tisdag 8 maj 2012

Bra planer och bygglov

Arja Källbom, Station Ormaryd AB, deltog på Länsstyrelsens seminarium Bra Planer och Bygglov den 20 april i Huskvarna. Ett 80-tal personer deltog, i huvudsak från kommuner och Länsstyrelse. På dagordningen var bl a aktuella nya planer i kommunerna, Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi, klimatanpassning av samhällsfunktioner, kommunernas (alldeles för gamla) kulturhistoriska utredningar, riksintressen, tomtplanering, begreppet sammanhållen bebyggelse, strandskydd mm. En intressant dag med många värdefulla insikter.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar