tisdag 19 april 2011

Årsmöte och ny ordförande

Vi hade ett givande och trevligt årsmöte i Aneby, i välutrustade, anrika och ljusa lokaler hos Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri. Fjolåret summerades och riktningen för framtiden pekades ut under livliga och intressanta diskussioner. Även plantskoleföretag fanns på plats. Arja Källbom växlade över ordförandeklubban åter till Per Zackrisson, men kommer att fortsätta vara engagerad för nätverket bl a i styrelsen och som dess koordinator. I styrelsen ingår även Tomas Byman, Anders Eklund, Robin Andersson, Nils-Åke Friman, David Gard och Petra Ensjö Einarsson. Foto: Arja Källbom

onsdag 13 april 2011

Att tolka en timmerbyggnad


Igår samlades ca 60 personer i Ingatorp, där landets äldsta profana byggnad finns. Kyrkboden är dendrokronologiskt daterad till ca 1229. Timmermän, antikvarier, hantverkare, historiker, kyrkorepresentanter/församlingsbor, journalister m fl deltog i dagen som ägnades åt att försöka kartlägga och tolka byggnadens historia - vars ursprungliga användning är okänd. Även den legendariske timmermannen Alvar Trogen fanns med, och han tyckte nog att det var tokigt att fokusera på ålder istället för kvalitet. Han hade sett bodar utförda med större timmermanskonst än så.. De flesta var dock överens om att timringskonsten i byggnaden är av hög kvalitet, byggnaden är tät i väggar och golv och har också knutar av en konstruktion som gör den tät för t ex möss. Under dagen diskuterades också om hantverkarens roll som byggnadshistoriker och byggnadsarkeolog. Arkivstudier visar att kyrkboden från 1600-talet och framåt förmodligen användes till förvaring. Vid visningen av boden berättade b la Bengt Bygdén från Södra Rådaprojektet om vad timmermännen kan utläsa av byggnaden. Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet pratade om timmerbyggnaden som kunskapskälla. Lennart Grandelius och Hans Linderson beskrev hur den dendrokronolgiska dateringen går till; vilka möjligheter och begränsningar den har. Robin Gullbrandssom redogjorde för arkivforskning och beskrev andra kända kyrkbodar. Timmermannen Roald Renmaelmo berättade om undersökningar av ett norskt pilgrimsloft från 1300-talet och utläsning av verktygsspår. Dagen arrangerades av Jönköpings läns museum, Svenska Kyrkan, Hantverkslaboratoriet och Byggnadsvård Qvarnarp. Våra timmermän och antikvarier fanns på plats.

Foton: Arja Källbomtorsdag 7 april 2011

Vi tentar Byggarbetsmiljösamordning

En stor del av vårt nätverk deltog i slutet på mars i en utbildning som vi bad Sveriges Byggindustrier arrangera i Nässjö. På utbildningen för Byggarbetsmiljösamordning fanns också en del moderna byggare också. Av och till kände vi oss lite udda.. med våra små och hantverksintensiva uppdrag för att vårda vårt bebyggelsearv. Dagen ägnades åt lagar, regler och förodningar, gruppövningar kring arbetsmiljö och fallstudier. Om beställaren är en privatperson övergår arbetsmiljöansvaret automatiskt till entreprenören, såvida det inte är frågan om en delad entreprenad. Nu vet vi vad som gäller kring Byggarbetsmiljösamordning i projekteringsskede och utförandeskedet. Vi tentade av reglerna och många av våra medlemmar är nu certifierade byggarbetsmiljösamordnare BAS/P eller BAS/U och får upprätta arbetsmiljöplaner. För säkerhets skull.

Foto: Arja Källbom.
Robin Andersson på RA Bygghantverk verifierar sina kunskaper

Utbyte med Örebro Läns Museum

På senare tid har vi haft en del utbyte med Örebro Läns museums antikvarier. I slutet på mars deltog tre av deras antikvarier på vår pappspänningskurs. Denna vecka deltog Arja Källbom som gäst på museet för en intressant tvådagarkurs i modernismens färgsättning, färgtyper och målare. Lärare var Vicki Wenander, som doktorerar inom ämnet. Vilka influenser från De Stilj, Le Corbusier och Bauhaus påverkade Sverige, och hur tog det sig uttryck? Vilka färgtyper användes under 1900-talet? Vad var målarens roll och hur växte färgindustrin fram? Vilka utmaningar står kulturmiljövården inför?

Senare i höst kommer Byggnadsvård Qvarnarp att hålla ett skräddarsytt seminarium på Örebro Läns Museum kring dekorationsmåleri i teori och praktik. En del studiebesök i en del av traktens bemålade miljöer hoppas vi också hinna med. Där ser man vad en kurs för Kunniga Kunder kan mynna ut i..spännande utbyte med både Kunniga Antikvarier och Kunniga Hantverkare!

Foton: Arja Källbom
Funktionalismens färgsättningsideal, färger och förlagor, broschyrer
Le Corbusiers färgklaviatur Salubra 1 från 1931