söndag 3 juni 2012

Målning av plåttak för kulturhistoriska byggnader


Station Ormaryd arbetar med en förstudie åt Hantverkslaboratoriet (Göteborgs Universitet) beträffande målning av plåttak för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet är att sammanställa dagsläget och ge rekommendationer på fortsatt arbete. Varje år har ett antal byggnader i landet behov av ommålning/underhåll eller nymålning i samband med nyläggning av plåttak. Det är kostsamma åtgärder i form av byggnadsställningar, material och entreprenörer. Frågeställningarna är flera. Bl a finns ett stort mångfald av erfarenheter och procedurer för ommålning. Kring år 2006 förändrades den nyproducerade plåtens lagerskydd, vilket lett till nya frågor om procedurer och problem med målning. Arja Källbom är metallurg, målare och byggnadsantikvarie.

Slottsvillan i Huskvarna. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar