måndag 26 april 2010

Färgdetektiv i farten


Arja Källbom gör färgundersökningar i ett hus i Schweizerstil från senare halvan av 18oo-talet. Byggnaden, ursprungligen byggt för en militärfamilj, innehåller gömda skatter bakom skivor och glasfiberväv. När spåren efter en tidigare hårdhänt ägares framfart börjat blottläggas, avslöjades putsade tak och taklister med äldre lim- och kalkfärgsmålningar. Färglagrens ordning och färgtyper kartläggs och ingående pigmentblandningar bedöms. Färgkodning sker enligt NCS systemet. Här finns kalk- och limfärgmåleri - i vissa fall övermålad av både plastfärg och oljefärg. Förhoppningsvis kommer taken och taklisterna att rekonstrueras i samband med att de senare moderna tilläggen tas bort av en ny, kulturhistoriskt medveten ägare.

Foto: Arja Källbom

söndag 25 april 2010

Hantverk i Historiska Hus - Broarps Gästgiveri

Det första tillfället med Hantverk i Historiska Hus hölls fredag den 23 april, ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Byggnadsvård Qvarnarp. Tre tillfällen till är planerade i år. Syftet är att med utgångspunkt från ett antal byggnader och miljöer diskutera hantverk, metoder och synsätt vid restaurering. Vi är angelägna både om att visa länets skatter till kulturbyggnader, och vad Länsstyrelsen/Staten delfinansierat för åtgärder. Det finns många sätt att se på byggnadsvård, därför vill vi gärna se en ständigt pågående diskussion om vilka synsätt och val som gjorts. Vi ser gärna att även "nya" företag intresserar för byggnadsvård.
Broarps Gästgiveri, mellan Eksjö och Nässjö, är en spännande byggnad med lång historia. Föreningen Broarps Vänner har med stor kunskap, uppfinningsrikedom och hög ambitionsnivå steg för steg restaurerat och konserverat byggnaden. Arbetet sker på byggnadens villkor, och en framtida användning kommer inte att få innebära ovarsamma ingrepp. Med det kulturmiljöstöd som Länsstyrelsen beviljar anställer föreningen hantverkare för olika arbetsperioder. Man har på åtta år kommit långt, men ännu återstår en del. Det var en intressant dag där byggteknik, färg, tapet, reparationer, konservering, rekonstruktioner m m diskuterades.

Foton: Arja Källbom

onsdag 21 april 2010

Lignarium snickeri AB ställer ut på "Trä 2010"

Lignarium ställer ut en exklusiv friggebod på trämässan "Trä 2010" i Virserum. Boden visar på att man kan bygga bra och kvalitativa friggebodar med bra materialval, t ex är all isolering av lin. Vi samarbetar med ett danskt Ekofiberföretag. Friggeboden är designad så att man får känslan av ett uterum, vilket förstärks av de fyra dubbla glasdörrarna.


Förutom friggeboden bygger vi ett växthus av massivträ (ca3.5m x 5.5m). Här finns bl a infrästa kondenskanaler i konstruktionen för att förhindra takdropp inne, efter växthusförlagor från 1940-talet.
Vi har också byggt en modell av smalspårets rälsbuss samt 50 meter räls. Rälsbussen blir 1.8m läng och 0.5m bred och kommer att kunna dras fram på rälsen fulllastad med barn under mässan.

Foton:Johan Sandin

På besök i Versailles


Britt-Marie Sjöbeck, PBM:s Måleri, besökte 9-11 april den internationella dekorationsmålarmässan Saloon 2010 i Versaille. Där samlades internationell expertis på dekorationsmåleri för att visa sina alster. Britt-Marie, själv utbildad dekorationsmålare på Palm Fine Arts i Norrköping, är nu redo att plocka fram målarpenslarna på hemmaplan.

Foto: Britt-Marie Sjöbeck

måndag 19 april 2010

Ekologisk färg


En helgkurs hölls 17-18 april i äggoljetempera av Arja Källbom/UMBRA Byggnadsvård. Platsen för kursen var hos en gård utanför Eksjö, där en nytimrad gäststuga ska målas invändigt med äggoljetempera. Äggoljetempera är en vacker, tålig, miljövänlig, ogiftig, smidig, hållbar och billig färgtyp som går att måla på alla typer av underlag. Den torkar på ett till några dygn beroende på bl a ingående pigment. Äggoljetemepra kommer säkert, i likhet med andra temperor, att få större plats i livsstil där vi blir mer medvetna om färgens påverkan på miljö, hälsa och välbefinnande. Vi diskuterade jordpigment, syntetiska pigment, linoljor, ägg, tillagning, målningsteknik, applicering, egenskaper, färglära, färgsättning m.m. Vi målade på lumppapp och timmer.Äggoljetempera på lumppapp och timmerväggar, prov. Foton: Arja Källbom.

lördag 17 april 2010

Marmorering och lerfärg


Nu är trapphuset i bostadsrättsföreningen färdigt, som Arja Källbom/Umbra Byggnadsvård renoverat tillsammans med målarkollegor. Ungefär så här såg det ut när den ursprungliga målningen var på plats.
Det var en fröjd att få marmorera så stora ytor, över 80 kvadratmeter! Vi som vanligtvis retuscherar och lagar äldre målningar fick nu använda vår "egen hand" till målningen, och behövde inte efterlikna en tidigare målares handlag. Marmoreringen vaxades istället för att fernissas, vilket gav den ett alldeles särskilt vackert, sidenmatt utseende.
Fuktskadan som fanns i delar av ytterväggens puts (inkommande fukt från balkong) är åtgärdad; putsad med kalkbruk och målad med diffusionsöppna färger i både bröstning och ovanför bröstning. Bl a använde vi lerfärg ovanför bröstning, den är består av bentonit och har en stor förmåga att buffra och fördela fukt om det kommer in på nytt. Den liknar limfärg till utseendet men verkar vara tåligare.

Foto: Arja Källbom

måndag 12 april 2010

Att renovera fönster


I helgen höll vi en kurs i grunderna i fönster-renovering. Kursen hölls i verkstaden hos en av våra medlemmar; Anders Eklund på Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri i Aneby. Deltagarna fick lära sig att glasa ur, skära glas, stifta, kitta, måla med linolja, göra enklare träreparationer mm. Ett gäng entusiastiska elever, tillika husägare, for hem med nya kunskaper i bagaget om hur de kan ta hand om sina fönster på bästa sätt.

Foto: Arja Källbom

lördag 10 april 2010

Bilden av byggnadsvård


Får "byggnadsvård" dig att tänka på folkmusik och knätofsar?
Många i vår omgivning tror också att byggnadsvård bara är att bevara och snoffsa upp 1700-talsbyggnader, eller möjligtvis 1800-talsbyggnader. Bilden många har är att byggnadsvård är så exklusivt, kostsamt osv, att det är mest aktuellt för herrgårdar, kyrkor...Och det stämmer ju verkligen inte.
Vi anser att byggnadsvård lika mycket gäller modernismens byggnader. Det som är nära vår egen tid har vi en tyvärr en tendens att glömma bort och att värdera lägre.
Leve modernismen!

Foto: Arja Källbom

fredag 9 april 2010

Ekologiskt byggande från grund till skorsten


Vi är entustiastiska efter en temadag med om ekologiskt byggande, liksom ett antal husägare, arkitekter, studenter m fl. Nu är vi fullmatade med senste nytt om material, energi, återvinning, byggteknik m m från Sveriges främste expert, arkitekt Varis Bokalders. Nu vet vi vad som menas med embodied energy, mixed use, foamglas, torkholk, Hasopor, POP, Holz 100, jordledning mm. Passivhus, massivhus och energiplus-hus..
Några höjdpunkter var bl a ezemplen om i lerputs/klining integrerade vattenburna värmesystem, olika former av träfiberisolering, massivhus med dymlingar, skumglasgrus mm.Vi fick bl a uppmaningen att erövra självdragsprincipen.

Genom Bokalders stora kunskap fick vi ta del av ekologiska byggtekniker inte bara i Sverige, utan även på kontinenten. Där man förövrigt t o m bygger ekologiska städer, inte bara hus. Helt klart har de hunnit hästlängder före oss! Den ensida fokuseringen på passivhus diskuterade livligt; en helhetssyn efterlystes. Om passivhusen sparar energi på kort sikt är inte så intressant om utan hänsyn till deras energiförbrukning för uppförande. Ett perspektiv som inte kan passivhus aldrig kan överskugga äldre byggnader, vars ev miljöbelstning i normalfallet kan slås ut över en lång tidsrymd.
Nu återstår utmaningen med att kunna förena det bästa ur två världar; det traditionella byggandet med de tekniska framstegen. En balansgång som genom historien visat sig vara inte helt komplikationsfri.Fast denna gång står större saker på spel; nästkommande generationers framtid. En bra dag.

Foto: Arja Källbom