fredag 28 maj 2010

Hjulstocken ryker

Här går det hett till!I vårt arbete med att rekonstruera hammaranläggningen i Marieholm har vi just utfört ett spännande moment med att sätta samman hjulstocken, axeln till vattenhjulet.Hjulstocken är sammansatt av fyra +fyra trästycken som hålls samman med 37 st påkrympta järnringar. Stocken är nära 6 m lång och minsta diametern är 60 cm. Trästyckena är nya, alla ringar utom en är hämtade från den gamla stocken, sannolikt från 1860-talet. Jobbet med att krympa på ringarna planerades främst genom litteraturstudier och egna funderingar. Vi har inte fått kontakt med andra som krympt på ringar, flera hjulstockar har i modern tid monterats med ringar som skruvats ihop eller kilats fast. Viss information kunde vi hämta från en film från masttilvverkningen för Ostindiefararen Göteborg. Arbetet med att rekonstruera hammaranläggningen dokumenteras och kommer att bli tillgänglig genom Kulturarv Marieholm. Det här arbetet utförs av Svensk Byggtradition och Skanska Direkt Gnosjö.

Stålringarna värms.
De pressas på hjulstocken i varmt tillstånd.
När de kyls krymper de på stocken och pressar ihop trästyckena.
Foton: Per Zackrisson

tisdag 25 maj 2010

Spännande engagemang på riksnivå

Ordförande i Byggnadvård Qvarnarp, Arja Källbom, valdes vid Svenska Byggnadsvårdsföreningens årsmöte den 21 maj in i dess styrelse. Det ska bli intressant att bli mer delaktig i föreningen och även se hur Byggnadsvård Qvarnarp och Svenska Bygnadsvårdsföreningen kan ha större utbyte av varann. Nästa styrelsemöte är planerat att äga rum i Finland, Byggnadsvårdsapoteket i Billnäs, i mitten av juni.

Foto: Arja i Riddarholmskyrkans imponerande gjutjärnsspira, gjuten av Åkers Styckebruk ca 1835.

måndag 24 maj 2010

Aktuellt om stadsutveckling

Flera av våra medlemmar var på konferens om stadsutveckling och stadsplanering i Stockholm den 21-22 maj (arrangerades av Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Samfundet St Erik). Många intressanta föredrag om stadsutveckling, arkitektur, upplevelse av stad, politiker & exploatörer, kärn- och ytterområden var uppe på panelen. Många omdebatterade projekt i Stockholm användes som exempel. Andra dagen mättes upplevelsen av stadens årsringar (från 1700-tal till idag) med en vetenskaplig metod, och alla deltagare besökte Söder. Konferensen avsluades med ett intressant studiebesök i Riddarholmskyrkan. Våra medlemmar på plats var Arja Källbom, Per Zackrisson och Gunnar Zackrisson.

Foton: Arja Källbom

onsdag 19 maj 2010

Ekologisk isolering

Våra medlemmar använder ekologisk isolering till sina husprojekt.
Bl a har Lignarium Snickeri till "Trä 2010" i Virserum byggt en friggebod i husstandard som är isolerad med linull i golv tak och väggar. Ett litet paket ekologiskt tänkande i byggnadsvårdsformat! Man kan bygga med kvalitet och med ett ekologiskt tänkande även för mindre hus... Tanken är också att skapa ett öppet rum för fest trivsel och vardag. Det finns inga lister invändigt förutom en smal golvlist, vilket kräver precision i snickeriet. Huset är utvändigt målat i Falu grå, slamfärg.

Foton: Johan Sandin


.

tisdag 18 maj 2010

Teamwork i Boda Norregård

Om Nils-Åke Frimans platsbyggda kök har vi berättat om förut. Nu är ytterligare medlemmar och plantskoleföretag där och sam-arbetar; Arja Källbom rengör äldre måleri och målar linoljefärg, David Gard från Smålands Byggnadsvård snickrar fönsterfoder, golvlister, läkt och förbereder för lerputsningen som Robin Andersson från RA Bygghantverk ska sätta inom kort. Leran levererar Svensk Byggtradition. Frank Murare putsar på rörspis. Full fart! Bra blir det..

Frank Bengtsson, Frank Murare och David Gard, Smålands Byggnadsvård. Foton: Arja Källbom

Nytt hus med äldre byggtekniker

Sydsvensk Byggkultur bygger på helentreprenad ett nytt, "modernistiskt" timmerhus med äldre tekniker i Arkösund. Stommen i två plan (totalt 75 kvm) timrades i Aggarp i vintras och flyttades sedan. Pierre Bosson och gänget har även byggt grunden, inredning, kök, badrum..allt! Hela spektrat från timring till finsnickeri.
Fönsterdörr i ek, kökslucka med spröjs och tärning.Foton:Pierre Bosson

måndag 17 maj 2010

Samverkan med Byggnadsvård Värmland

Byggnadsvård QVarnarp deltog tillsammans med andra byggnadsvårdsnätverk i ett arbetsseminarium som arrangerades av Byggnadsvård i Värmland den 14-15 maj. Från oss deltog Per Zackrisson och Johan Örfelt, Svensk Byggtradition. Nätverksträffen höll till på von Echstedtska gården utanför Grums där Värmlands museum äger en 1700-tals gård. Halmtaks- och skiffertaksläggning, timring, fönsterhantverk och interiört måleri ingick bl a i programmet. Vi hade två givande dagar med huvudsakligen demonstrationer och diskussioner om tekniker och förhållningssätt.
Gården äger ett sällsynt utsökt interiörmåleri.I huvudbyggnaden har i några rum bevarats sedan omkring 1765, andra rum har rensats från senare tapetlager och måleriet renoverats i olika grad. Man kan konstatera att det mycket välgjorda arbetet i våningsplanet inte alls uppvisar samma standard på vinden. Gå gärna in på Värmlands museums hemsida och se mer om denna gård.

Övre bilden visar vy från hallen in i salongen.
Vy från vinden, mittgavelröste timrat glest i rundtimmer.

Foton: Per Zackrisson

Broarps Gästgiveri fick gärdesgård


Vår kurs i byggande av trägärdesgårdar hölls den 8-9 maj vid Broarps Gästgiveri, och det är andra året som vi håller till där. Vi slog två flugor i en smäll (sånt gillar vi); gästgiveriets miljö vidareutvecklas och vi lär husägare hur man bygger smålandsgärdesgårdar!
Lärare var Lennart Svensson, Qvarnarps byggnadsvårdsbutik och Johan Örfelth, Svensk Byggtradition.

Foto: Arja Källbom

torsdag 13 maj 2010

Kurs i murning


Förra helgen hölls en kurs i traditionell murning, med ler- och kalkbruk. Deltagarna fick bl a blanda bruk och mura upp en sektion till en skorsten med krage. Lärare var Per zackrisson, Svensk Byggtradition och Robin Andersson, RA Bygghantverk.

Foto: Per Zackrisson

lördag 8 maj 2010

Nyklassicistisk mangårdsbyggnad

Arja Källbom och Britt-Marie Sjöbeck rekonstruerar måleri från tidigt 1800-tal i en nyklassicistisk träbyggnad utanför Vetlanda. Johan Örfelth, Svensk Byggtradition kompletterar och reparerar inom kort ett ursprungligt brädtak som kommer att limfärgsmålas. Timmerväggar tapetseras med lump-papp, färgsätts och målas med limfärg/tempera och återfår sin schablonmålning. Även golv och tak ska dekorationsmålas, en del inredningssnickerier ådringsmålas i mahogny. Snickerier målas i linoljefärg. Fortsättning följer..

Färgsättning pågår. Britt-Marie sätter upp lump-papp. Foton: Arja Källbom

onsdag 5 maj 2010

Skillingarydslägret

Lennart Grandelius utförde för två år sen ett omfattande vårdprogram för Skillingarydslägren. Lägret är ett unikt, statligt byggnadsminne med anor från 1680-talet och det enda i landet med en så välbevarad och komplett miljö. Mellan 1850-tal till ca 1910 uppfördes ett stort antal byggnader, många är idag i autentiskt skick. Här finns magasin, sjukhus, mäss, mathallar, kokhus, lägerhydda, smedja, musikkasern, officersbyggnader m.m. Flera av byggnaderna rustas årligen med varsamhet och stor respekt för originalen. Grandelius håller ett vakande antikvariskt öga på byggnaderna...En färgundersökning av ytterdörrar till en byggnad från 1865 stod på agendan idag. Till sommaren ska byggnaden rustas. Det är en riktig skatt till byggnadsminne vi har i länet!

Lennart Grandelius äntrar en av officersbyggnaderna, med vårdprogrammet under armen. Foto: Arja Källbom

tisdag 4 maj 2010

Kurs i gärdesgård och murning i helgen

I helgen håller vi två kurser; på Broarps Gästgiveri hålls en kurs i att sätta smålandsgärdesgård, känd för att vara tät och stabil. Lärare är Johan Örfelth och Lennart Svensson. I kursen grundläggande murning lär ingår bl a att använda kalk- och lerbruk, se skillnad på olika sorters förband. Per Zackrisson och Robin Andersson visar i teori och praktik hur man kan gå tillväga när man t ex lagar ett skorstenskrön eller skador i eldstäder med rätt material och metoder. Välkommen!
Foto: Gärdesgårdsbygge vid Broarps gästgiveri. Arja Källbom.

måndag 3 maj 2010

Ett kraftigt oväsen- ett stort damm-moln!


På påskdagen föll ett stycke av den naturstensbyggda ladugårdsväggen ut helt utan förvarning. Ladugården från 1880-talet är byggd i skalmurskonstruktion till takfoten och har inte visat några tecken på sättningar tidigare. Det man nu kan se är att den undre stenen i kanten av raset har vikt ut sig men om detta är orsaken eller en följd av raset är för tidigt att säga. Det blir ett omfattande arbete att sortera ut alla stenarna, de måste komma tillbaka till sin ursprungliga plats för att få det att gå jämt ut. Ett intressant reparationsobjekt till hösten för Svensk Byggtradition.

Foto: Per Zackrisson