tisdag 17 maj 2011

Ekologisk heldag på Råshult

Vi anordnade tillsammans med Södra Skogsbygdens Timmerhusförening en heldag på Linnés födelsegård Råshult. Timmermän och byggnadsvårdare, fastighetsägare diskuterade äldre hantverkstekniker och material med Sten Nilsson. Sten, mäster och inspiratör, har arbetat med Råshult under många år och berättade om småländska timmerhus, stråtak, torvtak, lera, ekologiska material för gamla och nya hus och guidade oss runt i byggnaderna. Vi fick prova på att bila timmer med en saxslipad yxa, typisk för trakten. Petra Ensjö Einarsson, byggnadsantikvarie och timmerman, föreläste om sitt examensarbete från Högskolan på Gotland: Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv. Det blev en intressant och givande heldag. Sten Nilsson bilar timmer på Råshult. Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar