torsdag 17 september 2009

"Tre trästäder" besöker EksjöProjektgruppen för "Tre trästäder" besökte i dagarna Eksjö. I gruppen ingår kommunla företrädare för de trästäderna Eksjö, Hjo och Nora. Samtliga städer har fått Europa Nostra utmärkelser för sina städers unika trähusbebyggelse, mer info på http://www.tretrastader.se/.
Ordföranden för Byggnadsvård Qvarnarp träffade gruppen på Kvarnarps gård och berättade om BvQ´s verksamhet och mål. Det blev en intressant diskussion om bl.a behov av utbildningar inom byggnadsvård, företagandets villkor, behov av hantverkare och hur man kan få fler att starta verksamhet. BvQ hoppas att deltagarna fick inspiration att främja entreprenörskap inom byggnadsvård i sina hemkommuner. Ju fler som arbetar med byggnadsvård, desto bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar