tisdag 20 mars 2012

Prakthissar!

Jönköpings stad har få äldre hissar bevarade. En uppskattning är att det rör sig om en handfull.
Station Ormaryd AB, Arja Källbom, har restaurerat två av dom nyligen, i kvarteret Cedern 2. Huset som är ritat av stadsarkitekt August Atterström 1917 blev klart kring 1920, och är en vacker och gedigen nationalromantisk tegelborg. Hissarna är tillverkade av Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag i Stockholm, och byggda i kärnfuru. De har ursprungligen ådringsmålats i ek för att matcha de exklusiva material som finns i byggnaden, t ex alla lägenhetsportar i ek.

På bilderna ovan är hissarna färdigrestaurerade. Hissarna är välbevarade, och har ett högt kulturhistoriskt värde. De har högt teknikhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde. De berättar också om dåtidens hantverksskicklighet och material. Snickeriet är högklassiskt, smidet likaså. Speglar och fönsterglas är slipade, och mycket vackra. Skyltar och knappar finns kvar.

Utvändigt finns originalbemålning kvar, men ekådringen behöver göras rent på ett varsamt sätt. Detta sker i ett framtida arbete. Invändigt är originalbemålningen övermålad i båda hissarna; i den ena som en ådringsmålning, och i den andra i en brunlila spröd lackfärg. Hissarna har mekaniska skador i snickerierna. Golvbeläggningen bestod av slitna plastmattor. Restaureringens syfte är att ge hissarna ett invändigt utseende som liknar ursprunget, med respekt för originalen.

I hissen med senare ådringsmålning har skador retuscherats med konstnäroljefärger och linoljelasyr, och hissen har fernissats invändigt med linoljefernissa. I den andra hissen har lackfärgen avlägsnats där det har varit möjligt (den visade sig sitta mycket hårt på ytor som inte utsatts för ljus). Originalfärgen har tagits fram och retuscherats. Resten har rekonstruerats med samma material och metoder som den ursprungliga ådringen var utförd, i två lager linoljelasyr – sedan linoljefernissa. Bänken har ådrats och fått ett nytt tyg, båda hissarna har fått linoleummattor från 1920-talets, som räddats från ett rivningshus i Bratteberg. Mattorna retuscherades med oljefärg och fernissades. Rester av en äldre genomfärgar linoleummatta hittades i en av hissarna, i en vacker pompeijansk röd. Arbetet tog ca två manveckor.

Nu är hissarna som smycken igen, och den korta stund som hissfärden tar- kan man njuta. Lyckostar!

Till vänster syns hissen på Östra Storgatan innan restaurering, den är målad i en mörk lackfärg. Ovan till höger pågår färgborttagning och friläggning av originalmålning. I bilden nederst till vänster pågår retuschering med konstnärsoljefärger. I högra nedre bilden har originalmålning reparerats och en del ramstycken rekonstruerats. Foton: Arja Källbom


Spåra värmeläckagen!

Värmeförluster syns tydligt som gula och rosa områden när man fotar ett hus med värmekamera.
Foto: Rikard Eriksson.

Rikard Eriksson, Klimatrenovering, utför uppdrag med värmekamera (Flir E30) samt mätinstrument för fukt, temperatur och luftflöde. Värmekameran är ett ypperligt instrumnt för att upptäcka energiförluster - vilket ger ekonomiska besparingar när de rättas till.
Värmekameran kräver en temperaturskillnad på minst 10 grader mellan inne och ute för bra resultat (helst 15 grader), vilket innebär att säsongen snart är slut.
Just nu pågår en vårkampanj på energibesiktning och termografering med 20% rabatt. Det finns dessutom utrymme för några referenskunder till, vilka får samma tjänster till hela 67% rabatt, dvs en tredjedel av priset. Titta in på Klimatrenoverings hemsida eller ring Rikard för mer info.

Regelverket kring kulturhistoriska byggnader

Tomas Nyström, stadsarkitekt i Vadstena och nationell utbildare inom nya PBL (Plan och Bygglagen) höll en halvdagsseminarium i Mariannelund den 16 mars för våra medlemmar och plantskoleföretag om regelverket kring kulturhistoriska byggnader.
Förutom beskrivning av nya PBL diskuterades Miljöbalken, BBR19, Plan & Byggförordningen; processer, roller, arbetsgång osv. Särskild tonvikt lades vid varsamhetskrav och metoder för underhåll.
Foto: Arja Källbom

måndag 5 mars 2012

Analys av medeltida pigment

Azurit i polariserat ljus. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd AB analyserar pigmentprover från en gotländsk kyrka från 1200-talets mitt. I samband med konservering av murlat måleri i fjol togs ett stort antal pigmentprover ut, som nu analyserats med transmitterande polariserat ljus och röntgendispersiv analys. Med den ljusoptiska metoden kan mineralens/pigmentens optiska egenskaper studeras, liksom egenfärg, form, storlek osv. Med den röntgendispersiva analysen kan energispektran från olika grundämnen som finns i provet detekteras. Observationerna från metoderna vägs samman med färghistoria för att bestämma vilka pigment som använts. Olika varianter av kol/sot, bly- och kopparinnehållande pigment, jordfärger har påvisats.

söndag 4 mars 2012

Militärhistoriska museét i Skillingarydslägret

Grandelius har sedan 2008 på uppdrag av Vaggeryds kommun, Fortifikationsverket och med Riksantikvarieämbetets godkännande, lagt den kulturhistoriska ”ribban” för det nya militärhistoriska museet på Skillingarydslägren. Hela området är statligt byggnadsminne, för vilket han tidigare upprättat ett vårdprogram. Först ritades en Lägerhydda på ca. 700 kvm om, vilket dock blev för kostsamt. Projektet flyttades till de nyligen restaurerade mathallarna. Efter att Grandelius ritat på hur långt om – och tillbyggnaderna kunde genomföras, utan att åtgärderna kom i konflikt med de kulturhistoriska värden, har en konsult projekterat vidare. Nu är byggverksamheten i full gång och Grandelius har det antikvariska ansvaret.
Byggnaden i mitten, mellan mathallarna är nybyggnad (reception, se nedan), som i färg och skala överensstämmer med befintlig bebyggelse, men ingen pastisch.
Skiss av det nya museet, Lennart Grandelius.
Lennart Grandelius i Skillingarydslägret i maj 2010. Foto: Arja Källbom

Nytt företag i nätverket

Arja och Rikard Källbom har startat Station Ormaryd AB. Vår filosofi är att när olika kompetenser möts så ökar möjligheten till nya spännande idéer och innovationer. För oss är det självklart att kombinera teori och praktik. Vår spetskompetens är inom metallurgi respektive byggnadsvård. Inom dessa områden erbjuder Station Ormaryd AB konsulttjänster i form av rådgivning, dokumentation, projektledning, tekniskt stöd och support. Uppdrag inom restaureringsmåleri och dekorativt byggnadsmåleri utföres också. Vi utgår från f d stationshuset i Ormaryd. Umbra Byggnadsvård, tidigare medlem i nätverket, finns inte längre. Läs mer på vår hemsida www.stationormaryd.se.

Ändrad användning av Nydala klosteranläggning

Lennart Grandelius har fått uppdraget av Värnamo kommun och byalaget, att skissa och skapa förutsättningar för ändrad användning av herrgårdsbyggnaden inom Nydala klosteranläggning. Byggnaden har stor betydelse för upplevelsen av klosterområdet, och är ett riksintresse.
Byggnaden uppfördes 1778 och ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Byggnaden har invändigt genomgått omfattande ombyggnader, men har trots detta kvar mycket av de nyklassicistiska snickerierna. Ambitionen är att försöka återfå så mycket som möjligt av upplevelsen av en historisk byggnad. Byggnaden ska i fortsättningen bli bostäder, samlingslokaler och vandrarhem.
Byggnaden är avstyckad sedan 50-talet, från den övriga bebyggelsen.


Foton: Lennart Grandelius ARK/SAR


Farväl snickeriet!

Vi hade en trevlig, men något vemodig intern auktion i helgen, där vi auktionerade ut våra verktyg och utrustningar, materiel. Vi flyttar från snickeriet och släpper därmed vår fysiska förankring till Eksjö och Kvarnarps gård. Beslutet har växt fram under en längre tid; vi är ett nätverk med ringa behov av en fysisk plats. Vi har gott om verkstäder, mötesplatser, övningsobjekt för kurser och för våra behov hos våra medlemmar och kunder. Mitt i auktionen, som sköttes av vår auktionsveteran Johan Örfelth, fanns gott om skratt och skämt men också allvar. Många av oss har många fina minnen från de ettåriga utbildningarna som bedrevs en gång på Kvarnarps gård. Här i snickeriet startade vi upp vårt nätverk 2005, och här har vi närt våra drömmar och planer. Farväl Snickeriet. Farväl Eksjö.

Johan Örfelth med auktionshatt och klubba. Foto: Arja Källbom