söndag 3 juni 2012

Småländska mönsterarv

Station Ormaryd / Arja Källbom har fått ett kunskapsuppbyggande projekt beviljat av Länsstyrelsen i Kalmar län som handlar om länets äldre dekorativa byggnadsmåleri; schablonmåleriet. Syftet är att lyfta fram och visa den skatt av måleri som finns i Småland, och att ge husägare inspiration och möjligheter att använda mönster som hör hemma i landskapet. Minst tre miljöer kommer att undersökas ur ett måleritekniskt perspektiv m a p mönster, pigment, tekniker och färgtyp och ge hantverkare möjlighet att hantverkare kan återuppbygga historisk kunskap. Dessutom har Kalmar läns museum en skatt i form av 50 målade tapeter/ schablonmålningar som förstås ska inventeras. Förhoppningsvis finns möjlighet att senare göra detta även för Jönköpings och Kronobergs län.

Mangårdsbyggnaden i Linneryd, Jönköpings län, har många vackra schablonmålade tapeter, som konserverats av Jönköpings läns museum. Foto: Arja Källbom

Målning av plåttak för kulturhistoriska byggnader


Station Ormaryd arbetar med en förstudie åt Hantverkslaboratoriet (Göteborgs Universitet) beträffande målning av plåttak för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet är att sammanställa dagsläget och ge rekommendationer på fortsatt arbete. Varje år har ett antal byggnader i landet behov av ommålning/underhåll eller nymålning i samband med nyläggning av plåttak. Det är kostsamma åtgärder i form av byggnadsställningar, material och entreprenörer. Frågeställningarna är flera. Bl a finns ett stort mångfald av erfarenheter och procedurer för ommålning. Kring år 2006 förändrades den nyproducerade plåtens lagerskydd, vilket lett till nya frågor om procedurer och problem med målning. Arja Källbom är metallurg, målare och byggnadsantikvarie.

Slottsvillan i Huskvarna. Foto: Arja Källbom