torsdag 7 april 2011

Utbyte med Örebro Läns Museum

På senare tid har vi haft en del utbyte med Örebro Läns museums antikvarier. I slutet på mars deltog tre av deras antikvarier på vår pappspänningskurs. Denna vecka deltog Arja Källbom som gäst på museet för en intressant tvådagarkurs i modernismens färgsättning, färgtyper och målare. Lärare var Vicki Wenander, som doktorerar inom ämnet. Vilka influenser från De Stilj, Le Corbusier och Bauhaus påverkade Sverige, och hur tog det sig uttryck? Vilka färgtyper användes under 1900-talet? Vad var målarens roll och hur växte färgindustrin fram? Vilka utmaningar står kulturmiljövården inför?

Senare i höst kommer Byggnadsvård Qvarnarp att hålla ett skräddarsytt seminarium på Örebro Läns Museum kring dekorationsmåleri i teori och praktik. En del studiebesök i en del av traktens bemålade miljöer hoppas vi också hinna med. Där ser man vad en kurs för Kunniga Kunder kan mynna ut i..spännande utbyte med både Kunniga Antikvarier och Kunniga Hantverkare!

Foton: Arja Källbom
Funktionalismens färgsättningsideal, färger och förlagor, broschyrer
Le Corbusiers färgklaviatur Salubra 1 från 1931


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar