tisdag 25 juni 2013

Ett dass med klass

Det här speciella dasset är snart 200 år gammalt, och hör till ett nyklassicistiskt säteri byggt 1816. Formen på dasset för tankarna till ett lusthus, en voljär, och kom till i en tid då parker och trädgårdsnöjen var populära. Det är placerat så att det betraktat från mangårdsbyggnaden ska ge illusion av att vara åtta-kantigt.  Dasset har ett förmak och består av tre dass, det största med sex platser. Efter antikvarisk undersökning, kulturhistorisk värdering, åtgärdsförslag av Arja Källbom på Station Ormaryd AB, kom sedan uppdraget att börja rustningen av ”stordasset”.

Foton: Arja Källbom

Farväl chockrosa plastfärg! In med ursprungliga färgsättning i ljust puderrosa väggar, tegelröda taklister, laserade gröngrå sättsteg, kraftigt rödockrafärgade plansteg, ljusgrå konsolbord.  Alla färger har tillretts på plats efter framskrapade originalytor och materialen som använts var äggoljetempera och linoljefärg. Podiets ovandel rengjordes och retuscherades med konstnärsoljefärg – patina efter händer (och rumpor!) är kvar. Äggoljetempera valdes istället för limfärg p g a dess längre livslängd och goda egenskaper i en miljö som helt följer årstidens växlingar, och som dessutom kan målas på kvarvarande plastfärg. Även transparent emulsion användes på t ex dörrblad och polerades till sidenmatt lyster. Färgkombinationerna som användes förr var djärva och oväntade..och det är spännande att rekonstruera till ursprungligt utseende. Dasset är fullt av spännande och välgjorda snickeridetaljer. Ägarna bekostade ifjol ett nytt timmermansarbete och tak samt ett nytt förmaksgolv i ek. Det är starkt gjort att ta hand om en överloppsbyggnad som dom gör, som är betydelsefull för gårdsmiljön. Kanske kan dasset få ett nytt liv som lusthus, gäststuga, skrivstuga, berättarstuga eller liknande?

”Hur blygsam Du än är
Du lilla Rosenknopp
Så måste Du här
med särk och kjortel opp”

Vers från dasset på Skokloster slott

tisdag 11 juni 2013

Förstärkning på mureriområdet

Byggnadsvård Qvarnarp har fått en ny medlem, Stefan Murare  - Bygg & Murning AB;

"Vi är specialiserade på murningsarbeten med lång erfarenhet inom området och även skorstensrenovering i olika utföranden. Vi utför renovering och byggnationer av alla sorter av eldstäder såsom: Kakelugnar, bakugnar, sättugnar och rörspisar i tidsenlig modell, köksspisar med tillhörande imkåpor samt smidestillbehör.

Vi har även gedigen erfarenhet inom den äldre snickerihantverk och har bl a arbetat med detta  på Gripenbergs slott. Idag är vi fyra anställda.
Vår butik i Tranås har utställning på kakel, klinker samt eldstäder, skorstenar med tillbehör.
Vi utför även all form av kakel o klinker arbeten och är även certifierade inom BKR samt har genomgått utbildningar inom Bas U/Bas P enligt AML, byggnadsställning."

Bygg & Murning AB
Halvnarp, Sävsjö
Kamin & Kakelbutiken AB
Storgatan 19, Tranås

Stefan Murare, 070-2864220, info@byggmurning.se
www.byggmurning.se

Äldre stuckfris, foto Arja Källbom