lördag 10 april 2010

Bilden av byggnadsvård


Får "byggnadsvård" dig att tänka på folkmusik och knätofsar?
Många i vår omgivning tror också att byggnadsvård bara är att bevara och snoffsa upp 1700-talsbyggnader, eller möjligtvis 1800-talsbyggnader. Bilden många har är att byggnadsvård är så exklusivt, kostsamt osv, att det är mest aktuellt för herrgårdar, kyrkor...Och det stämmer ju verkligen inte.
Vi anser att byggnadsvård lika mycket gäller modernismens byggnader. Det som är nära vår egen tid har vi en tyvärr en tendens att glömma bort och att värdera lägre.
Leve modernismen!

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar