onsdag 8 januari 2014

Byggnadsminnesforum i Jönköpings län

I slutet av november hade vi ett Byggnadsminnesforum på Kvarnarps Gård i Eksjö, med ca 40 personer. Arrangörer var Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier), Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dagen vände sig till ägare av privata och statliga byggnadsminnen och vi diskuterade b la byggnadernas skydd, förvaltning, brandskydd, försäkringar m.m. Vi hade utställningar och rådgivning. Förhoppningsvis kan arrangemanget (som verkade uppskattas) vara årligt återkommande -också i andra län.

Uppmaning från Göbergas torn.Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar