fredag 18 december 2009

Byggnadsvårdspris i Jönköping

Bostadsrättsföreningen Öster tilldelades Jönköpings kommuns byggnadsvårdspris 2009, den 17 december. Motiveringen lyder:
"Flöjten 1 är bebyggt med flerbostadshus i tre våningar från 1920-talet. Fastigheten är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Samtliga fem trapphus i fastigheten har nu genomgått en restaurering. Dörrarna och de nedre väggpartierna innehåller stora ådringsmålade fält i grönt och brunt. För arbetet med restaureringen har anlitats sakkunniga personer. Bostadsrättsföreningen Öster har genomfört ett värdefullt restaureirngsarbete som visar utmärkt på God Byggnadsvård. "

Restaureringen har genomförts av en medlem (UMBRA) och en kollega i måleriområdet, och arbetet med att restaurera ådringsmålning och marmorering tog nästan ett manår. Det är glädjande att Bostadsrättsföreningen lyftes fram som gott exempel på god byggnadsvård och gott förvaltarskap. Vi hoppas fler följer efter.
Foto: Arja Källbom

Team work

Spisen har designats av Tomas Byman, gjutjärnshällen har leverats av Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik. Dörrbladen har målats av Arja Källbom efter äldre förlaga från gården. De har piskats med ekpiska i linoljelasyr med kromoxidgrönt och pariserblått. Slutligen är bladen linoljefernissade.

måndag 7 december 2009

Grundmurar på Alvaret

Tomas Byman skickar denna bild från Öland, där han just nu kompletterar och förstärker ett befintligt bjälklag i byggnaden som vi tidigare berättat om. Typiska öländska grundmurar i kallmurad kalksten kan ses på bilden. Imponerande, eller hur?

onsdag 2 december 2009

Färgforum hos Riksantikvarieämbetet

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar och ca 130 deltagare fanns på plats; konservatorer, byggnadsantikvarier, målare, arkitekter, studenter och förvaltare. Under två dagar fick vi höra om ett antal färgarkeologiska fallbeskrivningar, där olika byggnaders färglager i Sverige, Norge och USA undersökts som del i förundersökning inför rekonstruktion av historiska färgsättningar. Även standadiserung inom färgprovtagning och undersökningsrutiner, liksom användning av avancerade materialanalysmetoder, fanns med på föredragslistan. Vi fick veta en del om Riksantikvarieämbetets uppdrag och funderingar inom färgområdet, liksom deras intentioner beträffande de laboratorium som de håller på att bygga upp i Visby. Det fanns representanter från Norge, Finland och Danmark på konferensen och det diskuterades både om nationella och internationella samarbeten kring referensdatabaser, databaser för färgundersökningar, materialanalyser, projekt, utbildningar m.m. Under de workshops som hölls i anslutning till seminariet kom en stor mängd förslag kring fortsatta samarbeten och aktiviteter, hjälpmedel för parter som utför färgsättningsförslag och färgundersökningar. Detta var det första färgseminariet bland en rad kommande intressanta aktiviteter. Vi ser fram emot fortsättningen!

Konferensdeltagare var Arja Källbom från UMBRA Byggnadsvård.Foto: Arja Källbom; Fokus på pigment.