måndag 31 oktober 2011

Ny plantskoleföretagare: André Blomgren


Vi har fått en ny plantskoleföretagare; André Blomgren, som driver företaget 34:ans byggnadsvård. han arbetar med fönsterrenovering, snickeridetaljer, möbelrenovering, golvläggning, verandabyggen mm.

Han har en träteknisk gymnasieutbildning, och har gått en ettårig utbildning "Reparation och vård av äldre byggnader" på Byggnadsvård Qvarnarp. Utöver detta har han arbetat många år i måleriaffär i Jönköping, där han propagerat för äldre färgtyper...Välkommen, André!

onsdag 26 oktober 2011

Kristallen den fina

I Bruzaholm finns en alldeles speciell anläggning -Kristallen ritad "för lyst och praktisk glädje" år 1962 av Peter Kautzky vid Sven Wranérs arkitektkontor för disponent Erik Bengtsson. Bengtsson ägde metallduksfabriken och anlade en handelsträdgård med odlingar, växthus och försäljningspaviljong i nära anslutning till fabriksbyggnaderna. Han skapade anläggningen av eget djupt intresse men också i personalvårdande syfte, en plats för de anställdas trivsel ochglädje, något som samtidigt låg i linje med företagets ambitioner att forma en tilltalande yttre miljö i brukssamhället. Läs mer på: http://www.jkpglm.se/kulturmiljo/PDF/2011/kristallen.pdf

Idag är Kristallen öde och i behov av restaureringinsatser. Var finns en entreprenör som har goda ideér om vad det ska användas till? Byggnadsvård Qvarnarp deltar i diskussionerna och deltog förra veckan i ett intressant idémöte arrangerat av Länsstyrelsen och Jönköpings läns museum. Eksjö kommun, ägare och samhällsförningar deltog.
Överst: Kristallen på 1960-talet, från rapport i länken ovan.
Nederst: Kristallen idag. Arja Källbom

Nytt byggnadsminne i länet

Den 15 oktober invigdes virkesmagasinet i Landsbro till byggnadsminne. Byggnaden, som konstruerats av Hilding Brosenius, är alldeles unik i sitt slag. Byggnadsvård Qvarnarp var med vid invigningen och kunde gratulera ägaren Anders Karlsson vid Landsbro Timber.

Byggnaden genomgår f n underhållsåtgärder i lågdelen med bla reparation av tak och fasad. Antikvariskt medverkande är Arja Källbom.
Foton: Arja Källbom
Landshövding Minoo Akhtarzand skruvar upp byggnadsminnesplakatet.
Ägaren Anders Karlsson i virkesmagasinet.

Fantastiska Linneryd

Vi besökte Linneryd, en fantastisk gård i Malmbäcks socken, där såväl hus som marker återställts på ett föredömligt sätt. Bl a har man uppfört 3 km trägärdesgård, återställer mossodlingar, hamlar träd mm så som i ett småskaligt äldre jordbruk med kor och får. Fyra av sex ängslador har återuppförts. Invändigt har tapeter konserverats, miljöer åtrställts, snickerier rekonstruerats osv. Detta har skett med eget arbete och kulturmiljömedel från Länsstyrelsen. Förutom våra egna medlemmar och plantskoleföretag deltog länsstyrelsen, länsmuseet och flera hantverkare som arbetat med gården. Det blev intressanta diskussioner och trevligt sällskap i ängar och hus. Tack Harriet och Roland Svensson för att vi fick komma!
Foton: Arja Källbom