måndag 2 maj 2011

Regionala byggnadsvårdsnätverk i samverkan

Fem regionala nätverk träffades hos Hantverkslaboratoriet den 27 april för att diskutera samarbete. Nätverken var Byggnadsvård i Västmanland, Värmland och Gotland. Även BEVIS (Skåne) och Byggnadsvård Qvarnarp (Småland) fanns på plats. Vi var närmare 15 personer som deltog i träffen där nätverkens arbetssätt, filosofier, medlemstyper, finansiering m m dryftades. Många goda samarbetsområden lyftes upp, bl a kring kompetensutvecking samt ett årligt byggnadsvårdskonvent. Nätverken kommer ev att bistå Hantverkslaboratoriet, som vill mobilisera krafter för att starta fler nätverk i landet för att dels främja småföretagare/ hantverkare men också för att bygga upp en ”infrastruktur” för att kunna implementera resultat från bla projekt. Från Byggnadsvård Qvarnarp deltog Pierre Bosson, Petra Ensjö Einarsson och Arja Källbom.

Läs mer : http://www.craftlab.gu.se/natverk/foretagsnatverk-inom-byggnadsvarden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar