måndag 22 april 2013

Energioptimering för äldre hus


Byggnadsvård Qvarnarp genomförde genom Rikard Eriksson och Per Zackrisson en skräddarsydd halvdagskurs om ”Energioptimering för äldre hus” för byggnadsantikvarier från Kalmar- och Östergötlands länsmuseer.
Foto: Arja Källbom
Med begreppet energioptimering poängteras att kravet på energibesparing ska vägas ihop med t.ex. varsamhetskrav, miljöhänsyn och ekonomi. Energibesparing kan ske på många sätt alltifrån personligt beteende till byggnadstekniska åtgärder. Energimedvetet beteende kan t.ex. innebära att ha olika temperatur i olika delar av huset och att elda och duscha effektivt. Byggnadstekniska åtgärder rymmer såväl enkla som omfattande åtgärder som översyn av tätningslister och stängningsbeslag i fönster och dörrar, justering eller byte av värmekälla och radiatorer, tilläggsisolering och fönsterbyte.

I kursen förmedlades grundläggande kunskaper om hur värme och fukt vandrar genom klimatskalet. Ökad isolering påverkar alltid fuktbalansen, det finns alltid risker med att isolera mycket. När det gäller isolering så är det i princip alltid bra med en rejäl isolering uppåt, men se upp med överdriven isoleringsmängd och säkerställ ventilationen. En grundläggande regel är att all isolering i äldre hus ska utföras dragfritt och diffusionsöppet. Exempel på olika tilläggsisoleringar av golv, väggar och vindar/tak visades och diskuterades.
En översikt över tillgängliga värmekällor, (eldstäder, värmepumpar) jämte distributionssystem (radiatorer/ luft) med angivande av ungefärliga investerings- och energikostnader lämnades.

Kursen avslutades med ett verkligt exempel som våra kollegor Petra och Ragnar på Eko Byggnadsvård står för. De köpte härom året ett sekelskifteshus (1900) med hög energiförbrukning. Kursdeltagarna fick utifrån husets tidigare förutsättningar komma med förslag på förbättringsåtgärder. Med köpet följde en energideklaration som var mycket bristfällig, det hade varit förödande ur varsamhetssynpunkt och ruinerande ur ekonomisk synpunkt att följa de råd som gavs där. De nya husägarna har gjort egna bedömningar över vad som behöver göras och har kommit långt, vissa åtgärder väntar på att genomföras. De kommer att nå en energibehovsnivå nära nybyggnadskraven med både husets kulturhistoria och den egna ekonomin i behåll.
Per Z

fredag 12 april 2013

Ny hemsida

Vi tar närsomhelst vår nya hemsida i bruk. Den gamla ligger nere och förnärvarande går det inte att få upp någon hemsida för byggnadsvård Qvarnarp. Vi ber om överseende för det.
Här är vår folder så länge; här kan ni hitta våra medlemmar och aktiviteter.

onsdag 3 april 2013

Gamla mönster och nya målare!


De schablonmålade tapeterna som finns på Kalmar Länsmuseum kommer nu till pass. De som ritades  av och beskrevs i projektet om målade mönsterarv i Kalmar län. Projektet har utökats med Jönköpings och (snart) Kronobergs län; det handlar om bemålade skatter i Småland som fler kommer att få glädjas åt.

Mönstren används nu i utbildningssyfte på den traditionella målarutbildningen i Mariestad (Göteborgs universitet, läs mer här ). Åtta blivande målare  i äldre tekniker och material målar nu upp mönstren i både gamla och nya färgställningar, under handledning av yrkesverksam målare. I limfärg förstås. Det här är roligt!

Den gamla målarhistorian, de gamla målarnas mönster och färgval diskuteras, granskas, åskådliggörs – samtidigt som det gamla möter framtiden. Vi behöver fler målare, som kan blanda och måla limfärg, linoljefärg, kalkfärg, tempera, slamfärg o s v. Som kan repararera och ta hand om det bemålade kulturarv som finns i många hus, och också använda måla nytt med ekologiska, välbeprövade färger i nya hus. Gissa om vi är glada på Station Ormaryd AB.

Foton: Tom Granat, ansvarig för måleriutbildningen i Mariestad.