tisdag 19 mars 2013

Jordkällare


Man kan samlas av många anledningar. Hantverkslaboratoriet i Mariestad samlade tio antikvarier och hantverkare till workshop den 15 mars om jordkällare i natursten. Joakim Lilja jobbar med ett projekt inom HL där han samlar kunskaper om kallmurning. En av deltagarna var Per Zackrisson som reparerat ett antal jordkällare av olika typer. Den inledande diskussionen handlade om begrepp. Vilka byggnadssätt finns och vad kallar vi dom. Hur benämner vi olika detaljer och metoder. Med på seminariet fanns Espen Marthinsen, en norsk murare med mycket stor erfarenhet av kallmurningsarbete. Vi kunde konstatera att byggnadssätt och benämningar i princip är desamma i Norge och Sverige. Espen redovisade också en dokumentationsmall som han använt för att beskriva över 40 jordkällare. Anders Göransson från HL redovisade de teoretiska villkoren för en murad överbyggnad, t.ex. källartak. Det är ju väsentligt att förstå villkoren för att en överbyggnad ska bli stabil med de tre konstruktionsalternativen valv, överkragning och balk.
Vi fick också se två filmer om stenklyvning respektive byggande av jordkällarvalv. Alla deltagarna bidrog med sina erfarenheter av praktiskt arbete och /eller studier av befintliga källare. I Västra Götaland har man arrangerat ett antal ”jordkällarsafari” för att visa olika typer jordkällare. Inom Joakims projekt kommer reparation av ett valv att genomföras i höst.

Per kommer under sommaren att reparera ett antal jordkällare i en ”jordkällarkulle” i Rydaholmstrakten.Foto: Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

onsdag 13 mars 2013

Energieffektivisering IRL


Vi hade kurser i Varsam energieffektivisering i gamla hus i Jönköping och Kristdala den 9:e och 10: mars. Bland de 22 deltagarna fanns husägare, hantverkare och andra företagare, bygglovshandläggare m fl och de fick både teoretisk och handfast genomgång kring byggnadsfysik, värmeförluster - undersökning med värmekamera, isoleringsteknik/material mm av våra duktiga lärare; Rikard Eriksson och Nils-Åke Friman från Energismartare hus och Byggfriman. Vi höll till i två hus med olika förutsättningar; en stadsvilla/plankhus från 1920-talet och ett timmerhus från 1800-talet.Så här säger en av våra deltagare, en ung hantverkare som jobbar med gamla hus:
” Har haft rätt dålig koll på isolering sedan tidigare, men fick en rätt bra bild av vad som är bra och dåligt. Att det finns olika alternativ, och  relativt enkla och billiga åtgärder för att få ett bättre inomhusklimat i huset. Man behöver inte alltid byta fönster och tillläggsisolera. Nu känner jag även att jag bättre kan tala och argumentera för min sak. tex fönsterrenovering VS fönsterbyte, olika isoleringstyper. Det var kul att se värmekameran också!”

En sån här kurs borde alla gå, som äger ett hus eller som arbetar med gamla hus!

Foton: Petra Ensjö Einarsson och Rikard Eriksson