söndag 25 oktober 2009

Höstens sista kurs


.. hölls i helgen i dekorationsmåleri för åtta entusiastiska elever. En del elever vill använda sina nya kunskaper i dekorationsmåleri för att vårda sitt gamla hus eller i sitt yrke. Somliga vill förkovra sig enbart för att det är så roligt!

Två intensiva dagar då teori varvades med praktiskt arbete med fördrivare, idragare, svärsläpare, solfjäderspenslar och fiverse svampar, trasor... o.s.v resulterade i en varsin kolmårdsmarmor och valnötsrot. Lärare var Arja Källbom.

Foto: Koncentrationen på topp..!

lördag 24 oktober 2009

Vårt industrihistoriska arv


Två av Byggnadsvårds Qvarnarps medlemmar; Umbra Byggnadsvård och Svensk Byggtradition, besökte världsarvet Falun den 22-23 oktober då konferensen Industrihistoriskt Forum 2009 ägde rum på Dalarnas museum. Förutom ett oförglömligt besök i gruvan (vars historia sträcker sig minst 1300 år tillbaks i tiden), bjöd konferensen på många intressanta frågeställningar om modernismens och industriernas kulturhistoriska arv, entreprenörernas roll i historien, utveckling av världsarv och aktuella forskningslägen. Aktuella frågeställningar kring bevarande och tillgängliggörande av vårt industriella kulturarvs diskuterades och luftades. Dagarna gav kunskap som kommer till pass för att vårda vårt eget unika, lokala industriella arv. Bl.a fann vi en äldre avhandling om koppargruvans tekniska vattenssystem, och det kommer till användning vid de rekonstruktionsarbeten som är aktuella i några småländska industrianläggningar.
Bilden: ett 200 m djupt schakt i Falu koppargruva, med malmkorg på 1 ton.

onsdag 14 oktober 2009

Hjul igen

Svensk Byggtradition jobbar gärna med anläggningar för äldre vattendrift. Just nu pågår förberedelser för att kunna rekonstruera ett vattenhjul, ränna mm i en kvarn och såg i Vetlanda kommun. Det här vattenhjulet är ett för våra trakter stort överfallshjul, över 5 m i diameter, och det roterar i motsatt riktning mot det gängse. Detta åstadkoms genom att vattenflödet vänds i rännan. Vattenhjulet har även andra ovanliga konstruktionslösningar. Vissa av lösningarna är sämre än de traditionella. Det förhållandet ställer frågor om hur en rekonstruktion ska ske. Ska man kopiera en bristfällig konstruktionsdetalj? Ska man redan från början sätta dit de förstärkningar som hjulet kompletterats med under användningstiden? Ännu behöver vi inte ta ställning eftersom vi nu dokumenterar, sedan ska vi plocka ner hjul och ränna för att spara till rekonstruktionen.
Har du som läser detta tankar på de principiella frågorna ovan så kommentera här nedan.
Per Zackrisson

UMBRA restaurerar trapphus


UMBRA Byggnadsvård restaurerar trapphus i en bostadsrättförening på Torpa i Jönköping. Trapphusen hör till en av Torpas vackra 1920-tals putsarkitekturfastigheter, och har under smuts och plastfärg fantastiska målningar gömda. Originalmarmoreringar tas fram under lager av plastfärg, retuscheras och lagas. Kalkfärg rengörs och lagas. Taket tas fram och en tidstypisk 20-tals målning kommer att utföras. Snickerier ekådras och laseras för att återskapa originalutseendet. Vi samarbetar med kollegorna på Anne Håkanssons Måleri AB i denna restaurering.

Tyvärr är dekorationsmålade trapphus numera relativt sällsynta i Jönköping, och det är extra roligt att se bostadsrättsföreningens intresse och engagemang för sin fastighet. Förutom att de dagligen kommer att få njuta av målningarna, höjer de fastighetens både kulturhistoriska som marknadsekonomiska värde. Vi hoppas att få se fler föreningar och fastighetsägare som satsar på detta!
På fotot: Arja Källbom tar fram originalmarmorering under plastfärg.

lördag 10 oktober 2009

Umbra BV besöker Hagelsrum Handtryck


Hagelsrum Handtryck drivs av Pär och Lisa L Sundling, grafiker och ägare till Vita Havet i Hagelsrum. De handtrycker limfärgstapeter efter svenska förlagor och har företrädesvis sortiment som inte användes i högeståndsmiljöer. Just denna typ av tapeter har fastighetsägare ofta svårt att hitta i nytryck eller i tapetantikvariat. Hagelsrum Handtryck arbetar förnärvarande bl.a med att rekonstruera en tapet som funnits i Broarps Gästgiveri, mellan Eksjö och Nässjö. Tapetfragmentet var så litet att endast en bråkdel av mönstret kunde ses, men paret fann en likadan tapet i Nordiska museets samlingar, men i en annan färgställning. Därmed kan Broarp inom kort kunna tapetseras med en tapet som ser ut som originalet, och ett långt letande efter alternativ är över. Hagelsrum handtryck och Umbra Byggnadsvård har ett särskilt intresse kring det småländska kulturarvet i form av mönster i målade och tryckta tapeter, och hoppas kunna starta ett samarbete kring detta. Läs mer om Hagelsrum Handtryck på www.hagelsrumshandtryck.se

onsdag 7 oktober 2009

Besök av Hälsingenätverk

Byggnadsvård Qvarnarp hade idag besök av representant (Anna-Carin Åsbrink) för Hälsingeföretag i samverkan, ett nätverk för byggnadsvård i Hälsingland. Syftet var att utbyta erfarenheter kring utveckling av företagsnätverk, och våra utbildningar. Med på mötet fanns också Studieförbundet Vuxenskolan i Ljusdal. Vi hoppas att våra erfarenheter kan komma till nytta för byggnads-vårdsaktiviteter i Hälsingland.
Lycka till och kör hårt!

På bilden: Väggmålning av Anders Ädel i hälsingegården Kristofers i Järvsö. Foto: Arja Källbom.

tisdag 6 oktober 2009

Vild ådring


Umbra Byggnadsvård ådringsmålar dörrar i en mangårdsbyggnad från 1800-talet.
Förlagan hämtades från en gammal dörr, och kan beskrivas som ett fantasiträslag, en "vild" ådring... Målningen utförs i flera steg; efter förarbete med grundning med ljusgrå linoljefärg, läggs ett lager med öl och torrpigment som fördrivs. Därefter läggs ett lager med lasyrolja och torrpigment, som bearbetas och fördrivs. Efter en tid fernissas dörrarna slutligen.
På bilden Arja Källbom.