onsdag 14 oktober 2009

Hjul igen

Svensk Byggtradition jobbar gärna med anläggningar för äldre vattendrift. Just nu pågår förberedelser för att kunna rekonstruera ett vattenhjul, ränna mm i en kvarn och såg i Vetlanda kommun. Det här vattenhjulet är ett för våra trakter stort överfallshjul, över 5 m i diameter, och det roterar i motsatt riktning mot det gängse. Detta åstadkoms genom att vattenflödet vänds i rännan. Vattenhjulet har även andra ovanliga konstruktionslösningar. Vissa av lösningarna är sämre än de traditionella. Det förhållandet ställer frågor om hur en rekonstruktion ska ske. Ska man kopiera en bristfällig konstruktionsdetalj? Ska man redan från början sätta dit de förstärkningar som hjulet kompletterats med under användningstiden? Ännu behöver vi inte ta ställning eftersom vi nu dokumenterar, sedan ska vi plocka ner hjul och ränna för att spara till rekonstruktionen.
Har du som läser detta tankar på de principiella frågorna ovan så kommentera här nedan.
Per Zackrisson

1 kommentar:

  1. Jag kan mycket väl ha förståelse för att de bristfälliga konstruktionsdetaljerna är en del av denna konstruktions unika historia. Dessutom är anläggningen speciell i sitt slag i Småland.
    Om man väljer att rekonstruera en bristfällig detalj, anser jag är beroende på vilka värden man har för avsikt att prioritera i restaureringen.
    Är det att bejaka hjulets unikalitet i småland eller dess funktion i ett sammanhang (och isåfall, är dess prestanda viktig)? En kulturhistorisk värdering kan enligt min mening även innehålla inslag av andra perspektiv, t ex tekniska och ekonomiska. Det är viktigt att se till helheten.

    SvaraRadera