tisdag 25 juni 2013

Ett dass med klass

Det här speciella dasset är snart 200 år gammalt, och hör till ett nyklassicistiskt säteri byggt 1816. Formen på dasset för tankarna till ett lusthus, en voljär, och kom till i en tid då parker och trädgårdsnöjen var populära. Det är placerat så att det betraktat från mangårdsbyggnaden ska ge illusion av att vara åtta-kantigt.  Dasset har ett förmak och består av tre dass, det största med sex platser. Efter antikvarisk undersökning, kulturhistorisk värdering, åtgärdsförslag av Arja Källbom på Station Ormaryd AB, kom sedan uppdraget att börja rustningen av ”stordasset”.

Foton: Arja Källbom

Farväl chockrosa plastfärg! In med ursprungliga färgsättning i ljust puderrosa väggar, tegelröda taklister, laserade gröngrå sättsteg, kraftigt rödockrafärgade plansteg, ljusgrå konsolbord.  Alla färger har tillretts på plats efter framskrapade originalytor och materialen som använts var äggoljetempera och linoljefärg. Podiets ovandel rengjordes och retuscherades med konstnärsoljefärg – patina efter händer (och rumpor!) är kvar. Äggoljetempera valdes istället för limfärg p g a dess längre livslängd och goda egenskaper i en miljö som helt följer årstidens växlingar, och som dessutom kan målas på kvarvarande plastfärg. Även transparent emulsion användes på t ex dörrblad och polerades till sidenmatt lyster. Färgkombinationerna som användes förr var djärva och oväntade..och det är spännande att rekonstruera till ursprungligt utseende. Dasset är fullt av spännande och välgjorda snickeridetaljer. Ägarna bekostade ifjol ett nytt timmermansarbete och tak samt ett nytt förmaksgolv i ek. Det är starkt gjort att ta hand om en överloppsbyggnad som dom gör, som är betydelsefull för gårdsmiljön. Kanske kan dasset få ett nytt liv som lusthus, gäststuga, skrivstuga, berättarstuga eller liknande?

”Hur blygsam Du än är
Du lilla Rosenknopp
Så måste Du här
med särk och kjortel opp”

Vers från dasset på Skokloster slott

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar