måndag 24 maj 2010

Aktuellt om stadsutveckling

Flera av våra medlemmar var på konferens om stadsutveckling och stadsplanering i Stockholm den 21-22 maj (arrangerades av Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Samfundet St Erik). Många intressanta föredrag om stadsutveckling, arkitektur, upplevelse av stad, politiker & exploatörer, kärn- och ytterområden var uppe på panelen. Många omdebatterade projekt i Stockholm användes som exempel. Andra dagen mättes upplevelsen av stadens årsringar (från 1700-tal till idag) med en vetenskaplig metod, och alla deltagare besökte Söder. Konferensen avsluades med ett intressant studiebesök i Riddarholmskyrkan. Våra medlemmar på plats var Arja Källbom, Per Zackrisson och Gunnar Zackrisson.

Foton: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar