fredag 28 mars 2014

Väckt ur sin hundraårssömn

Det här huset som är 100 år jämt i år har David Gard från Smålands Byggnadsvård renoverat varsamt till det här skicket, med omsorg om material och metoder. Det tog drygt ett manår. Visst blev det bra?


Foton. David Gard

Fåglarna är glada!

Idag har ett stort antal av Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar utbildat sig i handhavande av motorsåg, för många ett av de viktigaste verktyget när man jobbar med gamla hus och med trädfällning i skog.  Från 1 jan nästa år kedjesågs-körkort dessutom ett arbetsmiljökrav för yrkesmässig användning av kedjesåg. En rejäl genomgång både avsågteknik,  personskydd och sågen, skötsel. Uppkörningen bestod i finmotorisk utmaning med att såga ut ett stycke ur stocken och att såga fram ett minihus - en fågelholk. Stort Tack till C-G Liderfelt  från Södra Skogsägarna och Petra Ensjö-Einarsson som lånade ut lektionssal och skog till oss. Nu kommer vi åtta  att ha det körkort som krävs till kommande årsskifte. Vi är glada, fåglarna är glada!


Foton Per Zackrisson

måndag 17 mars 2014

Villamässa i Kalmar

Ca 500 besökare kom till Villamässan på Kalmar Länsmuseum den 15 mars. Bl a öppnades den nya utsällningen som handlar om energihushållning i gamla hus. På plats fanns Pierre Bosson, Byggkultur i Småland och Stefan Holmberg, Wederslöf Byggnadsvård, som visade praktisk byggnadvård och gav rådgivning till besökarna.

Foto: Pierre Bosson

Färgarkologi!

Den 12-15 mars hölls den femte internationella konferensen i färgarkeologi: APR – Architectural Paint Research. Ca 150 deltagare från 16 länder samlades på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, de mest långväga från bl a Taiwan och Canada. Det var intressant och tankeväckande konferens, med ca 25 föredrag och posterutställningar. Vi har kommit långt i Sverige när det gäller kulturmiljövård, men det finns länder som ligger långt före och även långt efter oss. Att använda färgarkeologi som metod för att skaffa historisk kunskap om en byggnad händer tyvärr alldeles för sällan även i Sverige.

Få förvaltare, arkitekter, myndigheter eller byggnadsantikvarier känner till hur det går till eller vilken information det kan ge. Detta diskuterades en hel del på konferensen, liksom många exempel på hur man på detta sätt kunnat återskapa historiska miljöer - till förstärkt stolthet och identitet för ägare, lokalbefolkning , hantverkare samt förhöjda ekonomiska och kulturhistoriska värden. Oavsett var i världen byggnaden finns.

Bland de mest intressanta föredragen var från Damaskus i Syrien (ja, det är viktigt att diskutera kulturarv mitt under ett brinnande inbördeskrig..) och från Danmark, Estland, USA. Bland de svenska föredragen var det intressant att höra om restaureringsarbetet i Gamla Riksarkivet samt hur barockstenportalerna i Ryningska palatset i Stockholm varit bemålade.

P S Det förstörda trapphuset fanns ett stenkast från konferensen. Bakom lager med spackel och plastfärg finns luckor till historien..det var tjusigt en gång..Foton: Arja Källbom, som deltog på konferensen och gjorde många nya intressanta bekantskaper.

fredag 28 februari 2014

Välkommen på våra kurser!

Våra kurser i år är:
30 mars Skarpa verktyg, Vederslöv
26–27 april Timring, Vederslöv
10 maj Fönsterrenovering, grundkurs, Vederslöv
11 maj Fönsterrenovering Träreparation, Vederslöv
10–11 maj Pappspänning, Frinnaryd
14–15 juni Glidgjutning + omfogning, Ormaryd
28–29 juni Småländska schablonmålade tapeter, Ormaryd
23–24 aug Timmerreparationer, Svenningeby
20–21 sept Timring, Frinnaryd
25 okt Naturliga färger – tempera och kasein, Vederslöv
7 nov Husbyggarskolan. Bygga miljövänligare, Jönköping

Publika arrangemang där vi deltar
15 mars Villamässa, Kalmar Länsmuseum
17 maj Byggnadsvårdsdag i Gränna. Gränna museum m.fl.
17 aug Byggnadsvårdsdag i Vederslöv
3–5 sept Byggnadsvårdskongress, Folkelivsmuseet i Oslo

Mer info och anmälan via hemsidan www.byggnadsvardqvarnarp.se. Vår folder kan laddas ned här.

Naturligt hydrauliskt kalk

Station Ormaryd och Svensk Byggtradition var på kalkseminarium i Uppsala, anordnat av Bjerking och Hantverkslaboratoriet. Temat för dagen var naturliga hydrauliska kalker från bl a Skottland och Frankrike.
Scottish Lime Center Trust pratade om den skotska kalken.Vi fick också höra om Nidarosdomens restaurering. Där finns en Byggnadshyttan med drygt 20 hantverkare som jobbar med restaureringen heltid . Man håller på och avlägsnar alla lagningar av betong, som började användas på 1860-talet. Det som fungerar bäst är kalk. Det var intressant!

Nya takåsar

Smålands Byggnadsvård jobbar på¨Vallerstad gård utanför Värnamo. Nu har även den klena takkonstruktionen från 50-talet fått släppa greppet om den gamla smedjan och tillbaka kommer tre åsar som skall bära det kommande handslagna takteglet. Timret är nästan 10 meter långt och håller 8-11". Rejäla doningar! Det är fem grabbar som timrat, både medlemmar och plantskoleföretagare.Foton: David Gard

Stucco maestro

Kristofer Matiasson, Stucco Maestro är ny medlem i Byggnadsvård Qvarnarp. Han har många års erfarenhet inom stuckaturarbeten, gammaldags mur/putstekniker och restaurering/konservering av kulturminnen i såväl sten som kalk och gips. Modelleringsarbeten och formgjutning i lera, gips och betong.
För närvarande jobba Kristoffer med anställda med Boge kyrka på Gotland. Det är konservering av muralt måleri, sten och måleri på trä. Det är bråda dagar med  konservering av triumfbåge och  epitafium, rengöring och konservering av muralt måleri samt stenkonservering.

Välkommen Kristofer!


Foton: Kristoffer Matiasson

Limfärgstak anno 1887

Det här fantastiska vävspända limfärgstaket från 1887 i Eksjö har varit dolt för omvärlden länge, då det varit pappspännt två gånger innan. Nu är fukskador, revor, spikhål, sår lagade och taket är helt och rent.
Det kan skådas i sin forna prakt igen!
Man känner två liknande tak i Eksjö, de finns på Kvarnarps gård och Skedhults gård.
Entreprenör var Station Ormaryd AB.
Foto: Arja Källbom

Isaacs Kulturbygg

Isaacs Kulturbygg är ett nystartat företag i vår plantskola. Isaac Berkelder jobbar bl a med renoveringar/restaureringar av gamla hus och uthus, men även byggnationer i modernare stil med traditionella och gedigna hantverkstekniker. Timring, timmerlagningar, tak, lador, ladugårdar, rådgivning är exempel på arbeten. Viktigt för Isaac är att skapa en framtid med hållbart byggande både hantverksmässigt och miljömässigt, genom att använda naturliga och riktiga material. Isaac härstammar från Västerbotten men nu bor Isaac med familj i Eksjö. Välkommen till Småland, Isaac!


Arkitekt Lars EInarsson

Vi har fått en ny medlem: Arkitekt Lars Einarsson, medlem i SAR/MSA och vidareutbildad inom byggnadsvård/restaurering på b la KTH och KKH.
Lars har 35 års erfarenhet och jobbar ofta med befintlig bebyggelse, byggnadsvård och restaurering, om- och tillbyggnader. Uppdragsgivarna är b la kommuner, företag, länsstyrelser, Svenska Kyrkan och privata fastighetsägare.
Kontoret jobbar b la med rådgivning vid husköp och ombyggnad, tekniska och kulturhistoriska bedömningar, uppmätnings/ bygglovsritningar, Om-, till- och nybyggnadsförslag, detaljutformning. Befintlig bebyggelse är en resurs att förvalta, och bra förvaltande innebär att förändringar görs i samklang med befintligt, tekniskt, estetisk och funktionellt, anser Lars. Hållbarhetsaspekten är viktig i arbetet.
Välkommen, Lars!
Foton: Lars Einarsson

onsdag 8 januari 2014

God fortsättning, smedjan i Vallerstad

En hälsning från David Gard på Smålands Byggnadsvård, som reparerar smedjan på Vallerstad gård. Det var några meter timmer som behövde bytas! God fortsättning, smedjan!


Foton: David Gard

Byggnadsminnesforum i Jönköpings län

I slutet av november hade vi ett Byggnadsminnesforum på Kvarnarps Gård i Eksjö, med ca 40 personer. Arrangörer var Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier), Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dagen vände sig till ägare av privata och statliga byggnadsminnen och vi diskuterade b la byggnadernas skydd, förvaltning, brandskydd, försäkringar m.m. Vi hade utställningar och rådgivning. Förhoppningsvis kan arrangemanget (som verkade uppskattas) vara årligt återkommande -också i andra län.

Uppmaning från Göbergas torn.Foto: Arja Källbom

Målarmästare Anne

Anne Håkanssons Måleri har många penslar varma samtidigt..hon är bl a I Månsarps kyrka, Svenarums kyrka och några kyrkor till. Det är rengöring av väggar, målning av tak och bänkar, förgyllning, fönsterrenovering... Till sin hjälp har hon en skara duktiga målare, som behärskar äldre tekniker och som klarar Annes hårda kvalitetskrav. Bl a finns plantskoleföretagaren André Blomgren på 34:ans Byggnadsvård på plats. En bra skola för en ambitiös hantverkare.


Foton: André Blomgren

Portalens dolda färgprakt

Svarta små färgrester från arkivolten, rundvalven ovanför tornportalen på Stånga kyrka har undersökts av med polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskop av Arja Källbom på Station Ormaryd AB. Uppdragsgivare var Gotlands Samfällighet/ Byggnadshyttan på Gotland. Pigmenten som hittats var bl a cinnober och blymönja som onvandlats till metacinnober och plattnerit. Även blystannat, ett kraftigt gult pigment har hittats. Klart röd och orange toner genom tiderna har omvandlats till gråsvart och praktens som fanns en gång kan vi bara föreställa oss. Vad vackert det måste ha varit!

Stånga tornportal har varit praktfullt bemålad en gång.
Foto: Katarina Schussel


Cinnober som omvandlas till metacinnober i polariserat ljus.
Foto: Arja Källbom

Pigmentkemi för puts

Station Ormaryds Arja Källbom arbetar med pigmentkemi i samband med putsprover för SFV. Putsproverna är aktuella för Stockholms slott som ska få en ny genomfärgad ytputs med hydrauliskt kalkbruk. Det är främst jordpigment och fabrikstillverkade järnoxider som är aktuella. Sex olika järnoxidgula, -röda och -svarta har undersökts med polarisationsmikroskop och svepelektronmikroskop för att utröna optiska egenskaper och kemiskt innehåll. Med tanke på risk för  bl a gipsbildning i samverkan med atmosfärens innehåll av lösta gaser m.m är det viktigt att ha kontroll på bl a svavelhalter i bruk och pigment. Omputsning av Stockholms slott beräknas pågå i 25 år och kosta ca 500 miljoner. Det görs större åtgärder ungefär en gång vart hundrade år.

Foto: Arja Källbom

Bortglömd smideskunskap tas tillbaka - Lancashire

Gunnar och Per Zackrisson på Svensk Byggtradition arbetar i ett projekt som bl a finansieras av Riksantikvarieämbetet. Målet är att rekonstruera Lancashiresmide, en process där järnet färskas i härd. Praktiska försök har gjorts i Karmansbo som har nästan komplett produktionsutrustning kvar. Metoden infördes av Gustaf Ekman på 1830-talet. Den sista smedjan (Ramnäs) lades ner på 1960-talet. Här smids färskade ämnen från Karmansbo med gott resultat av en smed i Småland: film på youtube finns här.  Det går fort att glömma en produktionsteknik. Det finns ingen i landet som behärskar Lancashiresmide längre. Därför är resultaten uppmuntrande. Station Ormaryds Rikard Källbom deltar med metallurgisk kunskap. Mer finns att läsa på Syster Umbras blogg.

Ämne


Roland Svensson smider

Återsmitt ämne:
Foton: Per Zackrisson

Reparation av jordkällare

I Hjortsjö utanför Värnamo finns ett ställe med ett stort antal jordkällare på ett ställe, en del av dom är byggda med stenblock från gamla gravar. Det ser ut som en liten hobbitby! Per Zackrisson från Svensk Byggtradition reparerar jordkällarna som en del rasat ihop, ett hantverk som få behärskar. "Jag gör som man gjorde när man byggde jordkällarna". Det var ett stort reportage om detta i Värnamotidningen nyss, se länk här (utskift i A3-format).
Foto: Per Zackrisson