torsdag 28 november 2013

Bort med hussvamp och röta!

Hälsning från Stangenbergs Byggnadsvård och Eko Byggnadsvård som lagar ett sargat timmerhus. Hussvamp och kärnröta i gran. Bort med sådant elände och dit med tätvuxen kärnrik furu!
Syllbyte runt om hela huset plus lagningar under fönster. Nästa år ska huset få panel och nytt golvbjälklag.


Foton: Niklas Stangenberg

Byggnadsvårdens konvent

Konventet i Mariestad i oktober var en succe på många sätt. Ett stort gäng från Byggnadsvård Qvarnarp var på plats. Vi har fått information om vad som pågår i våra grannländer, vad som är aktuellt i Sverige, träffat kollegor och en massa nya spännande människor. Invigningstalare var Göran Gudmundsson. Vår ordförande Robin Andersson och en av våra medlemsföretag Svensk Byggtradition, Gunnar Zackrisson, blev intervjuade av Radio Skaraborg. Svensk Byggtradition, Per Zackrisson höll föredrag om kvalitetsaspekter på byggnadsvård och från Station Ormaryd AB berättade Arja Källbom om mjölk- och kaseinfärger. Vi hoppas att konventet återkommer nästa år.

Trångt och hjärtligt. Foto: Arja Källbom

Varmt och vädrat

Vi träffas regelbundet i vårt nätverk, för att diskutera och utbyta erfarenheter. När vi för en tid sen sågs i Virserum fick vi ett intressant föredrag av Göran Stålbom, som skrivit boken "Varmt och vädrat". Rekommenderas! Han gav oss en teknikhistorisk tillbakablick och dagsaktuell lägesrapport med tonvikt på ventilation - även om det har när kopplingar till energi och uppvärmning.

Ett mycket svårt område, i synnerhet för gamla hus – och särskilt sådana som byter användningsområde. Tack vare honom har vi nu fler argument emot ventilationsbranschen, som ofta propagerar för sina egna tekniklösningar – både kostsamma, fula och förstörande. När man vet varför man behöver ventilera, är det lättare att hitta bra och varsamma lösningar för äldre byggnader – med vetenskapliga argument och med hänsyn till regelverk. Självdrag och fönstervädring har kvaliteter framför mekaniska system i byggnader med hög takhöjd och stor volym. Och det går att bevisa.

Görans föredrag blev också ett skrämmande exempel på hur forskning historiskt (och hur är det idag?) utesluter resultat och samband som inte passar in i en modell som branschen arbetar efter.


Foton. Arja Källbom

Byggnadsminnesforum 2013

Igår hade vi ett Byggnadsminnesforum på Kvarnarps Gård i Eksjö, med ca 40 personer. Arrangörer var Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier), Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dagen vände sig till ägare av privata och statliga byggnadsminnen och vi diskuterade b la byggnadernas skydd, förvaltning, brandskydd, försäkringar m.m. Vi hade utställningar och rådgivning. Förhoppningsvis kan arrangemanget (som verkade uppskattas) vara årligt återkommande -också i andra län.

Detalj från Göberga, ett av länets byggnadsminnen.
Foto: Arja Källbom