onsdag 8 januari 2014

God fortsättning, smedjan i Vallerstad

En hälsning från David Gard på Smålands Byggnadsvård, som reparerar smedjan på Vallerstad gård. Det var några meter timmer som behövde bytas! God fortsättning, smedjan!


Foton: David Gard

Byggnadsminnesforum i Jönköpings län

I slutet av november hade vi ett Byggnadsminnesforum på Kvarnarps Gård i Eksjö, med ca 40 personer. Arrangörer var Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier), Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dagen vände sig till ägare av privata och statliga byggnadsminnen och vi diskuterade b la byggnadernas skydd, förvaltning, brandskydd, försäkringar m.m. Vi hade utställningar och rådgivning. Förhoppningsvis kan arrangemanget (som verkade uppskattas) vara årligt återkommande -också i andra län.

Uppmaning från Göbergas torn.Foto: Arja Källbom

Målarmästare Anne

Anne Håkanssons Måleri har många penslar varma samtidigt..hon är bl a I Månsarps kyrka, Svenarums kyrka och några kyrkor till. Det är rengöring av väggar, målning av tak och bänkar, förgyllning, fönsterrenovering... Till sin hjälp har hon en skara duktiga målare, som behärskar äldre tekniker och som klarar Annes hårda kvalitetskrav. Bl a finns plantskoleföretagaren André Blomgren på 34:ans Byggnadsvård på plats. En bra skola för en ambitiös hantverkare.


Foton: André Blomgren

Portalens dolda färgprakt

Svarta små färgrester från arkivolten, rundvalven ovanför tornportalen på Stånga kyrka har undersökts av med polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskop av Arja Källbom på Station Ormaryd AB. Uppdragsgivare var Gotlands Samfällighet/ Byggnadshyttan på Gotland. Pigmenten som hittats var bl a cinnober och blymönja som onvandlats till metacinnober och plattnerit. Även blystannat, ett kraftigt gult pigment har hittats. Klart röd och orange toner genom tiderna har omvandlats till gråsvart och praktens som fanns en gång kan vi bara föreställa oss. Vad vackert det måste ha varit!

Stånga tornportal har varit praktfullt bemålad en gång.
Foto: Katarina Schussel


Cinnober som omvandlas till metacinnober i polariserat ljus.
Foto: Arja Källbom

Pigmentkemi för puts

Station Ormaryds Arja Källbom arbetar med pigmentkemi i samband med putsprover för SFV. Putsproverna är aktuella för Stockholms slott som ska få en ny genomfärgad ytputs med hydrauliskt kalkbruk. Det är främst jordpigment och fabrikstillverkade järnoxider som är aktuella. Sex olika järnoxidgula, -röda och -svarta har undersökts med polarisationsmikroskop och svepelektronmikroskop för att utröna optiska egenskaper och kemiskt innehåll. Med tanke på risk för  bl a gipsbildning i samverkan med atmosfärens innehåll av lösta gaser m.m är det viktigt att ha kontroll på bl a svavelhalter i bruk och pigment. Omputsning av Stockholms slott beräknas pågå i 25 år och kosta ca 500 miljoner. Det görs större åtgärder ungefär en gång vart hundrade år.

Foto: Arja Källbom

Bortglömd smideskunskap tas tillbaka - Lancashire

Gunnar och Per Zackrisson på Svensk Byggtradition arbetar i ett projekt som bl a finansieras av Riksantikvarieämbetet. Målet är att rekonstruera Lancashiresmide, en process där järnet färskas i härd. Praktiska försök har gjorts i Karmansbo som har nästan komplett produktionsutrustning kvar. Metoden infördes av Gustaf Ekman på 1830-talet. Den sista smedjan (Ramnäs) lades ner på 1960-talet. Här smids färskade ämnen från Karmansbo med gott resultat av en smed i Småland: film på youtube finns här.  Det går fort att glömma en produktionsteknik. Det finns ingen i landet som behärskar Lancashiresmide längre. Därför är resultaten uppmuntrande. Station Ormaryds Rikard Källbom deltar med metallurgisk kunskap. Mer finns att läsa på Syster Umbras blogg.

Ämne


Roland Svensson smider

Återsmitt ämne:
Foton: Per Zackrisson

Reparation av jordkällare

I Hjortsjö utanför Värnamo finns ett ställe med ett stort antal jordkällare på ett ställe, en del av dom är byggda med stenblock från gamla gravar. Det ser ut som en liten hobbitby! Per Zackrisson från Svensk Byggtradition reparerar jordkällarna som en del rasat ihop, ett hantverk som få behärskar. "Jag gör som man gjorde när man byggde jordkällarna". Det var ett stort reportage om detta i Värnamotidningen nyss, se länk här (utskift i A3-format).
Foto: Per Zackrisson