fredag 28 mars 2014

Väckt ur sin hundraårssömn

Det här huset som är 100 år jämt i år har David Gard från Smålands Byggnadsvård renoverat varsamt till det här skicket, med omsorg om material och metoder. Det tog drygt ett manår. Visst blev det bra?


Foton. David Gard

Fåglarna är glada!

Idag har ett stort antal av Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar utbildat sig i handhavande av motorsåg, för många ett av de viktigaste verktyget när man jobbar med gamla hus och med trädfällning i skog.  Från 1 jan nästa år kedjesågs-körkort dessutom ett arbetsmiljökrav för yrkesmässig användning av kedjesåg. En rejäl genomgång både avsågteknik,  personskydd och sågen, skötsel. Uppkörningen bestod i finmotorisk utmaning med att såga ut ett stycke ur stocken och att såga fram ett minihus - en fågelholk. Stort Tack till C-G Liderfelt  från Södra Skogsägarna och Petra Ensjö-Einarsson som lånade ut lektionssal och skog till oss. Nu kommer vi åtta  att ha det körkort som krävs till kommande årsskifte. Vi är glada, fåglarna är glada!


Foton Per Zackrisson

måndag 17 mars 2014

Villamässa i Kalmar

Ca 500 besökare kom till Villamässan på Kalmar Länsmuseum den 15 mars. Bl a öppnades den nya utsällningen som handlar om energihushållning i gamla hus. På plats fanns Pierre Bosson, Byggkultur i Småland och Stefan Holmberg, Wederslöf Byggnadsvård, som visade praktisk byggnadvård och gav rådgivning till besökarna.

Foto: Pierre Bosson

Färgarkologi!

Den 12-15 mars hölls den femte internationella konferensen i färgarkeologi: APR – Architectural Paint Research. Ca 150 deltagare från 16 länder samlades på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, de mest långväga från bl a Taiwan och Canada. Det var intressant och tankeväckande konferens, med ca 25 föredrag och posterutställningar. Vi har kommit långt i Sverige när det gäller kulturmiljövård, men det finns länder som ligger långt före och även långt efter oss. Att använda färgarkeologi som metod för att skaffa historisk kunskap om en byggnad händer tyvärr alldeles för sällan även i Sverige.

Få förvaltare, arkitekter, myndigheter eller byggnadsantikvarier känner till hur det går till eller vilken information det kan ge. Detta diskuterades en hel del på konferensen, liksom många exempel på hur man på detta sätt kunnat återskapa historiska miljöer - till förstärkt stolthet och identitet för ägare, lokalbefolkning , hantverkare samt förhöjda ekonomiska och kulturhistoriska värden. Oavsett var i världen byggnaden finns.

Bland de mest intressanta föredragen var från Damaskus i Syrien (ja, det är viktigt att diskutera kulturarv mitt under ett brinnande inbördeskrig..) och från Danmark, Estland, USA. Bland de svenska föredragen var det intressant att höra om restaureringsarbetet i Gamla Riksarkivet samt hur barockstenportalerna i Ryningska palatset i Stockholm varit bemålade.

P S Det förstörda trapphuset fanns ett stenkast från konferensen. Bakom lager med spackel och plastfärg finns luckor till historien..det var tjusigt en gång..Foton: Arja Källbom, som deltog på konferensen och gjorde många nya intressanta bekantskaper.