lördag 24 oktober 2009

Vårt industrihistoriska arv


Två av Byggnadsvårds Qvarnarps medlemmar; Umbra Byggnadsvård och Svensk Byggtradition, besökte världsarvet Falun den 22-23 oktober då konferensen Industrihistoriskt Forum 2009 ägde rum på Dalarnas museum. Förutom ett oförglömligt besök i gruvan (vars historia sträcker sig minst 1300 år tillbaks i tiden), bjöd konferensen på många intressanta frågeställningar om modernismens och industriernas kulturhistoriska arv, entreprenörernas roll i historien, utveckling av världsarv och aktuella forskningslägen. Aktuella frågeställningar kring bevarande och tillgängliggörande av vårt industriella kulturarvs diskuterades och luftades. Dagarna gav kunskap som kommer till pass för att vårda vårt eget unika, lokala industriella arv. Bl.a fann vi en äldre avhandling om koppargruvans tekniska vattenssystem, och det kommer till användning vid de rekonstruktionsarbeten som är aktuella i några småländska industrianläggningar.
Bilden: ett 200 m djupt schakt i Falu koppargruva, med malmkorg på 1 ton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar