fredag 28 februari 2014

Stucco maestro

Kristofer Matiasson, Stucco Maestro är ny medlem i Byggnadsvård Qvarnarp. Han har många års erfarenhet inom stuckaturarbeten, gammaldags mur/putstekniker och restaurering/konservering av kulturminnen i såväl sten som kalk och gips. Modelleringsarbeten och formgjutning i lera, gips och betong.
För närvarande jobba Kristoffer med anställda med Boge kyrka på Gotland. Det är konservering av muralt måleri, sten och måleri på trä. Det är bråda dagar med  konservering av triumfbåge och  epitafium, rengöring och konservering av muralt måleri samt stenkonservering.

Välkommen Kristofer!


Foton: Kristoffer Matiasson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar