söndag 27 september 2009

Ett grundligt jobb

Kalkmålning av en grundmur med kalkputs och natursten som underlag är ett relativt osäkert uppdrag. Grunden är här ganska fuktig så färgen måste vara diffusionsöppen. Det säkraste alternativet torde vara vattenglasfärg (Keim) men rester på stenarna visade sig vara kalk. Efter råd från Målarkalk AB valdes deras ”Hydraulit extra”, som innehåller både lufthärdande kalk och vitcement. Det här valet har vi gjort tillsammans, ägaren, länsstyrelsen genom länsmuseet och vi som entreprenör. Det är ett visst risktagande att det inte håller så länge på stenarna men visst måste vi ta en del risker för att lära oss. Om någon av er läsare har erfarenheter av detta så kommentera gärna.
Svensk Byggtradition
På bilden Gunnar Zackrisson

torsdag 17 september 2009

"Tre trästäder" besöker EksjöProjektgruppen för "Tre trästäder" besökte i dagarna Eksjö. I gruppen ingår kommunla företrädare för de trästäderna Eksjö, Hjo och Nora. Samtliga städer har fått Europa Nostra utmärkelser för sina städers unika trähusbebyggelse, mer info på http://www.tretrastader.se/.
Ordföranden för Byggnadsvård Qvarnarp träffade gruppen på Kvarnarps gård och berättade om BvQ´s verksamhet och mål. Det blev en intressant diskussion om bl.a behov av utbildningar inom byggnadsvård, företagandets villkor, behov av hantverkare och hur man kan få fler att starta verksamhet. BvQ hoppas att deltagarna fick inspiration att främja entreprenörskap inom byggnadsvård i sina hemkommuner. Ju fler som arbetar med byggnadsvård, desto bättre!

onsdag 16 september 2009

Bymans vy..

Byman skickar denna bild på sin vackra arbetsplats.

Han renoverar ett balkongbjälklag på hög höjd i Stockholm, och huset är byggt tidigt 1700-tal.

tisdag 15 september 2009

På besök hos Broarps Gästgiveri


Kvällens styrelsebesök hölls på Broarps Gästgiveri, beläget mellan Eksjö och Nässjö. Byggnadens äldsta del är från 1700-talet och i början på 2000-talet var huset öde och i mycket dåligt skick. Det rustas av varsamt av den ideella föreningen Broarps Vänner.
Mer om föreningen kan du läsa på : http://www.broarp.org/.

Kvällens möte handlade om Byggnadsvård Qvarnarps interna och externa aktiviteter nästa år, och våra långsiktiga mål. Vi kom fram till en hel del bra saker.
Det var en trevlig och gemytlig kväll med tänd brasa och vi serverades kokkaffe ur trebent kaffepetter!
På bilden; Nils-Åke Friman, Per Zackrisson, Lennart Svensson, Tomas Byman.Saknas här gör Robin Andersson, Johan Örfelth och Arja Källbom.


onsdag 2 september 2009

Byman bygger badrum i vindsgarderob

Byman bygger i samma hus som folkhemsköket ett våtrum i en snedgarderob. Där har det tidigare varit vattenskada som förorsakat skada på ytterpanelen (liggande dubbelfasspont) som också skall renoveras. Fortsättning följer.

Fokhemskök får nytt liv genom BFF

Tomas Byman bygger om ett 50-talskök och använder befintlig inredning efter renovering med bl.a. förhöjning av stommen till standardmått.
Gammalt dolt golv tas fram vilket skymtar på bilden.
Nytt fast skafferi skall byggas där dubbeldörren skall användas. ( Denna kommer från en rivning i Stockholm.)
Fortsättning följer.