måndag 30 maj 2011

Timring och målning

Foton: Pierre Bosson
Pierre Bosson (Sydsvensk Byggkultur) och Britt-Marie Sjöbeck (PBM´s Måleri) jobbar tillsammans i en fastighet. Pierre lagar rötskador i syll och snickerier, och Britt-Marie målar det nya på traditionellt sätt.

Medeltida stadsport

Pierre Bosson på Sydsvensk Byggkultur bygger en rekonstruktion av en medeltida stadsport till Skänninge stad.

Väggarna i sin forna praktUmbra Byggnadsvård/Arja Källbom har rengjort och restaurerat limfärgsmålningar i väggar och tak från 1926 i en privatvilla i Eksjö kommun. Målningarna är av en sällsynt hög kvalitet, och utförda av konstnären som byggde huset. Dessa målningar, men väggpartier i pompeijansk rött och friser med klassicerande människogestalter övervakad av en ödesgudinna, har fått 85 år smuts avlägsnat och sina vackra kulörer tillbaka. Gudinnan ler..
Foton: Arja Källbom


Glaskonst och blyspöjs

Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri restaurerar f n ett glaskonstverk med blyspröjs i en fastighet i Jönköping. Fönsterpartiet är ca 3 m i diameter och består av 15 partier, som plockat ned för arbete i verkstad. Blyspröjsen lagas och kompletteras. Inom kort kommer även blyspöjsfönster i Asby kyrka att restaureras av företaget. Jurg Wasser vid Klockaregården är schweizare och erfaren glaskonstnär, van vid restaureringsarbeten i kyrkor och fastigheter. Foto: Anders Eklund

Kyrkorgeln i domkyrkan är fin igen

Anne Håkanssons Måleri har under hösten och vintern restaurerat orgelfasaden i domkyrkan i Mariestad. Änglarna på bilden, som var nästan helt svarta, har försilvrats om och blänker igen! Förgyllning, marmorering och linoljefärgsmålning är andra delar som utförts. Anne Håkansson och Britt-Marie Wickberg har utfört restaureringen. Den 5 juni är det invigning av orgeln.
Foto: Anne Håkansson

tisdag 17 maj 2011

Ekologisk heldag på Råshult

Vi anordnade tillsammans med Södra Skogsbygdens Timmerhusförening en heldag på Linnés födelsegård Råshult. Timmermän och byggnadsvårdare, fastighetsägare diskuterade äldre hantverkstekniker och material med Sten Nilsson. Sten, mäster och inspiratör, har arbetat med Råshult under många år och berättade om småländska timmerhus, stråtak, torvtak, lera, ekologiska material för gamla och nya hus och guidade oss runt i byggnaderna. Vi fick prova på att bila timmer med en saxslipad yxa, typisk för trakten. Petra Ensjö Einarsson, byggnadsantikvarie och timmerman, föreläste om sitt examensarbete från Högskolan på Gotland: Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv. Det blev en intressant och givande heldag. Sten Nilsson bilar timmer på Råshult. Foto: Arja Källbom

Många bågar till bostadsrättsförening

Hägg Snickeri arbetar f n i en bostadsrättsfastighet i Lund, byggd runt 1920. Föreningen har renoverat alla ytterbågar, men under årens lopp har det tyvärr försvunnit ett 50-tal innerbågar. Hägg har dock tillverkat och monterat nya innerbågar (i kådrikt virke med stående årsringar som vanligt). Det är frågan om många bågar med olika mått, en del rektangulära andra med välvda överdelar. 
Nya bågar kräver inpassning på plats.
Stolt bostadsrättsförening i Lund som satsar på gamla och nya fönster i hög kvalitet.
Foton: Göran Hägg

måndag 2 maj 2011

Hantverkare intervjuar hantverkare

Dokumentation av hantverk utförs oftast av museitjänstemän och Nordiska museet och folklivsarkiven har arbetat med tematiska frågelistor sedan början av 1900-talet. Den museala dokumentationen av hantverk har präglats av en uppdelning av intervjuare/ forskare och ibland har kvalificerade kunskaper i utförande generaliserats eller t o m trivialiserats då frågeställaren saknat insikt i hantverket. Dokumentationsmaterialet har i de flesta fallen gått rakt in i arkiven med ringa bearbetning och lågt förmedlingsvärde men används ibland som källmaterial i kulturhistorisk forskning. I projektet ”Hantverkare emellan” , som drivs av Hantverks-laboratoriet vid Göteborgs Universitet, prövas en ny arbetsform där hantverkare intervjuar hantverkare och producerar dokument med förmedlingsvärde för andra hantverkare. Målet är att skapa praktiska erfarenheter och upparbeta exempel på intervjuer som kan ligga till grund för ett förslag till handledning och förlaga för hantverkare i situationen att intervjua kunniga yrkeskollegor. Projektet finansieras av Hantverkslaboratoriet och Länsstyrelsen på Gotland via KMV-anslag och i samråd med Länsantikvarieföreningen.
Etnologen Billy Ehn, professor vid Umeå Universitet, höll den 26 april ett seminarium där intervjuteknik för projektet diskuterades livligt; bla reflektioner i metoder, svårigheten att överföra kunskap till text, ställa öppna frågor med följdfrågor. Förutom studenter, doktorander och lärare från GU, deltog Arja Källbom som i sitt gästhantverkarprojekt kommer att intervjua en eller flera äldre målarmästare. Foto: Arja Källbom

Regionala byggnadsvårdsnätverk i samverkan

Fem regionala nätverk träffades hos Hantverkslaboratoriet den 27 april för att diskutera samarbete. Nätverken var Byggnadsvård i Västmanland, Värmland och Gotland. Även BEVIS (Skåne) och Byggnadsvård Qvarnarp (Småland) fanns på plats. Vi var närmare 15 personer som deltog i träffen där nätverkens arbetssätt, filosofier, medlemstyper, finansiering m m dryftades. Många goda samarbetsområden lyftes upp, bl a kring kompetensutvecking samt ett årligt byggnadsvårdskonvent. Nätverken kommer ev att bistå Hantverkslaboratoriet, som vill mobilisera krafter för att starta fler nätverk i landet för att dels främja småföretagare/ hantverkare men också för att bygga upp en ”infrastruktur” för att kunna implementera resultat från bla projekt. Från Byggnadsvård Qvarnarp deltog Pierre Bosson, Petra Ensjö Einarsson och Arja Källbom.

Läs mer : http://www.craftlab.gu.se/natverk/foretagsnatverk-inom-byggnadsvarden/

söndag 1 maj 2011

Ny i plantskolan

Vi har fått en ny adept; Frans Jacobson, med Jacobsons Hantverk. Frans är timmerman från Da Capo och båtbyggare. Han har bl a arbetat på varv som inredningssnickare. I sitt företag arbetar han bl a med timmerhus och snickeri t ex flytt av timmerhus, nytillverkning av dörrar och fönster. Välkommen, Frans!