fredag 28 februari 2014

Välkommen på våra kurser!

Våra kurser i år är:
30 mars Skarpa verktyg, Vederslöv
26–27 april Timring, Vederslöv
10 maj Fönsterrenovering, grundkurs, Vederslöv
11 maj Fönsterrenovering Träreparation, Vederslöv
10–11 maj Pappspänning, Frinnaryd
14–15 juni Glidgjutning + omfogning, Ormaryd
28–29 juni Småländska schablonmålade tapeter, Ormaryd
23–24 aug Timmerreparationer, Svenningeby
20–21 sept Timring, Frinnaryd
25 okt Naturliga färger – tempera och kasein, Vederslöv
7 nov Husbyggarskolan. Bygga miljövänligare, Jönköping

Publika arrangemang där vi deltar
15 mars Villamässa, Kalmar Länsmuseum
17 maj Byggnadsvårdsdag i Gränna. Gränna museum m.fl.
17 aug Byggnadsvårdsdag i Vederslöv
3–5 sept Byggnadsvårdskongress, Folkelivsmuseet i Oslo

Mer info och anmälan via hemsidan www.byggnadsvardqvarnarp.se. Vår folder kan laddas ned här.

Naturligt hydrauliskt kalk

Station Ormaryd och Svensk Byggtradition var på kalkseminarium i Uppsala, anordnat av Bjerking och Hantverkslaboratoriet. Temat för dagen var naturliga hydrauliska kalker från bl a Skottland och Frankrike.
Scottish Lime Center Trust pratade om den skotska kalken.Vi fick också höra om Nidarosdomens restaurering. Där finns en Byggnadshyttan med drygt 20 hantverkare som jobbar med restaureringen heltid . Man håller på och avlägsnar alla lagningar av betong, som började användas på 1860-talet. Det som fungerar bäst är kalk. Det var intressant!

Nya takåsar

Smålands Byggnadsvård jobbar på¨Vallerstad gård utanför Värnamo. Nu har även den klena takkonstruktionen från 50-talet fått släppa greppet om den gamla smedjan och tillbaka kommer tre åsar som skall bära det kommande handslagna takteglet. Timret är nästan 10 meter långt och håller 8-11". Rejäla doningar! Det är fem grabbar som timrat, både medlemmar och plantskoleföretagare.Foton: David Gard

Stucco maestro

Kristofer Matiasson, Stucco Maestro är ny medlem i Byggnadsvård Qvarnarp. Han har många års erfarenhet inom stuckaturarbeten, gammaldags mur/putstekniker och restaurering/konservering av kulturminnen i såväl sten som kalk och gips. Modelleringsarbeten och formgjutning i lera, gips och betong.
För närvarande jobba Kristoffer med anställda med Boge kyrka på Gotland. Det är konservering av muralt måleri, sten och måleri på trä. Det är bråda dagar med  konservering av triumfbåge och  epitafium, rengöring och konservering av muralt måleri samt stenkonservering.

Välkommen Kristofer!


Foton: Kristoffer Matiasson

Limfärgstak anno 1887

Det här fantastiska vävspända limfärgstaket från 1887 i Eksjö har varit dolt för omvärlden länge, då det varit pappspännt två gånger innan. Nu är fukskador, revor, spikhål, sår lagade och taket är helt och rent.
Det kan skådas i sin forna prakt igen!
Man känner två liknande tak i Eksjö, de finns på Kvarnarps gård och Skedhults gård.
Entreprenör var Station Ormaryd AB.
Foto: Arja Källbom

Isaacs Kulturbygg

Isaacs Kulturbygg är ett nystartat företag i vår plantskola. Isaac Berkelder jobbar bl a med renoveringar/restaureringar av gamla hus och uthus, men även byggnationer i modernare stil med traditionella och gedigna hantverkstekniker. Timring, timmerlagningar, tak, lador, ladugårdar, rådgivning är exempel på arbeten. Viktigt för Isaac är att skapa en framtid med hållbart byggande både hantverksmässigt och miljömässigt, genom att använda naturliga och riktiga material. Isaac härstammar från Västerbotten men nu bor Isaac med familj i Eksjö. Välkommen till Småland, Isaac!


Arkitekt Lars EInarsson

Vi har fått en ny medlem: Arkitekt Lars Einarsson, medlem i SAR/MSA och vidareutbildad inom byggnadsvård/restaurering på b la KTH och KKH.
Lars har 35 års erfarenhet och jobbar ofta med befintlig bebyggelse, byggnadsvård och restaurering, om- och tillbyggnader. Uppdragsgivarna är b la kommuner, företag, länsstyrelser, Svenska Kyrkan och privata fastighetsägare.
Kontoret jobbar b la med rådgivning vid husköp och ombyggnad, tekniska och kulturhistoriska bedömningar, uppmätnings/ bygglovsritningar, Om-, till- och nybyggnadsförslag, detaljutformning. Befintlig bebyggelse är en resurs att förvalta, och bra förvaltande innebär att förändringar görs i samklang med befintligt, tekniskt, estetisk och funktionellt, anser Lars. Hållbarhetsaspekten är viktig i arbetet.
Välkommen, Lars!
Foton: Lars Einarsson