fredag 18 december 2009

Byggnadsvårdspris i Jönköping

Bostadsrättsföreningen Öster tilldelades Jönköpings kommuns byggnadsvårdspris 2009, den 17 december. Motiveringen lyder:
"Flöjten 1 är bebyggt med flerbostadshus i tre våningar från 1920-talet. Fastigheten är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Samtliga fem trapphus i fastigheten har nu genomgått en restaurering. Dörrarna och de nedre väggpartierna innehåller stora ådringsmålade fält i grönt och brunt. För arbetet med restaureringen har anlitats sakkunniga personer. Bostadsrättsföreningen Öster har genomfört ett värdefullt restaureirngsarbete som visar utmärkt på God Byggnadsvård. "

Restaureringen har genomförts av en medlem (UMBRA) och en kollega i måleriområdet, och arbetet med att restaurera ådringsmålning och marmorering tog nästan ett manår. Det är glädjande att Bostadsrättsföreningen lyftes fram som gott exempel på god byggnadsvård och gott förvaltarskap. Vi hoppas fler följer efter.
Foto: Arja Källbom

Team work

Spisen har designats av Tomas Byman, gjutjärnshällen har leverats av Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik. Dörrbladen har målats av Arja Källbom efter äldre förlaga från gården. De har piskats med ekpiska i linoljelasyr med kromoxidgrönt och pariserblått. Slutligen är bladen linoljefernissade.

måndag 7 december 2009

Grundmurar på Alvaret

Tomas Byman skickar denna bild från Öland, där han just nu kompletterar och förstärker ett befintligt bjälklag i byggnaden som vi tidigare berättat om. Typiska öländska grundmurar i kallmurad kalksten kan ses på bilden. Imponerande, eller hur?

onsdag 2 december 2009

Färgforum hos Riksantikvarieämbetet

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar och ca 130 deltagare fanns på plats; konservatorer, byggnadsantikvarier, målare, arkitekter, studenter och förvaltare. Under två dagar fick vi höra om ett antal färgarkeologiska fallbeskrivningar, där olika byggnaders färglager i Sverige, Norge och USA undersökts som del i förundersökning inför rekonstruktion av historiska färgsättningar. Även standadiserung inom färgprovtagning och undersökningsrutiner, liksom användning av avancerade materialanalysmetoder, fanns med på föredragslistan. Vi fick veta en del om Riksantikvarieämbetets uppdrag och funderingar inom färgområdet, liksom deras intentioner beträffande de laboratorium som de håller på att bygga upp i Visby. Det fanns representanter från Norge, Finland och Danmark på konferensen och det diskuterades både om nationella och internationella samarbeten kring referensdatabaser, databaser för färgundersökningar, materialanalyser, projekt, utbildningar m.m. Under de workshops som hölls i anslutning till seminariet kom en stor mängd förslag kring fortsatta samarbeten och aktiviteter, hjälpmedel för parter som utför färgsättningsförslag och färgundersökningar. Detta var det första färgseminariet bland en rad kommande intressanta aktiviteter. Vi ser fram emot fortsättningen!

Konferensdeltagare var Arja Källbom från UMBRA Byggnadsvård.Foto: Arja Källbom; Fokus på pigment.

torsdag 26 november 2009

Entrén i ett av Torpas vackra 1920-talshus, som UMBRA Byggnadsvård arbetat med, är klar. Förut var entrén splittrad och glåmig, men är nu harmonisk och hel. Förhoppningsvis kan bostadsrättsföreningen steg för steg fortsätta med sina andra entreér och trapphus, som väntar på att väckas ur sin törnrosasömn. En entré att vara stolt över, och som de boende kan njuta av varje dag. Och som även höjer värdet på fastigheten och bostadsrätterna.

Foto: Arja Källbom

lördag 21 november 2009

Nytillverkade fönster

Klockaregården Fönsterhantverk & Snickeri skickar en bild på fönster som de håller på att tillverka, efter gamla förlagor. Snart pryder de en husfasad.

torsdag 5 november 2009

..Kastlösa bys forna stolthet

Tomas Byman på BFF Fastighetsförädling arbetar förnärvarande på Öland, med hjälp av Robin Anderssons Bygghantverk. Det rör sig om ett stort ombyggnadsprojekt av ett hus från 1909. Från att en gång ha varit byns ståtligaste hus, byggdes det om enligt 1970-tals manér och övergavs sedan i många år - tills nuvarande ägare bestämde sig för att återskapa huset som det sett ut i början av 1900-talet. Dessutom ska det byggas kök och badrum som passar till huset. Dessa två herrar river ut 1970-talslagren, vilket förklarar varför deras dammiga (men glada) uppenbarelse...

Till vänster Robin Andersson, höger Tomas Byman.

Renovering av kyrkfönster med blyspröjs


Anders Eklund på Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri vårdar f.n dessa stora kyrkfönster. Blyspröjsen lagas och läggs om, ett precisionskrävande arbete..

söndag 25 oktober 2009

Höstens sista kurs


.. hölls i helgen i dekorationsmåleri för åtta entusiastiska elever. En del elever vill använda sina nya kunskaper i dekorationsmåleri för att vårda sitt gamla hus eller i sitt yrke. Somliga vill förkovra sig enbart för att det är så roligt!

Två intensiva dagar då teori varvades med praktiskt arbete med fördrivare, idragare, svärsläpare, solfjäderspenslar och fiverse svampar, trasor... o.s.v resulterade i en varsin kolmårdsmarmor och valnötsrot. Lärare var Arja Källbom.

Foto: Koncentrationen på topp..!

lördag 24 oktober 2009

Vårt industrihistoriska arv


Två av Byggnadsvårds Qvarnarps medlemmar; Umbra Byggnadsvård och Svensk Byggtradition, besökte världsarvet Falun den 22-23 oktober då konferensen Industrihistoriskt Forum 2009 ägde rum på Dalarnas museum. Förutom ett oförglömligt besök i gruvan (vars historia sträcker sig minst 1300 år tillbaks i tiden), bjöd konferensen på många intressanta frågeställningar om modernismens och industriernas kulturhistoriska arv, entreprenörernas roll i historien, utveckling av världsarv och aktuella forskningslägen. Aktuella frågeställningar kring bevarande och tillgängliggörande av vårt industriella kulturarvs diskuterades och luftades. Dagarna gav kunskap som kommer till pass för att vårda vårt eget unika, lokala industriella arv. Bl.a fann vi en äldre avhandling om koppargruvans tekniska vattenssystem, och det kommer till användning vid de rekonstruktionsarbeten som är aktuella i några småländska industrianläggningar.
Bilden: ett 200 m djupt schakt i Falu koppargruva, med malmkorg på 1 ton.

onsdag 14 oktober 2009

Hjul igen

Svensk Byggtradition jobbar gärna med anläggningar för äldre vattendrift. Just nu pågår förberedelser för att kunna rekonstruera ett vattenhjul, ränna mm i en kvarn och såg i Vetlanda kommun. Det här vattenhjulet är ett för våra trakter stort överfallshjul, över 5 m i diameter, och det roterar i motsatt riktning mot det gängse. Detta åstadkoms genom att vattenflödet vänds i rännan. Vattenhjulet har även andra ovanliga konstruktionslösningar. Vissa av lösningarna är sämre än de traditionella. Det förhållandet ställer frågor om hur en rekonstruktion ska ske. Ska man kopiera en bristfällig konstruktionsdetalj? Ska man redan från början sätta dit de förstärkningar som hjulet kompletterats med under användningstiden? Ännu behöver vi inte ta ställning eftersom vi nu dokumenterar, sedan ska vi plocka ner hjul och ränna för att spara till rekonstruktionen.
Har du som läser detta tankar på de principiella frågorna ovan så kommentera här nedan.
Per Zackrisson

UMBRA restaurerar trapphus


UMBRA Byggnadsvård restaurerar trapphus i en bostadsrättförening på Torpa i Jönköping. Trapphusen hör till en av Torpas vackra 1920-tals putsarkitekturfastigheter, och har under smuts och plastfärg fantastiska målningar gömda. Originalmarmoreringar tas fram under lager av plastfärg, retuscheras och lagas. Kalkfärg rengörs och lagas. Taket tas fram och en tidstypisk 20-tals målning kommer att utföras. Snickerier ekådras och laseras för att återskapa originalutseendet. Vi samarbetar med kollegorna på Anne Håkanssons Måleri AB i denna restaurering.

Tyvärr är dekorationsmålade trapphus numera relativt sällsynta i Jönköping, och det är extra roligt att se bostadsrättsföreningens intresse och engagemang för sin fastighet. Förutom att de dagligen kommer att få njuta av målningarna, höjer de fastighetens både kulturhistoriska som marknadsekonomiska värde. Vi hoppas att få se fler föreningar och fastighetsägare som satsar på detta!
På fotot: Arja Källbom tar fram originalmarmorering under plastfärg.

lördag 10 oktober 2009

Umbra BV besöker Hagelsrum Handtryck


Hagelsrum Handtryck drivs av Pär och Lisa L Sundling, grafiker och ägare till Vita Havet i Hagelsrum. De handtrycker limfärgstapeter efter svenska förlagor och har företrädesvis sortiment som inte användes i högeståndsmiljöer. Just denna typ av tapeter har fastighetsägare ofta svårt att hitta i nytryck eller i tapetantikvariat. Hagelsrum Handtryck arbetar förnärvarande bl.a med att rekonstruera en tapet som funnits i Broarps Gästgiveri, mellan Eksjö och Nässjö. Tapetfragmentet var så litet att endast en bråkdel av mönstret kunde ses, men paret fann en likadan tapet i Nordiska museets samlingar, men i en annan färgställning. Därmed kan Broarp inom kort kunna tapetseras med en tapet som ser ut som originalet, och ett långt letande efter alternativ är över. Hagelsrum handtryck och Umbra Byggnadsvård har ett särskilt intresse kring det småländska kulturarvet i form av mönster i målade och tryckta tapeter, och hoppas kunna starta ett samarbete kring detta. Läs mer om Hagelsrum Handtryck på www.hagelsrumshandtryck.se

onsdag 7 oktober 2009

Besök av Hälsingenätverk

Byggnadsvård Qvarnarp hade idag besök av representant (Anna-Carin Åsbrink) för Hälsingeföretag i samverkan, ett nätverk för byggnadsvård i Hälsingland. Syftet var att utbyta erfarenheter kring utveckling av företagsnätverk, och våra utbildningar. Med på mötet fanns också Studieförbundet Vuxenskolan i Ljusdal. Vi hoppas att våra erfarenheter kan komma till nytta för byggnads-vårdsaktiviteter i Hälsingland.
Lycka till och kör hårt!

På bilden: Väggmålning av Anders Ädel i hälsingegården Kristofers i Järvsö. Foto: Arja Källbom.

tisdag 6 oktober 2009

Vild ådring


Umbra Byggnadsvård ådringsmålar dörrar i en mangårdsbyggnad från 1800-talet.
Förlagan hämtades från en gammal dörr, och kan beskrivas som ett fantasiträslag, en "vild" ådring... Målningen utförs i flera steg; efter förarbete med grundning med ljusgrå linoljefärg, läggs ett lager med öl och torrpigment som fördrivs. Därefter läggs ett lager med lasyrolja och torrpigment, som bearbetas och fördrivs. Efter en tid fernissas dörrarna slutligen.
På bilden Arja Källbom.

söndag 27 september 2009

Ett grundligt jobb

Kalkmålning av en grundmur med kalkputs och natursten som underlag är ett relativt osäkert uppdrag. Grunden är här ganska fuktig så färgen måste vara diffusionsöppen. Det säkraste alternativet torde vara vattenglasfärg (Keim) men rester på stenarna visade sig vara kalk. Efter råd från Målarkalk AB valdes deras ”Hydraulit extra”, som innehåller både lufthärdande kalk och vitcement. Det här valet har vi gjort tillsammans, ägaren, länsstyrelsen genom länsmuseet och vi som entreprenör. Det är ett visst risktagande att det inte håller så länge på stenarna men visst måste vi ta en del risker för att lära oss. Om någon av er läsare har erfarenheter av detta så kommentera gärna.
Svensk Byggtradition
På bilden Gunnar Zackrisson

torsdag 17 september 2009

"Tre trästäder" besöker EksjöProjektgruppen för "Tre trästäder" besökte i dagarna Eksjö. I gruppen ingår kommunla företrädare för de trästäderna Eksjö, Hjo och Nora. Samtliga städer har fått Europa Nostra utmärkelser för sina städers unika trähusbebyggelse, mer info på http://www.tretrastader.se/.
Ordföranden för Byggnadsvård Qvarnarp träffade gruppen på Kvarnarps gård och berättade om BvQ´s verksamhet och mål. Det blev en intressant diskussion om bl.a behov av utbildningar inom byggnadsvård, företagandets villkor, behov av hantverkare och hur man kan få fler att starta verksamhet. BvQ hoppas att deltagarna fick inspiration att främja entreprenörskap inom byggnadsvård i sina hemkommuner. Ju fler som arbetar med byggnadsvård, desto bättre!

onsdag 16 september 2009

Bymans vy..

Byman skickar denna bild på sin vackra arbetsplats.

Han renoverar ett balkongbjälklag på hög höjd i Stockholm, och huset är byggt tidigt 1700-tal.

tisdag 15 september 2009

På besök hos Broarps Gästgiveri


Kvällens styrelsebesök hölls på Broarps Gästgiveri, beläget mellan Eksjö och Nässjö. Byggnadens äldsta del är från 1700-talet och i början på 2000-talet var huset öde och i mycket dåligt skick. Det rustas av varsamt av den ideella föreningen Broarps Vänner.
Mer om föreningen kan du läsa på : http://www.broarp.org/.

Kvällens möte handlade om Byggnadsvård Qvarnarps interna och externa aktiviteter nästa år, och våra långsiktiga mål. Vi kom fram till en hel del bra saker.
Det var en trevlig och gemytlig kväll med tänd brasa och vi serverades kokkaffe ur trebent kaffepetter!
På bilden; Nils-Åke Friman, Per Zackrisson, Lennart Svensson, Tomas Byman.Saknas här gör Robin Andersson, Johan Örfelth och Arja Källbom.


onsdag 2 september 2009

Byman bygger badrum i vindsgarderob

Byman bygger i samma hus som folkhemsköket ett våtrum i en snedgarderob. Där har det tidigare varit vattenskada som förorsakat skada på ytterpanelen (liggande dubbelfasspont) som också skall renoveras. Fortsättning följer.

Fokhemskök får nytt liv genom BFF

Tomas Byman bygger om ett 50-talskök och använder befintlig inredning efter renovering med bl.a. förhöjning av stommen till standardmått.
Gammalt dolt golv tas fram vilket skymtar på bilden.
Nytt fast skafferi skall byggas där dubbeldörren skall användas. ( Denna kommer från en rivning i Stockholm.)
Fortsättning följer.

söndag 30 augusti 2009

Svensk Byggtradition jobbar Högt & Lågt


Nu i slutet av augusti jobbar vi (som vanligt) med två objekt. Det ena är skorstensrenoveringar, det andra är rekonstruktion av utskovet på en damm som försörjde en mjölkvarn, cirkelsåg och generator. Skorstensrenoveringen omfattar ommurning av skorsten över tak. Vi använder alla gamla tegelstenar som inte frusit sönder sedan förra sekelskiftet, i det här fallet har vi ersatt tre stenar i yttermuren och några i skiljeväggarna. Vi ser inga problem med att återanvända gammalt tegel vare sig det gäller mursten eller taktegel. Naturligtvis måste teglet kontrolleras men det är ingen större konst.

Svensk Byggtradition jobbar Högt & Lågt

Utskovet, den anordning i dammen som reglerar vattennivån och styr vattnet till vattenhjul eller vattenturbin, grundläggs på fast botten. Dammar av det här slaget är normalt omkring en meter djupa, det är bara de översta decimeterna som nyttjas för kraftalstringen. Kvarndammen vi jobbar med är gammal, det är känt att det fanns en mjölkvarn här i början av 1800-talet. Det finns tre generationer bottenstockar kvar till utskovet, alla av ek och relativt intakta. Vi bygger utskovet på samma bottenstock som nyttjades vid ombyggnaden på 1960-talet, den var begagnad då. Konstruktionen är tämligen enkel stolpar tappade i bottenstocken och en överliggare. Plankvägg mot vattnet, de reglerbara luckorna kan bestå av ”spettluckor” eller plankbitar staplade på varandra. Även om konstruktionen är enkel så kräver utförandet noggrannhet i både planering och genomförande. I planeringen ingår t.ex. beräkning av höjderna för högsta och lägsta vattennivå samt utsläppskapaciteten. I genomförandet gäller det precision för att åstadkomma täthet, svårast är det mellan träkonstruktionen och botten /dammvallen. I tidigare utförande var tätningen utförd med plast i omgångar. Vi tätar med lera från dammbotten. Planen för den här anläggningen är att på sikt driftsätta sågen med vattenhjul och mjölkvarnen med turbin.

onsdag 19 augusti 2009

Besök hos Hägg Specialsnickerier

090818
Den här gången träffades medlemmarna i Byggnadsvård Qvarnarp hos Hägg Specialsnickerier i Bredaryd. Vi imponerades av hans 350 kvm stora snickeri med all tänkbar snickeriutrustning. Göran Hägg tillverkar främst dörrar och fönster, karmar, verandor efter äldre modeller. Han levererar över hela södra Sverige, och har två anställda.
Vi kunde inte mostå en tur till Bergdala kvarn, som ligger ett stenkast bort. Det är en väbehållen kvarn från 1800-talet. Vi fick en guidad tur av en av personerna som sköter kvarnen.
Resten av kvällen ägnades åt diskussioner kring hur vi bl a kan vidareutveckla samarbetet i nätverket, behov av kompetensutveckling. Det kom fram många bra synpunkter att jobba vidare med.