Christians bakgrund är som elektriker och låssmed och inom senare år även snickeri. Viktigt för honom är pålitlighet, hög kvalitet och den personliga relationen. Att med ett bevarandetänk hitta ett sätt att kunna kombinera önskemål, krav och regler för installationer utan att inkräkta och förstöra helheten.
Mindre renoveringar och tillbyggnader
Fönsterrenovering
Elinstallationer
Montering och försäljning av lås och beslag
Rådgivning och konsultation inom utrymning och tillgänglighet
Kontakt: Västbogården 3 Maramö, 331 92 Värnamo
Tel. 070-250 70 80 eller 0370-474 34
christian@mafix.se, www.mafix.se



Rekonstruktion av måleri på Färgforum 2012


 Färgforum hölls i Stockholm, Skånska gruvan den 18-19 oktober och lockade åhörare från hela Norden. Arrangörer var Riksantikvarieämbetet, SFV och Skansen.
Temat var rekonstruktion av historiskt måleri och målare, konservatorer, fastighetsförvaltare visade exempel på principer, tillvägagångssätt för rekonstruktionsmåleri i historiska miljöer i Sverige, Finland och Norge. Det var två fullmatade och inspirerande dagar, då deltagarna gavs många tillfällen att knyta värdefulla kontakter.

Rekonstruerade handmålade tapeter. Foto: Arja Källbom

Rekonstruerad miljö på Boktryckargården. Foto: Arja Källbom
Vi fick se Boktryckaregården på skansen och målare Björn Andersson visade hur de rekonstruerade tapeterna vändspikats, ett äldre tillvägagångssätt som i princip varit bortglömt. Även Anders Zander från Statens Fastighetverk visade tapeter, handmålade på linnelump. Arja Källbom presenterade sitt gästhantverkprojekt om mjölk- och kaseinfärger. Jon Braenne, f d konservator på NIKU berättade om problematiken kring modernismens material – b l a kaseinfärger. Vicki Wenander gav två goda exempel på rekonstruerade trapphus, från olika epoker och med olika tillvägagångssätt. Kerstin Lyckman berättade om  hur en brunnen kyrkas portar räddades och ytbehandlingar analyserades och rekonstruerades. Elisa Heikkilä visade rekonstruktioner i Finland, b la från Urho Kekkonens Ekudden. Flera föreläsare pratade också om färgundersökningar. Detta var ett litet axplock ur programmet. Nästa år ser vi fram emot den internationella konferensen Architectural Paint Research APR som hålls i Stockholm.

onsdag 10 oktober 2012

Ingatorpsboden, Sveriges fn äldsta profana träbyggnad!


Hösten 2011 upprättades en KAE-ansökan (kyrkoantikvarisk ersättning) till stiftsantikvarien i Linköpings stift. Kyrkofullmäktige har nu beviljats ett bidrag på 200 000 kr, för fortsatt forskning om byggnaden. I november kommer en arbetsgrupp att skapas, som ska lägga upp det fortsatta forskningsarbetet. Det är ytterst sällan, eller snarare aldrig (och ändå har det faktiskt hänt), att vi får möjlighet att studera kring och forska om en tidig medeltida byggnad, vilken dessutom förefaller vara byggnadstekniskt intakt sedan tillkomsten.

År 2008 kunde det beläggas att kyrkboden är Sveriges äldsta daterade träbyggnad, som inte är kyrka. Nyheten var resultatet av dels dendrokronologisk analys (datering med hjälp av årsringar), dels C14 analys, utförda av laboratoriet för vedanatomi vid Lunds universitet. Det framkom att timret i boden fällts någon gång mellan 1219 och 1239. Bara Granhults kyrka är äldre och det endast med ett fåtal år. Misstankar om kyrkbodens medeltida ursprung hade väckts av den ålderdomliga takresningen, den dymlade dörren med sitt grova stocklås och framförallt timmerbearbetningen. Allt timmer är fyrkantshugget och ”sprättäljt”, den sist-nämnda behuggningen ger ett lätt igenkännligt fiskbensmönster, som i Sverige bara förekommer under tidig medeltid.
I projektet ingår bl a:

  • Byggnadsteknisk beskrivning.
  • Byggnadsuppmätning och fotodokumentation.
  • Byggnadsarkeologisk undersökning.
  • Byggnadshistorisk tolkning.
  • Konstruktionsspår, användarespår, verktygsspår, timmermanstecken och ev andra  tecken, såsom religiösa eller administrativa.
  • Dendrokronologisk provtagning av väggspån, väggtimmer och golvplank.
  • Utvidgad tolkning av skogliga förhållanden, såsom typ av skog och skogsbruk, var
  • byggnadsmaterialet kommer ifrån, rotstock/toppstock, växtskador etc
  • Underhållsåtgärder; ca 135 väggspån behöver kompletteras. Mängden blir ett resultat av vad som är patina kontra nedbrutet.


Foto och text: Lennart Grandelius

tisdag 9 oktober 2012

Vad tål ett byggnadsminne mitt i staden?


Vi besökte ett byggnadsminnesförklarat tjänsteboställe omfattande mangård med funktionsbyggnader i väl sammanhållen helhet i Gränna i september. Byggnaderna är i huvudsak uppförda under 1800-talet men har längre historia. I dagsläget ägs mangårdsbyggnaden och delar av parken av Svenska kyrkan medan övriga delar sedan ett några år är privatägda. I samband med en ny ägare har frågan om förändring och omvandling av ekonomibyggnaderna aktualiserats.
Vi diskuterade hur man kan omvandla ett byggnadsminne till en del av en kommersiell verksamhet och där de bevarade ekonomibyggnaderna bidrar till att göra bebyggelsemiljön till en helhet. Vad tål byggnadsminnet? Hur kan nya tillskott inordnas i en äldre miljö?
Med på dagen deltog Länsstyrelsen i Jönköpings län,  fastighetsägarna Roman Fastigheter och arkitekt Lennart Grandelius, deltagare från Byggnadsvård Qvarnarp, Gränna Museum, Eksjö kommun m fl. Vi hade riktigt givande och bra diskussioner.

Foton: Arja Källbom

Unika målningar på hög höjd

Arja Källbom, Station Ormaryd AB, projekterar vapenmålningar och urtavlor på tornet Göberga gård, som är byggnadsminne. Skador, åtgärder, material och metoder beskrivs. Det är fantastiskt att få se dessa unika målningar på nära håll. Förhoppningsvis får tornet omvårdnad nästa år. Projekteringen sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Foto: Arja Källbom

Hälsningar bland stavspånen

Svensk Byggtradition har nyligen lagt om stavspåntaken på de små gavelfälten på tornet vid byggnadsminnet Göberga nära Tranås. Då fann dom en lapp invikt i en blyplåt från den senaste omläggningen, 1987. Många hantverkare har gjort detta genom århundradena. Tänk om vi visste vilka alla dom var! Självklart lades lappen ned tillbaka, med en hösthälsning 2012. Så kanske någon hittar detta, typ 2050. Det är underbart att få jobba med gamla hus..man blir liksom en del av historien :)

Foto: Per Zackrisson

Spara och reparera

Vad har denna lilla fina farstukvist med fönsterrenovering att göra? Jo, ägaren gick en kurs i fönsterrenovering och träreparationer hos Byggnadvård Qvarnarp...och renoverade sedan alla stugans fönster från början på 1900-talet, alla dotterns fönster i hennes hus ..och alla spjälor till farstukvisten. Så istället för att såga till nya så reparerades spjälorna med samma trälagningsteknik som man använder till fönsterbågar. Föredömligt, tycker vi.! Gör så lite som möjligt och spara så mycket av det gamla som det går.
Vi kommer att ha fönsterrenoveringskurser nästa år med. Anmäl ditt intresse på qvarnarp@hotmail.com.
Foto: Arja Källbom

Byggnadsvårdskurser i Kalmar län

‎Petra Sahaj Ensjö Einarson och Ragnar Söderman på Eko Byggnadsvård, plantskoleföretagare, kommer att hålla kurs i fönsterrenovering och pappspänning 20-21 okt i byn Sulegång i Kalmar län. Kolla in programmet,  där finns allt från gärdesgårdar och ullberedning, hamling, slåtterängar, orvtillverkning mm. Kostnadsfritt dessutom, deltagaravgifterna finansieras av landsbygdssidan Länsstyrelsen Kalmar län. Byggnadsvård Qvarnarp har nämligen tecknat ett ramavtal med Länsstyrelsen om utbildningar i Kalmar län. Det tycker vi är väldigt bra.

34:ans byggnadsvård

André Blomgren, plantskoleföretagare med 34:ans Byggnadsvård arbetar i en av Jönköpings vackra sekelskifteslägenheter (1904). Han lägger trägolv med fris och bygger fönsterdörrar till serveringsgångar, renoverar orginalfönsterbågar. Roligt med ägare som inseratt hantverksmässiga värden höjer även ekonomiska värdet på bostadsrätten. Och höjer trivseln radikalt samtidigt som kulturhistoriska värden hålls uppe. André lär att ha att göra några månader till..


Foton: André Blomgren

Timringskurs hembygdsförening

Hälsningar från Byggnadsvård Qvarnarps timringskurs för Åsenhöga hembygdsförening, som hölls i Marieholm under två helgdagar i september. Lärare var Pierre Bosson och Petra Sahaj Ensjö Einarson.

Foto: Pierre Bosson

måndag 3 september 2012

Murning med ler- och kalkbruk

Vi höll en kurs för 7 hantverkare i traditionell murning och putsning med lera och kalk. Vi plockade ner och murade upp en skorsten över nock, putsade väggytor med lera. Massor med teori och praktik. Lärare var Per Zackrisson, Svensk Byggtradition. Foto: Arja Källbom

måndag 6 augusti 2012

Traditionellt byggnadsmåleri

Svenska Byggnadsvårdsföreningen anordnade en helg kring traditionellt byggnadsmåleri 4-5 augusti; rödfärgskokning och utvändigt linoljefärgsmåleri. F d godsmagasinet i Ormaryd stod i fokus som övningsobjekt och diskussioner. Det var en givande helg med mycket diskussioner kring beprövade material. Det är ganska anmärkningsvärt att kursdeltagarna, har redan vid kursstart större kunskap om detta än vad färghandel och vanliga målare har. Detta var något som diskuterades ingående och ganska upprört. Många fastighetsägare är ändock förvirrade pga den motstridiga information som ändock finns kring utvändigt byggnadsmåleri. Vi rätade ut frågetecknen och arbetade praktiskt utifrån byggnadens förutsättningar. Byggnaden i sig fick illustrera behov av förarbete, reparationer, fuktskydd, rengöring, behov av oljning mm.
När helgen var över var alla inspirerade och redo att ta sig an sina byggnader..en toppenhelg!
Instruktörer var Arja Källbom och André Blomgren, som förutom att de är länsombud i föreningen, också är aktiva i Byggnadsvård Qvarnarp. Se filmen från helgen!

Öppet Hus på Svalhult

Svalhults gård (nära Gränna) fyller 200 år och det firades med Öppet Hus kring temat Färg och Byggnadsvård den 4-5 augusti. Från Byggnadsvård Qvarnarp deltog Svensk Byggtradition; Per och Gunnar Zackrisson, som visade oxhyvling av golvplank och diskuterade byggandsvård med besökarna. Länsmuseet var också på plats liksom länsstyrelsen. Milis Ivarsson höll föredrag om äggoljetempera. I övrigt fanns trädgårdsväxter, loppis, hantverk, lieslåtter, fotoutställning och gamla musikinstrument på plats. Allt arrangerat av de två Svalhultsfamiljerna Eva och Thomas, Tova och Johan. Ca 900 besökare hittade ut till Svalhult.

Ganska många besökare vill prova på oxhyvling, här en av de yngsta. Foto: Per Zackrisson

lördag 28 juli 2012

Sticketakstradition

Den 21 juli höll Byggnadsvård Qvarnarp en kurs i praktisk sticktaksläggning för sju elever i Åsens By. Kursledare var Per Zackrisson på Svensk Byggtradition. Maskinhyvlade stickor användes, och olika undertakstyper diskuterades, liksom spåntakens historia. Ett sticketak är levande takmaterial som ger speciell karaktär åt byggnaden och dess omkringliggande miljö, och det har använts på bostadshus och ekonomibyggnader. Traditionen lever vidare.

Foto: Per Zackrisson

söndag 1 juli 2012

En dag hos Örfelths Kulturvård

Veronica Örfelt, plantskoleföretagare i nätverket, skickar några foton och rader på hur en vanlig arbetsdag kan se ut för en byggnadsvårdare. De renoverar närmare 50 gamla fönster till en laduård, på traditionellt sätt med linoljekitt och linoljefärg. De blir som nya. Dottern Evelina hjälper till. Kanske en blivande byggnadsvårdare?
Örfelths fick tillåtelse att ta vara på gammalt enkupigt lertegel från en byggnad som skulle rivas. Detta hade den uppenbarligen redan påbörjat själv. Halva familjen är med och hjälper till med detta. Fram- och nästan hela baksidan plockades ned innan traktorssläpet var fullt och Alfred till höger på taket, i bild blev getingstucken! Men det var det kanske värt?!

Foton: Veronica Örfelth

söndag 3 juni 2012

Småländska mönsterarv

Station Ormaryd / Arja Källbom har fått ett kunskapsuppbyggande projekt beviljat av Länsstyrelsen i Kalmar län som handlar om länets äldre dekorativa byggnadsmåleri; schablonmåleriet. Syftet är att lyfta fram och visa den skatt av måleri som finns i Småland, och att ge husägare inspiration och möjligheter att använda mönster som hör hemma i landskapet. Minst tre miljöer kommer att undersökas ur ett måleritekniskt perspektiv m a p mönster, pigment, tekniker och färgtyp och ge hantverkare möjlighet att hantverkare kan återuppbygga historisk kunskap. Dessutom har Kalmar läns museum en skatt i form av 50 målade tapeter/ schablonmålningar som förstås ska inventeras. Förhoppningsvis finns möjlighet att senare göra detta även för Jönköpings och Kronobergs län.

Mangårdsbyggnaden i Linneryd, Jönköpings län, har många vackra schablonmålade tapeter, som konserverats av Jönköpings läns museum. Foto: Arja Källbom

Målning av plåttak för kulturhistoriska byggnader


Station Ormaryd arbetar med en förstudie åt Hantverkslaboratoriet (Göteborgs Universitet) beträffande målning av plåttak för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet är att sammanställa dagsläget och ge rekommendationer på fortsatt arbete. Varje år har ett antal byggnader i landet behov av ommålning/underhåll eller nymålning i samband med nyläggning av plåttak. Det är kostsamma åtgärder i form av byggnadsställningar, material och entreprenörer. Frågeställningarna är flera. Bl a finns ett stort mångfald av erfarenheter och procedurer för ommålning. Kring år 2006 förändrades den nyproducerade plåtens lagerskydd, vilket lett till nya frågor om procedurer och problem med målning. Arja Källbom är metallurg, målare och byggnadsantikvarie.

Slottsvillan i Huskvarna. Foto: Arja Källbom

tisdag 8 maj 2012

Bra planer och bygglov

Arja Källbom, Station Ormaryd AB, deltog på Länsstyrelsens seminarium Bra Planer och Bygglov den 20 april i Huskvarna. Ett 80-tal personer deltog, i huvudsak från kommuner och Länsstyrelse. På dagordningen var bl a aktuella nya planer i kommunerna, Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi, klimatanpassning av samhällsfunktioner, kommunernas (alldeles för gamla) kulturhistoriska utredningar, riksintressen, tomtplanering, begreppet sammanhållen bebyggelse, strandskydd mm. En intressant dag med många värdefulla insikter.
Foto: Arja Källbom

Slottsvillan i Huskvarna

Vi besökte byggnadsminnet Slottsvillan i Huskvarna den 27 april, denna praktvilla ritad av Fredrik Sundbärg i slutet av 1800-talet åt dåvarande disponent Tham på Huskvarna fabriken. Det stora restaureringsarbetet som pågår är omläggning av plåttaket. Även stendetaljer i kalk- och sandsten i fasaden konserveras och rengörs, liksom en del fönsterrenovering och mindre snickeriarbeten. Fastigheten är idag privatägd och drivs som en konferens- och hotellanläggning. Det blev många intressanta tillfällen att bekanta sig med arkitekturen och hantverket, och givande diskussioner. Dagen anordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Läns museum, Byggnadsvård Qvanarp.
Foton: Arja Källbom
Överst: Takplåtsarbetet är omfattande och högkvalitativt.
Nederst: Anders Franzén och Per Zackrisson diskuterar plåtläggningen.

Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden

Arja Källbom, Station Ormaryd, har certifierats av Det Norske Veritas som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad).
Kommunala byggnadsnämder kan begära att en sakkunnig antikvarie kallas in för att se till så att samhällets krav på tillvarataganden av kulturvärden för byggnader och byggnadsverk tas tillvara vid ändringar enligt Plan & Bygglagen. Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.

Station Ormaryd arbetar även med antikvarisk rådgivning mot offentliga och privata aktörer, utför projektering, dokumentation, åtgärdsförslag, vårdprogram/planer, besiktning, kulturhistoriska värdebeskrivningar m.m. Mer information på hemsidan.

Foto: Arja i samspråk med en fastighetsägare vid en inventering av stadsdelen Agelnskans i världsarvet Riga (ej pågående uppdrag).

Grandelius prisad

Vår Lennart Grandelius har tilldelats Eksjö kommuns byggnadsvårdspris, för sin långa gärning att skydda bebyggelsen. Få personer är mer än Lennart värd detta pris! Denne eldsjäl och f d stadsarkitekt skapade dessutom en gång tillsammans med Sten Janér det kommunala Byggnadsvård Qvarnarp. Där har många av oss fått sin utbildning inom byggnadsvård, och detta är också en viktig anledning till att det finns så många duktiga byggnadsvårdare i Jönköpings län och även i en del grannlän. Tack för det... Grattis Lennart!

Lennart Grandelius gör färgundersökningar på Skillingarydsfältet. Foto: Arja Källbom

söndag 15 april 2012

Isoleringsteknik - alternativa material

Seminariedagen om isoleringsteknik samlade 13 personer i Vrigstad torsdagen den 29 mars. Deltagarna var yrkesverksamma personer. Det blev en intressant eftermiddag där vi lyssnade till föreläsarna Rikard Eriksson, Klimatrenovering och Andreas Östlund från Skandinaviska Miljöbyggsystem. Vi fick en genomgång i byggnadsfysikens grunder och mycket diskussion ägnades åt principerna för diffusionsöppet byggande. Flera isoleringsmaterial och intressanta produkter som kan hjälpa till att skapa ett sunt inomhusklimat visades.

Foto och referat av Stefan Holmberg, Wederslöf Byggnadsvård AB.

tisdag 20 mars 2012

Prakthissar!

Jönköpings stad har få äldre hissar bevarade. En uppskattning är att det rör sig om en handfull.
Station Ormaryd AB, Arja Källbom, har restaurerat två av dom nyligen, i kvarteret Cedern 2. Huset som är ritat av stadsarkitekt August Atterström 1917 blev klart kring 1920, och är en vacker och gedigen nationalromantisk tegelborg. Hissarna är tillverkade av Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag i Stockholm, och byggda i kärnfuru. De har ursprungligen ådringsmålats i ek för att matcha de exklusiva material som finns i byggnaden, t ex alla lägenhetsportar i ek.

På bilderna ovan är hissarna färdigrestaurerade. Hissarna är välbevarade, och har ett högt kulturhistoriskt värde. De har högt teknikhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde. De berättar också om dåtidens hantverksskicklighet och material. Snickeriet är högklassiskt, smidet likaså. Speglar och fönsterglas är slipade, och mycket vackra. Skyltar och knappar finns kvar.

Utvändigt finns originalbemålning kvar, men ekådringen behöver göras rent på ett varsamt sätt. Detta sker i ett framtida arbete. Invändigt är originalbemålningen övermålad i båda hissarna; i den ena som en ådringsmålning, och i den andra i en brunlila spröd lackfärg. Hissarna har mekaniska skador i snickerierna. Golvbeläggningen bestod av slitna plastmattor. Restaureringens syfte är att ge hissarna ett invändigt utseende som liknar ursprunget, med respekt för originalen.

I hissen med senare ådringsmålning har skador retuscherats med konstnäroljefärger och linoljelasyr, och hissen har fernissats invändigt med linoljefernissa. I den andra hissen har lackfärgen avlägsnats där det har varit möjligt (den visade sig sitta mycket hårt på ytor som inte utsatts för ljus). Originalfärgen har tagits fram och retuscherats. Resten har rekonstruerats med samma material och metoder som den ursprungliga ådringen var utförd, i två lager linoljelasyr – sedan linoljefernissa. Bänken har ådrats och fått ett nytt tyg, båda hissarna har fått linoleummattor från 1920-talets, som räddats från ett rivningshus i Bratteberg. Mattorna retuscherades med oljefärg och fernissades. Rester av en äldre genomfärgar linoleummatta hittades i en av hissarna, i en vacker pompeijansk röd. Arbetet tog ca två manveckor.

Nu är hissarna som smycken igen, och den korta stund som hissfärden tar- kan man njuta. Lyckostar!

Till vänster syns hissen på Östra Storgatan innan restaurering, den är målad i en mörk lackfärg. Ovan till höger pågår färgborttagning och friläggning av originalmålning. I bilden nederst till vänster pågår retuschering med konstnärsoljefärger. I högra nedre bilden har originalmålning reparerats och en del ramstycken rekonstruerats. Foton: Arja Källbom


Spåra värmeläckagen!

Värmeförluster syns tydligt som gula och rosa områden när man fotar ett hus med värmekamera.
Foto: Rikard Eriksson.

Rikard Eriksson, Klimatrenovering, utför uppdrag med värmekamera (Flir E30) samt mätinstrument för fukt, temperatur och luftflöde. Värmekameran är ett ypperligt instrumnt för att upptäcka energiförluster - vilket ger ekonomiska besparingar när de rättas till.
Värmekameran kräver en temperaturskillnad på minst 10 grader mellan inne och ute för bra resultat (helst 15 grader), vilket innebär att säsongen snart är slut.
Just nu pågår en vårkampanj på energibesiktning och termografering med 20% rabatt. Det finns dessutom utrymme för några referenskunder till, vilka får samma tjänster till hela 67% rabatt, dvs en tredjedel av priset. Titta in på Klimatrenoverings hemsida eller ring Rikard för mer info.

Regelverket kring kulturhistoriska byggnader

Tomas Nyström, stadsarkitekt i Vadstena och nationell utbildare inom nya PBL (Plan och Bygglagen) höll en halvdagsseminarium i Mariannelund den 16 mars för våra medlemmar och plantskoleföretag om regelverket kring kulturhistoriska byggnader.
Förutom beskrivning av nya PBL diskuterades Miljöbalken, BBR19, Plan & Byggförordningen; processer, roller, arbetsgång osv. Särskild tonvikt lades vid varsamhetskrav och metoder för underhåll.
Foto: Arja Källbom

måndag 5 mars 2012

Analys av medeltida pigment

Azurit i polariserat ljus. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd AB analyserar pigmentprover från en gotländsk kyrka från 1200-talets mitt. I samband med konservering av murlat måleri i fjol togs ett stort antal pigmentprover ut, som nu analyserats med transmitterande polariserat ljus och röntgendispersiv analys. Med den ljusoptiska metoden kan mineralens/pigmentens optiska egenskaper studeras, liksom egenfärg, form, storlek osv. Med den röntgendispersiva analysen kan energispektran från olika grundämnen som finns i provet detekteras. Observationerna från metoderna vägs samman med färghistoria för att bestämma vilka pigment som använts. Olika varianter av kol/sot, bly- och kopparinnehållande pigment, jordfärger har påvisats.

söndag 4 mars 2012

Militärhistoriska museét i Skillingarydslägret

Grandelius har sedan 2008 på uppdrag av Vaggeryds kommun, Fortifikationsverket och med Riksantikvarieämbetets godkännande, lagt den kulturhistoriska ”ribban” för det nya militärhistoriska museet på Skillingarydslägren. Hela området är statligt byggnadsminne, för vilket han tidigare upprättat ett vårdprogram. Först ritades en Lägerhydda på ca. 700 kvm om, vilket dock blev för kostsamt. Projektet flyttades till de nyligen restaurerade mathallarna. Efter att Grandelius ritat på hur långt om – och tillbyggnaderna kunde genomföras, utan att åtgärderna kom i konflikt med de kulturhistoriska värden, har en konsult projekterat vidare. Nu är byggverksamheten i full gång och Grandelius har det antikvariska ansvaret.
Byggnaden i mitten, mellan mathallarna är nybyggnad (reception, se nedan), som i färg och skala överensstämmer med befintlig bebyggelse, men ingen pastisch.
Skiss av det nya museet, Lennart Grandelius.
Lennart Grandelius i Skillingarydslägret i maj 2010. Foto: Arja Källbom

Nytt företag i nätverket

Arja och Rikard Källbom har startat Station Ormaryd AB. Vår filosofi är att när olika kompetenser möts så ökar möjligheten till nya spännande idéer och innovationer. För oss är det självklart att kombinera teori och praktik. Vår spetskompetens är inom metallurgi respektive byggnadsvård. Inom dessa områden erbjuder Station Ormaryd AB konsulttjänster i form av rådgivning, dokumentation, projektledning, tekniskt stöd och support. Uppdrag inom restaureringsmåleri och dekorativt byggnadsmåleri utföres också. Vi utgår från f d stationshuset i Ormaryd. Umbra Byggnadsvård, tidigare medlem i nätverket, finns inte längre. Läs mer på vår hemsida www.stationormaryd.se.

Ändrad användning av Nydala klosteranläggning

Lennart Grandelius har fått uppdraget av Värnamo kommun och byalaget, att skissa och skapa förutsättningar för ändrad användning av herrgårdsbyggnaden inom Nydala klosteranläggning. Byggnaden har stor betydelse för upplevelsen av klosterområdet, och är ett riksintresse.
Byggnaden uppfördes 1778 och ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Byggnaden har invändigt genomgått omfattande ombyggnader, men har trots detta kvar mycket av de nyklassicistiska snickerierna. Ambitionen är att försöka återfå så mycket som möjligt av upplevelsen av en historisk byggnad. Byggnaden ska i fortsättningen bli bostäder, samlingslokaler och vandrarhem.
Byggnaden är avstyckad sedan 50-talet, från den övriga bebyggelsen.


Foton: Lennart Grandelius ARK/SAR