tisdag 8 maj 2012

Slottsvillan i Huskvarna

Vi besökte byggnadsminnet Slottsvillan i Huskvarna den 27 april, denna praktvilla ritad av Fredrik Sundbärg i slutet av 1800-talet åt dåvarande disponent Tham på Huskvarna fabriken. Det stora restaureringsarbetet som pågår är omläggning av plåttaket. Även stendetaljer i kalk- och sandsten i fasaden konserveras och rengörs, liksom en del fönsterrenovering och mindre snickeriarbeten. Fastigheten är idag privatägd och drivs som en konferens- och hotellanläggning. Det blev många intressanta tillfällen att bekanta sig med arkitekturen och hantverket, och givande diskussioner. Dagen anordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Läns museum, Byggnadsvård Qvanarp.
Foton: Arja Källbom
Överst: Takplåtsarbetet är omfattande och högkvalitativt.
Nederst: Anders Franzén och Per Zackrisson diskuterar plåtläggningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar