lördag 3 december 2011

Ny plantskoleföretagare: Rikard Eriksson

Vår senaste platskoleföretagare heter Rikard Eriksson och hans företag heter Klimatrenovering. Han är utbildad civilingenjör på Chalmers, med inriktning mot byggnadsfysik, byggnadsmaterial och installationer. Han har också läst påbyggnadsutbildning inom byggnadsvård samt arbetat som VVS-ingenjör och som hantverkare inom praktisk byggnadsvård. Huvudsakliga arbetsområdet är Jönköpings län - Sjuhärad - Göteborg.

Klimatrenovering arbetar med byggrenovering med fokus på förbättrat inomhusklimat och energieffektivisering:
*Utredning av komfortproblem med tillhörande åtgärder
*Energieffektiviserande åtgärder
*Komplettering eller byte av värmesystem
*Varsam tilläggsisolering
*Fukt- och temperaturmätningar

Välkommen, Rikard!

Mobil: 0723-241618
E-post: klimatrenovering@home.se

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar