måndag 17 maj 2010

Samverkan med Byggnadsvård Värmland

Byggnadsvård QVarnarp deltog tillsammans med andra byggnadsvårdsnätverk i ett arbetsseminarium som arrangerades av Byggnadsvård i Värmland den 14-15 maj. Från oss deltog Per Zackrisson och Johan Örfelt, Svensk Byggtradition. Nätverksträffen höll till på von Echstedtska gården utanför Grums där Värmlands museum äger en 1700-tals gård. Halmtaks- och skiffertaksläggning, timring, fönsterhantverk och interiört måleri ingick bl a i programmet. Vi hade två givande dagar med huvudsakligen demonstrationer och diskussioner om tekniker och förhållningssätt.
Gården äger ett sällsynt utsökt interiörmåleri.I huvudbyggnaden har i några rum bevarats sedan omkring 1765, andra rum har rensats från senare tapetlager och måleriet renoverats i olika grad. Man kan konstatera att det mycket välgjorda arbetet i våningsplanet inte alls uppvisar samma standard på vinden. Gå gärna in på Värmlands museums hemsida och se mer om denna gård.

Övre bilden visar vy från hallen in i salongen.
Vy från vinden, mittgavelröste timrat glest i rundtimmer.

Foton: Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar