måndag 19 september 2011

Nätverksträff i OrmarydVi hade en trevlig nätverksträff i Ormaryds f d stationshus den 18 september, där vi tog beslut om att inte fortsätta hyra snickeriet på Kvarnarps gård. Vi är ett nätverk, som inte har behov av en fysisk plats för träffar och kurser. För framtida behov kommer vi att vara hos medlemmar och samarbetspartners, hålla kurser på objekt.Vi har tidigare under året beslutat att Byggnadsvård Qvarnarp ekonomisk förening kan ha medlemmar fårn hela Småland, ej som förut endast Jönköpings län. Vi släpper därmed den geografiska och historiska kopplingen till Eksjö.
Kvällen ägnades åt kollegialt prat, information om konsumentavtal, uppdrag mm. Nyföretagare i plantskolan deltog också. Arja och Rikard Källbom berättade om Nässjö-Oskarshamns järnväg NOJ, stationshusets historia och framtid. En trevlig kväll.

Foton: Rikard Källbom
Överst från vänster: Tomas Byman, Göran Hägg, Per Zackrisson, Arja Källbom, Veronica Örfelth, Johan Örfelth, Nils-Åke Friman. Nedre bilden från ateljé på övervåningen i det gamla stationshuset.

Fördjupad industrihistorisk utbildning

För ett par veckor sedan rapporterades att vår medlem Per Zackrisson deltagit i ett seminarium om kulturarv vid vatten, som en breddning av byggnadsvårdskompetensen. Nu har han genomfört en tredagars fördjupningsutbildning rörande turbiner och mekanisk utrustning inom järnhanteringen. C:a 20 industrihistoriskt intresserade kartlade under ledning av Bertil Bertilsson och Bengt Spade anläggningen vid Flatenbergs hytta i södra Dalarna. Anläggningen är mycket intressant eftersom det finns så mycket mekanisk utrustning kvar. De flesta anläggningar har blivit plundrade på den mekaniska utrustningen eftersom den kan flyttas för användning i andra anläggningar. Utrustningar som studerades var två vattenturbiner med vattenförsörjning, malmkross, stamp, tre linspel, blåsmaskin med tillhörande transmissioner. Allt renoverbart, nästan komplett och helt vad gäller järn och stål, träkonstruktionerna kompletta men kraftigt rötskadade. Utrustningen monterades på 1800-talet och var i drift till 1920-talet. På platsen finns också en restaurerad masugn och en rostugn. Det här har potential till att bli en stor sevärdhet inom 1800-talets järnhantering.

Foto: Per Zackrisson. Blåsmaskinen (i bakgrunden) med delar av drivenheten.
Det är svårt att ta bra bilder i den här miljön där allt är grått. ..

tisdag 13 september 2011

Åtgärdsförslag för torp

Petra Ensjö Einarsson och Ragnar Söderman, både i vår nyföretagarskola, jobbar med ett torp i Stockholms skärgård. De har bl a tagit fram åtgärdsförslag.
Gården var en av de som klarade sig undan ryssarnas härjningar runt 1720.
Bostadshuset revs på 50-talet p.g.a. husbock. Den gamla ladugården fungerar nu som huvudbyggnad. Den har mycket vackra dörrar. "Helfigursbyggnaden" på fotot är en liten vinkelbyggnad till gamla bostadshuset och fungerade som bod med möjlighet att ta ut en mellanvägg för att laga båtar under tak. Byggnaden har kvar sin gamla taktäckning (strå) under det enkupiga teglet. Strået ligger på handkluvna brädor.
Foton: Petra Ensjö Einarsson


söndag 4 september 2011

Välbesökt Åminne

Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar visade traditionella bygghantverk på Masugnens Dag i Åminne den 28 augusti. Bl a deltog Göran Hägg och Pierre Bosson vid denna välbesökta tillställning. Foto: Göran Hägg

Kulturarv vid vatten

Foto: Per Zackrisson

Riksantikvarieämbetet genomförde tillsammans med länsstyrelsen i Jönköping en tredagars konferens och exkursion om kulturarv vid vatten i månadsskiftet aug-sept. Ämnen som diskuterades var t.ex kulturmiljövård, naturvård, biologisk mångfald och framför allt avvägning mellan dessa ibland motstående intresseområden. Exkursionen förlades till sin huvuddel till Gnosjöregionen där Töllstorp Industrimuseum, Kulturarv Marieholm, flottningsrännan i Valån och Jära vattensåg var intressanta mål där även verksamheterna demonstrerades. De flesta deltagarna kom från RAÄ, länsstyrelser, länsmuseer, skogsvården, vattenforskningen och ett fåtal privat aktörer. Kulturmiljövården dominerades helt av arkeologer. Från den privata sektorn deltog BvQ-medlemmen Per Zackrisson, Svensk Byggtradition, som vidgade sina kunskaper och kontaktnätet för arbetet med dammar, vattenhjulsarbeten mm.