söndag 18 december 2011

Julfest med historiskt tema


Byggnadsvård Qvarnarp hade glad julfest igår i Eksjö med god mat, trubadurer och skönsång, 1700-talsdans och fantastiska marsipangrisar! Flera var utklädda i gamla kläder, främst 1700-talsstuk..men även senare. Bl a fick vi en intruduktion till klädmodet från 1600-tal till empiren. Det var en kväll med många glada skratt... Bland vänner.

På bild Petra Ensjö Einarsson, Ragnar Söderman och David Gard.
Samtliga i vår plantskola.

lördag 3 december 2011

Äldre industrimiljö; Hyltans Metall

Vi besökte Hyltans Metall, ett bronsgjuteri nära Gnosjö från 1926 som fortfarande är i drift. Där finns produktionsutrustning och modeller från 1920-talet. För något år sedan restaurerades gjutugnen, som bl a murades om. Brons smälts i en degel, som värms med stenkol. Håkan Abrahamsson handformar i oljesand, och gjuter dekorativt bronsgods. Vi hade en mycket intressant diskussion om Gnosjöandan. Deltog gjorde Jönköpings länsmuseum, Länsstyrelsen i Jönköping och Byggnadsvård Qvarnarp. Vi har under året haft tre tillfällen som vi kallar Hantverk i Historiska Hus, där vi besöker miljöer som kulturmiljömedel. Gamla industrier är spännande!
Håkan Abrahamsson formar i oljesand. Foto: Arja Källbom

Ny plantskoleföretagare: Rikard Eriksson

Vår senaste platskoleföretagare heter Rikard Eriksson och hans företag heter Klimatrenovering. Han är utbildad civilingenjör på Chalmers, med inriktning mot byggnadsfysik, byggnadsmaterial och installationer. Han har också läst påbyggnadsutbildning inom byggnadsvård samt arbetat som VVS-ingenjör och som hantverkare inom praktisk byggnadsvård. Huvudsakliga arbetsområdet är Jönköpings län - Sjuhärad - Göteborg.

Klimatrenovering arbetar med byggrenovering med fokus på förbättrat inomhusklimat och energieffektivisering:
*Utredning av komfortproblem med tillhörande åtgärder
*Energieffektiviserande åtgärder
*Komplettering eller byte av värmesystem
*Varsam tilläggsisolering
*Fukt- och temperaturmätningar

Välkommen, Rikard!

Mobil: 0723-241618
E-post: klimatrenovering@home.se

Foto: Arja Källbom

måndag 14 november 2011

Historiska och moderna timmermän

Romanska takkonstruktioner. Foto: Robin Gullbrandsson.

Vad berättar byggnaderna? var temat under semineriedagen den 10 nov som handlade om medeltida träbyggande. Det var en spännandet dag som anordnades av Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadvårdsföreningen och Jönköpings läns museum tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping. Intresset var stort och seminariesalen var fullsatt. Robin Gullbrandsson berättade dels om vilka som byggde och bekostade de medeltida kyrkorna i götalandslanskapen, dels om inventeringen av takkonstruktioner i ett antal romanska kyrkor i Norra Småland. Bengt Bygdén från Södra Råda projektet visade oss undersökningar som gjorts av dito i Västra Götaland. Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet gav oss inblickar om Ingatorpsboden - Sveriges äldsta profana timmerbyggnad, men även om kyrkobyggen i bl a Ryssland. Pierre Bosson, Sydsvensk Byggkultur och Bengt Bygdén informerade om Södra Råda projektet och visade oss en del om det praktiska timmermansarbetet. Petra Ensjö Einarsson och Ragnar Söderman berättade om deras erfarenheter om vikigatida rekonstruktioner av bostadshus, på Birka. Alexandro Babos från SFB gav oss intressanta glimtar om Världsarvet Karlskrona, som har stor mängd timmermansmärken från 1600/1700-tal. Vi fick veta om olika typer av märken, och det var väldigt intressant. Vi var väldigt glada att en del studenter från bl a Tekniska Högskolan i Jönköping, Brinellgymnasiet i Nässjö och från Chalmers deltog. När timmermännen från Södra Råda kom gående med rejäla timmer på axeln, väckte det en viss uppståndelse..och munterhet..! Heja!
Refererat av Arja Källbom.

Ny användning av industribyggnader

Ångmaskinen på Pinnen. Foto: Arja Källbom

Föreningen Pinnen är en ideell förening som värnar om industrifastigheten som rymde nordens största stolfabrik. Fastigheten ligger relativt centralt i Nässjö och innehåller idag ett pinnstolsmuseum och en fin ångmaskin. Dessa verksamheter tar bara en mycket liten del av fastigheten i anspråk. Pinnen inbjöd tillsammans med Arbetets museum den 10/11 till ett seminarium om hur fatigheten ska kunna få ny användning. På seminariet redovisades exempel från Värnamo och Gävle hur två stora fastigheter får/ har fått ny användning. Även en snabbredovisning av ett 20-tal industrifastigheter visade att för det mesta kan fastigheten räddas tack vare sin gedigna konstruktion samt fantasi och lyhördhet om marknadens behov. Oftast är det ju ”bara” skalet som kan återanvändas men det ju något. Det finns enstaka exempel på att produktionsutrustning kan bevaras i körbart skick och att begränsad produktion kan utövas.
När det gäller Pinnen så konstaterades i slutdiskussionen att tomten bör kunna delas upp i en bostadsdel (idag obebyggd) och en del för handel och hantverk (den gamla industribyggnaden). Med alla visade exempel bör även denna industribyggnad kunna fyllas med i huvudsak kommersiell verksamhet. Refereat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition.


Ekologiskt byggande i Bodafors

Grönt är skönt..foto Arja Källbom

Emåns Ekomuseum ordnade den 9/11 ett seminarium om ekologiskt byggande med inriktningen att dels sprida kunskap om ekologiska byggmaterial och ekologisk & ekonomisk värme/ ventilation, dels skapa kunskap om den tillbyggnad som museet avser att utföra. Byggnadsvård Qvarnarp var medarrangör och i mötet deltog 9 personer från oss. Sammanfattande kan sägas att tillbyggnaden, en samlingssal, bör uppföras med en massiv trästomme som tilläggsisoleras med cellulosafiber och ventileras genom en nergrävd kulvert för att få gratis ”kyld” luft att ventilera ut överskottsvärme med. Värme levereras från en värmepump. För att förse värmepumpen med elenergi diskuterades att ansluta denna till ett minikraftverk i fallet från dammen, en god idé som tyvärr kan hindras av otillräcklig vattentillgång. Några BvQ-medlemmar påpekade att byggnaden bör utföras som en tekniskt okomplicerad anläggning med minimal mängd modern utrustning, som per definition snart blir omodern. Vi kunde också konstatera att den befintliga byggnaden består av en mycket enkel regelkonstruktion på plintar, den är nog en nog så svår nöt ur eko-eko synpunkt. En intressant dag var det och det blir säkert en fortsättning, det ska ju byggas ett ekologiskt – ekonomiskt hus!

Referat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

onsdag 2 november 2011

Ekologiskt byggande 9 nov i Bodafors

Den 9 november anordnar Emåns Ekomuseum i Bodafors tillsammans med Byggnadsvård Qvarnarp en temadag om ekologiskt byggande. Deltar gör bl a Varis Bokalders.

Välkommen!


Foto: Arja Källbom

måndag 31 oktober 2011

Ny plantskoleföretagare: André Blomgren


Vi har fått en ny plantskoleföretagare; André Blomgren, som driver företaget 34:ans byggnadsvård. han arbetar med fönsterrenovering, snickeridetaljer, möbelrenovering, golvläggning, verandabyggen mm.

Han har en träteknisk gymnasieutbildning, och har gått en ettårig utbildning "Reparation och vård av äldre byggnader" på Byggnadsvård Qvarnarp. Utöver detta har han arbetat många år i måleriaffär i Jönköping, där han propagerat för äldre färgtyper...Välkommen, André!

onsdag 26 oktober 2011

Kristallen den fina

I Bruzaholm finns en alldeles speciell anläggning -Kristallen ritad "för lyst och praktisk glädje" år 1962 av Peter Kautzky vid Sven Wranérs arkitektkontor för disponent Erik Bengtsson. Bengtsson ägde metallduksfabriken och anlade en handelsträdgård med odlingar, växthus och försäljningspaviljong i nära anslutning till fabriksbyggnaderna. Han skapade anläggningen av eget djupt intresse men också i personalvårdande syfte, en plats för de anställdas trivsel ochglädje, något som samtidigt låg i linje med företagets ambitioner att forma en tilltalande yttre miljö i brukssamhället. Läs mer på: http://www.jkpglm.se/kulturmiljo/PDF/2011/kristallen.pdf

Idag är Kristallen öde och i behov av restaureringinsatser. Var finns en entreprenör som har goda ideér om vad det ska användas till? Byggnadsvård Qvarnarp deltar i diskussionerna och deltog förra veckan i ett intressant idémöte arrangerat av Länsstyrelsen och Jönköpings läns museum. Eksjö kommun, ägare och samhällsförningar deltog.
Överst: Kristallen på 1960-talet, från rapport i länken ovan.
Nederst: Kristallen idag. Arja Källbom

Nytt byggnadsminne i länet

Den 15 oktober invigdes virkesmagasinet i Landsbro till byggnadsminne. Byggnaden, som konstruerats av Hilding Brosenius, är alldeles unik i sitt slag. Byggnadsvård Qvarnarp var med vid invigningen och kunde gratulera ägaren Anders Karlsson vid Landsbro Timber.

Byggnaden genomgår f n underhållsåtgärder i lågdelen med bla reparation av tak och fasad. Antikvariskt medverkande är Arja Källbom.
Foton: Arja Källbom
Landshövding Minoo Akhtarzand skruvar upp byggnadsminnesplakatet.
Ägaren Anders Karlsson i virkesmagasinet.

Fantastiska Linneryd

Vi besökte Linneryd, en fantastisk gård i Malmbäcks socken, där såväl hus som marker återställts på ett föredömligt sätt. Bl a har man uppfört 3 km trägärdesgård, återställer mossodlingar, hamlar träd mm så som i ett småskaligt äldre jordbruk med kor och får. Fyra av sex ängslador har återuppförts. Invändigt har tapeter konserverats, miljöer åtrställts, snickerier rekonstruerats osv. Detta har skett med eget arbete och kulturmiljömedel från Länsstyrelsen. Förutom våra egna medlemmar och plantskoleföretag deltog länsstyrelsen, länsmuseet och flera hantverkare som arbetat med gården. Det blev intressanta diskussioner och trevligt sällskap i ängar och hus. Tack Harriet och Roland Svensson för att vi fick komma!
Foton: Arja Källbommåndag 19 september 2011

Nätverksträff i OrmarydVi hade en trevlig nätverksträff i Ormaryds f d stationshus den 18 september, där vi tog beslut om att inte fortsätta hyra snickeriet på Kvarnarps gård. Vi är ett nätverk, som inte har behov av en fysisk plats för träffar och kurser. För framtida behov kommer vi att vara hos medlemmar och samarbetspartners, hålla kurser på objekt.Vi har tidigare under året beslutat att Byggnadsvård Qvarnarp ekonomisk förening kan ha medlemmar fårn hela Småland, ej som förut endast Jönköpings län. Vi släpper därmed den geografiska och historiska kopplingen till Eksjö.
Kvällen ägnades åt kollegialt prat, information om konsumentavtal, uppdrag mm. Nyföretagare i plantskolan deltog också. Arja och Rikard Källbom berättade om Nässjö-Oskarshamns järnväg NOJ, stationshusets historia och framtid. En trevlig kväll.

Foton: Rikard Källbom
Överst från vänster: Tomas Byman, Göran Hägg, Per Zackrisson, Arja Källbom, Veronica Örfelth, Johan Örfelth, Nils-Åke Friman. Nedre bilden från ateljé på övervåningen i det gamla stationshuset.

Fördjupad industrihistorisk utbildning

För ett par veckor sedan rapporterades att vår medlem Per Zackrisson deltagit i ett seminarium om kulturarv vid vatten, som en breddning av byggnadsvårdskompetensen. Nu har han genomfört en tredagars fördjupningsutbildning rörande turbiner och mekanisk utrustning inom järnhanteringen. C:a 20 industrihistoriskt intresserade kartlade under ledning av Bertil Bertilsson och Bengt Spade anläggningen vid Flatenbergs hytta i södra Dalarna. Anläggningen är mycket intressant eftersom det finns så mycket mekanisk utrustning kvar. De flesta anläggningar har blivit plundrade på den mekaniska utrustningen eftersom den kan flyttas för användning i andra anläggningar. Utrustningar som studerades var två vattenturbiner med vattenförsörjning, malmkross, stamp, tre linspel, blåsmaskin med tillhörande transmissioner. Allt renoverbart, nästan komplett och helt vad gäller järn och stål, träkonstruktionerna kompletta men kraftigt rötskadade. Utrustningen monterades på 1800-talet och var i drift till 1920-talet. På platsen finns också en restaurerad masugn och en rostugn. Det här har potential till att bli en stor sevärdhet inom 1800-talets järnhantering.

Foto: Per Zackrisson. Blåsmaskinen (i bakgrunden) med delar av drivenheten.
Det är svårt att ta bra bilder i den här miljön där allt är grått. ..

tisdag 13 september 2011

Åtgärdsförslag för torp

Petra Ensjö Einarsson och Ragnar Söderman, både i vår nyföretagarskola, jobbar med ett torp i Stockholms skärgård. De har bl a tagit fram åtgärdsförslag.
Gården var en av de som klarade sig undan ryssarnas härjningar runt 1720.
Bostadshuset revs på 50-talet p.g.a. husbock. Den gamla ladugården fungerar nu som huvudbyggnad. Den har mycket vackra dörrar. "Helfigursbyggnaden" på fotot är en liten vinkelbyggnad till gamla bostadshuset och fungerade som bod med möjlighet att ta ut en mellanvägg för att laga båtar under tak. Byggnaden har kvar sin gamla taktäckning (strå) under det enkupiga teglet. Strået ligger på handkluvna brädor.
Foton: Petra Ensjö Einarsson


söndag 4 september 2011

Välbesökt Åminne

Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar visade traditionella bygghantverk på Masugnens Dag i Åminne den 28 augusti. Bl a deltog Göran Hägg och Pierre Bosson vid denna välbesökta tillställning. Foto: Göran Hägg

Kulturarv vid vatten

Foto: Per Zackrisson

Riksantikvarieämbetet genomförde tillsammans med länsstyrelsen i Jönköping en tredagars konferens och exkursion om kulturarv vid vatten i månadsskiftet aug-sept. Ämnen som diskuterades var t.ex kulturmiljövård, naturvård, biologisk mångfald och framför allt avvägning mellan dessa ibland motstående intresseområden. Exkursionen förlades till sin huvuddel till Gnosjöregionen där Töllstorp Industrimuseum, Kulturarv Marieholm, flottningsrännan i Valån och Jära vattensåg var intressanta mål där även verksamheterna demonstrerades. De flesta deltagarna kom från RAÄ, länsstyrelser, länsmuseer, skogsvården, vattenforskningen och ett fåtal privat aktörer. Kulturmiljövården dominerades helt av arkeologer. Från den privata sektorn deltog BvQ-medlemmen Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, som vidgade sina kunskaper och kontaktnätet för arbetet med dammar, vattenhjulsarbeten mm.

måndag 29 augusti 2011

Fina pipor

Skorsten - husets hjärta, tas omhand av flera av våra medlemmar. Svensk Byggtradition murar och reparerar skorstenar och bakugnar i natursten. Lignarium Snickeri kan reparera kanaler i naturstensmurstockar efter dansk glidgjutningsmetod. Tegelstenskanaler glidgjuts av bl a Frank Murare, Bilkers Måleri och Larssons Mureri. Murning av tegelskorstenar och eldstäder görs av förutom nämnda företag även av RA Bygghantverk, Smålands Byggnadvård. Varmt välkommen med förfrågan..

Gunnar Hallvik på Lignarium Snickeri glidgjuter naturstenskanaler med lerbruk, enligt en danska metod med säckväv som komprimeras och sträcks. Foto: Arja Källbom, som också kan metoden.

Nytt stort vattenkraftprojekt för Svensk Byggtradition

Hävla Bruk i Finspong kommun grundades på 1600-talet med två härdar och en hammare. Den nuvarande gamla anläggningen som förvaltas av Stiftelsen Hävla Hammarsmedja härstammar från 1780-talet. Hammarsmedjan innehåller en tyskhärd och en lanchaschirehärd, en Bagge blåsmaskin, en magnifik 1700-tals räckhammare helt i trä samt en stor Bagge smälthammare. Båda hammarna är de ända i sitt sitt slag i Norden. Allt drivet med vattenhjul. I smedjan färskades tackjärn till smidbart järn som vidareförädlades inom bruket eller såldes som stångjärn.

Den del av anläggningen som nu restaureras är Baggehammaren från 1830. En kraftfull hammare med hammarhuvud vägande c:a 700 kg. Hammarstativet är tillverkat i gjutjärn liksom vattenhjulets lötar (hjulringar) och lyftringen på hjulstocken. Gjutjärnsdelar och mycket av smidesjärnet kan återanvändas, trädelarna och en del smidesjärn ersätts med nytt material. År 2013 planeras hammaren åter kunna sprida sitt dova dunk över nejden. Projektet finansieras till stor del med kulturmiljömedel via länsstyrelsen, stiftelsen medverkar främst med eget arbete och industrin Hävla Bruk stöttar med material mm.

Hävla Bruk är idag en livskraftig industri med modern produktion av byggnadssmide. Den är belägen två vattenfall nerströms gamla hammarsmedjan.

Vid Smedjans dag i Hävla berättade vi om det aktuella arbetet samt mer allmänt om byggnadsvård och industriarv, främst inom Byggnadsvård Qvarnarp och Industriarvsgruppen.

Baggehammaren restaureras av Svensk Byggtradition. Foto: Per Zackrisson

tisdag 23 augusti 2011

Välbesökt byggnadsvårdsdag i Wederslöf

Byggnadsvårdsdagen genomfördes som planerat i strålande solsken dn 21 augusti. Platsen för denna byggnadsvårdsmässa var för fjärde gången familjen Holmbergs gårdsplan på Wederslöfs Herrgård, utanför Växjö. Arrangör var Wederslöf Byggnadsvård och ett tiotal hantverkare med fokus på byggnadsvård fanns där och alla visade också upp sina färdigheter. Sålunda kunde man som besökare se hängrännor i gran huggas och tjäras, samtala med smeden medan han smidde på sin fältässja. Timmermän som bilade timmer och handhyvling av panel fanns också att se. Uppskattningsvis kom 400 besökare och det var många som kopplade av med en kopp kaffe och hembakat i trädgården. Foto: Arja Källbom

onsdag 17 augusti 2011

Välkommen Veronica Örfelth

Vi har fått en nyföretagare i vår "Plantskola"; Veronica Örfelth.
Hon har bl a en ettårig byggnasvårdsutbildning från Byggnadsvård Qvarnarp med sig i bagaget och har arbetat i perioder på Broarps Gästgiveri och Svensk Byggtradition. Veronica har nyligen startat sitt företag inom praktisk byggnadsvård, och arbetar med äldre måleri & tapeter, lerklining, torv- & sticketaksläggning, murning m.m. Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med dig. Varmt välkommen!
Foto: Arja Källbom

Historiska taktekniker visades i Stadsparken

Byggnadsvård Qvarnarp visade genom flera av våra medlemmar pågående takläggningar i Stadsparken i Jönköping. Samtidigt pågick länsmuseets program i högloftstugan och byggnadsvårdsinformation av antikvarien Margareta Olsson. Ett stickspåntak lades av Thomas Svensson, Timmertradition, som hade Jocke Erixon från Idelunds Bygghantverk o Snickeri till hjälp. Thomas hyvlar också stickorna. Näver-torvtak lades av Svensk Byggtradition med Per och Gunnar Zackirsson och Erik Blomqvist som hantverkare.

Tak med näver och grästorv läggs på loftgångsboden. Här är det sommaranställde (blivande antikvarien) Erik och Qvarnarps nyaste "plantskoleföretagare" Veronica Örfelth som lägger näver. Foto: Per Zackrisson.

måndag 20 juni 2011

Hälsning från Öland och västkusten


Tomas Byman på Byman Fastighetsförädling skicka några "före & efter" bilder från en fastighet på Öland, där han jobbat under en längre tid. Även Robin Andersson Bygghantverk, Hägg Specialsnickerier och Klockaregårdens Fönsterhantverk och snickeri har varit engagerade i projektet. Det här uppdraget har vi visat från tidigare, och nu börjat det alltså bli klart.
Han arbetar också i Bua på västkusten, med timmerreparationer och en tillbyggnad. Byman har också renoverat en gammal jordkällare. Dörren är helt av återbrukat materail; virke, gångjärn och t o m haspen. Dörren är behandlad med roslagsmahogny. Nu kan man hysa kylda varor i källaren igen..
Foton: Tomas Byman

söndag 19 juni 2011

Europa Nostra 2011 i Amsterdam

Europa Nostra, en europeisk organisation som värnar kulturarvet, hade sin årliga konferens i världsarvsstaden Amsterdam den 8-11 juni. Arja Källbom, styrelsemedlem i Byggnadsvård Qvarnarp och Svenska Byggnadsvårdsföreningen deltog som reprensentant för den senare organisationen. Konferensen anordnades på flera ställen under dagarna, b la i ett f d industriområde (Westergasfabriek) och f d palats - Felix Meritis, nu ett kulturcentrum för konst och vetenskap. Vinnarna i de fyra kategorierna (restaurering, forskning, dedikerad insats, utbildning) presenterades. I den första kategorin finns både monument och småskaliga miljöer, av varierande slag liksom både mastodontprojekt och lågbudgetvarianter. Glädjande var t ex när bybor börjat återvända till sina övergivna hemtrakter, när restaurerade miljöer satt fart på ekonomin genom kulturturism. Olika fonder, organisationer, utbildningssäten, friluftsmuseér kunde också presentera sin verksamhet genom en mässa på industriområdet. Ett stort inslag i konferensen var diskussioner om volontärsarbete, och flera europakommissionärer framhöll den ekonomiska och sociala betydelsen av detta. Värdet av den europeiska kultursektorn uppskattas överstiga värdet av bilindustrin. 2011 är också ett europeiskt år för att fokusera på frivilligarbetet. Betydelsen av frivilligarbete för det bebyggda kulturarvet diskuterades, liksom människors drivkrafter för detta. I England har National Trust ca 63.000 frivilligarbetare, och vi fick förståelse för hur det är organiserat. En intressant och tankeväckande konferens på flera sätt.
Foto: Arja Källbom

tisdag 7 juni 2011

Värdefull internutbildning

Internutbildning är en stor fördel med ett aktivt nätverk som Byggnadsvård Qvarnarp. Vår samlade kompetens är både djup och bred, och att lära av varann är väldigt god kompetensutveckling. Murarmästare Hans Larsson hade en kurs kakelugnsmakeri för plantskoleföretag och medlemmar i helgen som var. På kursen ingick hur man märker och plockar ned en kakelugn, hur man plockar ned och tätar toppen, hur läckage i bakmur tätas, hur spruckna kakel lagas, hur den fogas om samt hur en kakelugn ska eldas. En första hjälpen för kakelugnar, helt enkelt. Ibland är det också bråttom att rädda kakelugnar som skulle gå förlorade när hus ska rivas. I slutet på oktober sätter vi upp de två ugnar som vi plockade ned. En villa i Frinnaryd får alla sina kakelugnar i toppskick och vi får kompetensutveckling. Foton: Arja Källbom

måndag 30 maj 2011

Timring och målning

Foton: Pierre Bosson
Pierre Bosson (Sydsvensk Byggkultur) och Britt-Marie Sjöbeck (PBM´s Måleri) jobbar tillsammans i en fastighet. Pierre lagar rötskador i syll och snickerier, och Britt-Marie målar det nya på traditionellt sätt.

Medeltida stadsport

Pierre Bosson på Sydsvensk Byggkultur bygger en rekonstruktion av en medeltida stadsport till Skänninge stad.

Väggarna i sin forna praktUmbra Byggnadsvård/Arja Källbom har rengjort och restaurerat limfärgsmålningar i väggar och tak från 1926 i en privatvilla i Eksjö kommun. Målningarna är av en sällsynt hög kvalitet, och utförda av konstnären som byggde huset. Dessa målningar, men väggpartier i pompeijansk rött och friser med klassicerande människogestalter övervakad av en ödesgudinna, har fått 85 år smuts avlägsnat och sina vackra kulörer tillbaka. Gudinnan ler..
Foton: Arja Källbom


Glaskonst och blyspöjs

Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri restaurerar f n ett glaskonstverk med blyspröjs i en fastighet i Jönköping. Fönsterpartiet är ca 3 m i diameter och består av 15 partier, som plockat ned för arbete i verkstad. Blyspröjsen lagas och kompletteras. Inom kort kommer även blyspöjsfönster i Asby kyrka att restaureras av företaget. Jurg Wasser vid Klockaregården är schweizare och erfaren glaskonstnär, van vid restaureringsarbeten i kyrkor och fastigheter. Foto: Anders Eklund

Kyrkorgeln i domkyrkan är fin igen

Anne Håkanssons Måleri har under hösten och vintern restaurerat orgelfasaden i domkyrkan i Mariestad. Änglarna på bilden, som var nästan helt svarta, har försilvrats om och blänker igen! Förgyllning, marmorering och linoljefärgsmålning är andra delar som utförts. Anne Håkansson och Britt-Marie Wickberg har utfört restaureringen. Den 5 juni är det invigning av orgeln.
Foto: Anne Håkansson

tisdag 17 maj 2011

Ekologisk heldag på Råshult

Vi anordnade tillsammans med Södra Skogsbygdens Timmerhusförening en heldag på Linnés födelsegård Råshult. Timmermän och byggnadsvårdare, fastighetsägare diskuterade äldre hantverkstekniker och material med Sten Nilsson. Sten, mäster och inspiratör, har arbetat med Råshult under många år och berättade om småländska timmerhus, stråtak, torvtak, lera, ekologiska material för gamla och nya hus och guidade oss runt i byggnaderna. Vi fick prova på att bila timmer med en saxslipad yxa, typisk för trakten. Petra Ensjö Einarsson, byggnadsantikvarie och timmerman, föreläste om sitt examensarbete från Högskolan på Gotland: Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv. Det blev en intressant och givande heldag. Sten Nilsson bilar timmer på Råshult. Foto: Arja Källbom

Många bågar till bostadsrättsförening

Hägg Snickeri arbetar f n i en bostadsrättsfastighet i Lund, byggd runt 1920. Föreningen har renoverat alla ytterbågar, men under årens lopp har det tyvärr försvunnit ett 50-tal innerbågar. Hägg har dock tillverkat och monterat nya innerbågar (i kådrikt virke med stående årsringar som vanligt). Det är frågan om många bågar med olika mått, en del rektangulära andra med välvda överdelar. 
Nya bågar kräver inpassning på plats.
Stolt bostadsrättsförening i Lund som satsar på gamla och nya fönster i hög kvalitet.
Foton: Göran Hägg

måndag 2 maj 2011

Hantverkare intervjuar hantverkare

Dokumentation av hantverk utförs oftast av museitjänstemän och Nordiska museet och folklivsarkiven har arbetat med tematiska frågelistor sedan början av 1900-talet. Den museala dokumentationen av hantverk har präglats av en uppdelning av intervjuare/ forskare och ibland har kvalificerade kunskaper i utförande generaliserats eller t o m trivialiserats då frågeställaren saknat insikt i hantverket. Dokumentationsmaterialet har i de flesta fallen gått rakt in i arkiven med ringa bearbetning och lågt förmedlingsvärde men används ibland som källmaterial i kulturhistorisk forskning. I projektet ”Hantverkare emellan” , som drivs av Hantverks-laboratoriet vid Göteborgs Universitet, prövas en ny arbetsform där hantverkare intervjuar hantverkare och producerar dokument med förmedlingsvärde för andra hantverkare. Målet är att skapa praktiska erfarenheter och upparbeta exempel på intervjuer som kan ligga till grund för ett förslag till handledning och förlaga för hantverkare i situationen att intervjua kunniga yrkeskollegor. Projektet finansieras av Hantverkslaboratoriet och Länsstyrelsen på Gotland via KMV-anslag och i samråd med Länsantikvarieföreningen.
Etnologen Billy Ehn, professor vid Umeå Universitet, höll den 26 april ett seminarium där intervjuteknik för projektet diskuterades livligt; bla reflektioner i metoder, svårigheten att överföra kunskap till text, ställa öppna frågor med följdfrågor. Förutom studenter, doktorander och lärare från GU, deltog Arja Källbom som i sitt gästhantverkarprojekt kommer att intervjua en eller flera äldre målarmästare. Foto: Arja Källbom

Regionala byggnadsvårdsnätverk i samverkan

Fem regionala nätverk träffades hos Hantverkslaboratoriet den 27 april för att diskutera samarbete. Nätverken var Byggnadsvård i Västmanland, Värmland och Gotland. Även BEVIS (Skåne) och Byggnadsvård Qvarnarp (Småland) fanns på plats. Vi var närmare 15 personer som deltog i träffen där nätverkens arbetssätt, filosofier, medlemstyper, finansiering m m dryftades. Många goda samarbetsområden lyftes upp, bl a kring kompetensutvecking samt ett årligt byggnadsvårdskonvent. Nätverken kommer ev att bistå Hantverkslaboratoriet, som vill mobilisera krafter för att starta fler nätverk i landet för att dels främja småföretagare/ hantverkare men också för att bygga upp en ”infrastruktur” för att kunna implementera resultat från bla projekt. Från Byggnadsvård Qvarnarp deltog Pierre Bosson, Petra Ensjö Einarsson och Arja Källbom.

Läs mer : http://www.craftlab.gu.se/natverk/foretagsnatverk-inom-byggnadsvarden/

söndag 1 maj 2011

Ny i plantskolan

Vi har fått en ny adept; Frans Jacobson, med Jacobsons Hantverk. Frans är timmerman från Da Capo och båtbyggare. Han har bl a arbetat på varv som inredningssnickare. I sitt företag arbetar han bl a med timmerhus och snickeri t ex flytt av timmerhus, nytillverkning av dörrar och fönster. Välkommen, Frans!

tisdag 19 april 2011

Årsmöte och ny ordförande

Vi hade ett givande och trevligt årsmöte i Aneby, i välutrustade, anrika och ljusa lokaler hos Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri. Fjolåret summerades och riktningen för framtiden pekades ut under livliga och intressanta diskussioner. Även plantskoleföretag fanns på plats. Arja Källbom växlade över ordförandeklubban åter till Per Zackrisson, men kommer att fortsätta vara engagerad för nätverket bl a i styrelsen och som dess koordinator. I styrelsen ingår även Tomas Byman, Anders Eklund, Robin Andersson, Nils-Åke Friman, David Gard och Petra Ensjö Einarsson. Foto: Arja Källbom

onsdag 13 april 2011

Att tolka en timmerbyggnad


Igår samlades ca 60 personer i Ingatorp, där landets äldsta profana byggnad finns. Kyrkboden är dendrokronologiskt daterad till ca 1229. Timmermän, antikvarier, hantverkare, historiker, kyrkorepresentanter/församlingsbor, journalister m fl deltog i dagen som ägnades åt att försöka kartlägga och tolka byggnadens historia - vars ursprungliga användning är okänd. Även den legendariske timmermannen Alvar Trogen fanns med, och han tyckte nog att det var tokigt att fokusera på ålder istället för kvalitet. Han hade sett bodar utförda med större timmermanskonst än så.. De flesta var dock överens om att timringskonsten i byggnaden är av hög kvalitet, byggnaden är tät i väggar och golv och har också knutar av en konstruktion som gör den tät för t ex möss. Under dagen diskuterades också om hantverkarens roll som byggnadshistoriker och byggnadsarkeolog. Arkivstudier visar att kyrkboden från 1600-talet och framåt förmodligen användes till förvaring. Vid visningen av boden berättade b la Bengt Bygdén från Södra Rådaprojektet om vad timmermännen kan utläsa av byggnaden. Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet pratade om timmerbyggnaden som kunskapskälla. Lennart Grandelius och Hans Linderson beskrev hur den dendrokronolgiska dateringen går till; vilka möjligheter och begränsningar den har. Robin Gullbrandssom redogjorde för arkivforskning och beskrev andra kända kyrkbodar. Timmermannen Roald Renmaelmo berättade om undersökningar av ett norskt pilgrimsloft från 1300-talet och utläsning av verktygsspår. Dagen arrangerades av Jönköpings läns museum, Svenska Kyrkan, Hantverkslaboratoriet och Byggnadsvård Qvarnarp. Våra timmermän och antikvarier fanns på plats.

Foton: Arja Källbomtorsdag 7 april 2011

Vi tentar Byggarbetsmiljösamordning

En stor del av vårt nätverk deltog i slutet på mars i en utbildning som vi bad Sveriges Byggindustrier arrangera i Nässjö. På utbildningen för Byggarbetsmiljösamordning fanns också en del moderna byggare också. Av och till kände vi oss lite udda.. med våra små och hantverksintensiva uppdrag för att vårda vårt bebyggelsearv. Dagen ägnades åt lagar, regler och förodningar, gruppövningar kring arbetsmiljö och fallstudier. Om beställaren är en privatperson övergår arbetsmiljöansvaret automatiskt till entreprenören, såvida det inte är frågan om en delad entreprenad. Nu vet vi vad som gäller kring Byggarbetsmiljösamordning i projekteringsskede och utförandeskedet. Vi tentade av reglerna och många av våra medlemmar är nu certifierade byggarbetsmiljösamordnare BAS/P eller BAS/U och får upprätta arbetsmiljöplaner. För säkerhets skull.

Foto: Arja Källbom.
Robin Andersson på RA Bygghantverk verifierar sina kunskaper

Utbyte med Örebro Läns Museum

På senare tid har vi haft en del utbyte med Örebro Läns museums antikvarier. I slutet på mars deltog tre av deras antikvarier på vår pappspänningskurs. Denna vecka deltog Arja Källbom som gäst på museet för en intressant tvådagarkurs i modernismens färgsättning, färgtyper och målare. Lärare var Vicki Wenander, som doktorerar inom ämnet. Vilka influenser från De Stilj, Le Corbusier och Bauhaus påverkade Sverige, och hur tog det sig uttryck? Vilka färgtyper användes under 1900-talet? Vad var målarens roll och hur växte färgindustrin fram? Vilka utmaningar står kulturmiljövården inför?

Senare i höst kommer Byggnadsvård Qvarnarp att hålla ett skräddarsytt seminarium på Örebro Läns Museum kring dekorationsmåleri i teori och praktik. En del studiebesök i en del av traktens bemålade miljöer hoppas vi också hinna med. Där ser man vad en kurs för Kunniga Kunder kan mynna ut i..spännande utbyte med både Kunniga Antikvarier och Kunniga Hantverkare!

Foton: Arja Källbom
Funktionalismens färgsättningsideal, färger och förlagor, broschyrer
Le Corbusiers färgklaviatur Salubra 1 från 1931