onsdag 31 mars 2010

Nu finns vi på Facebook också


Välkommen att ta del av Byggnadsvård Qvarnarps diskussioner, evenemang, foton mm även på Facebook.
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=105414266166113

Nu börjar många av vårens aktiviteter, du vet väl om att vi har en temadag med Varis Bokalders om ekologiskt byggande den 9 april? Sedan startat kurser inom fönsterrenovering, måleri, gärdesgårdar mm. Hoppas vi ses!

Snart står körsbärsträden i blom! Foto: Arja Källbom

Skarpa verktyg


Skarpa verktyg är nödvändigt när man jobbar med trä, det är både farligt och svårt att få goda resultat annars. Konsten att åstadkomma skarpa verktyg lärdes ut till sju deltagare den 27 mars. Kursledare var vår medlem Robin Andersson, timmerman och snickare.

Foto: Arja Källbom

Årsmöte och nätverksträff på Krusagården i Eksjö


Byggnadsvård Qvarnarp höll sitt årsmöte den 30 mars i historisk miljö i Eksjö, Krusagården med ca 20 deltagare. Vid årsmötet och konstituerande styrelsemöte valdes följande styrelse: ordförande (Arja Källbom), vice ordförande (Tomas Byman), kassör (Nils-Åke Friman), sekreterare (David Gard) och ledamöter Per Zackrisson, Lars Nilsson och Anders Eklund. Suppleanter är Markus Bilker och Hans Larsson.
Vid medlemsmötet diskuterades årets externa aktiviteter och nätverksträffar, arbetsteman, hur vi kan stärka byggnadsvården i länet och vårt nätverk, kvalitetsutveckling mm. Samarbetet i nätverket är mycket viktigt för våra medlemmar, som arbetar med att vårda vårt bebyggelsearv. Tillsammans kan vi marknadsföra oss bättre, åta oss större jobb, stärka vår egen kompetens och utbilda även våra kunder. Vi hoppas under året att utöka vårt nätverk med flera företag verksamma inom byggnadsvård.

måndag 29 mars 2010

Vår plantskola är unik


Byggnadsvård Qvarnarps filosofi är att ju fler som jobbar med byggnadsvård, desto bättre. Vi blir fler som kan prata för varsamt omhändertagande av bebyggelsemiljöer, vi får fler beställare av arbete - och vi blir fler som kan samarbeta.
Vi vet att det är ett stort steg att starta eget företag. Därför har vi en modell som är unik i landet; Plantskolan. Där hjälper vi nystartade entreprenörer att komma igång, känna trygghet som nätverket ger, ha möjlighet att få arbete förmedlat från medlemmar, få kollegor, utvecklas i ämnesområdet..och efter minst två år som yrkesverksam kan plantan ansöka om medlemskap. Vi hjälper också företagare som vill byta inriktning. I de fall räknar vi att lärotiden är betydligt längre än två år. Plantorna får inte använda Byggnadsvård Qvarnarp i sin marknadsföring, men de utgör en väsentlig del i vårt nätverk. Förnärvarande har vi fyra plantskoleföretag - entreprenör inom byggnadsvård, som vi håller under vingarna. Flera av våra nuvarande medlemmar har startat som "plantor".

Foto: Arja Källbom

tisdag 23 mars 2010

Marmorering av bröstning


Arja Källbom marmorerar trapphus från 1920-talet, i en grön fantasimarmor som kan sägas vara en variant av Kolmårdsmarmor. Trapphuset återfår en praktfull marmor "i block" istället för en rosa botten med svarta golvflingor...

Foto: Britt-Marie Wickberg, Anne Håkanssons Måleri AB

måndag 22 mars 2010

Två nya medlemmar - PBM Måleri & Lignarium Snickeri


Byggnadsvård Qvarnarp har fått två nya medlemmar:
Lignarium Snickeri, Virserum, tillverkar allt i trä; inredning, kök, möbler,
specialsnickerier och orgelbyggnation. Johan Sandin och Gunnar Hallvik arbetar även med renovering och återställning av äldre byggnader, möbler och
snickerier. Mer info på www.lignarium.se

PBM Måleri i Vetlanda arbetar med bl a med reparationsmåleri, nyproduktion och utvändigt måleri. Britt-Marie Sjöbeck är målarmästare och dekorationsmålare.

Välkomna!

Marmorering pågår. Foto: Arja Källbom

fredag 19 mars 2010

Hantverkare – skam eller stolthet?


Javisst, det finns många hantverkare utan stolthet. Det vittnar många tidningsrubriker om. ”Hantverkare” har nästan blivit som ett skällsord idag.
Vi menar att det är djupt orättfärdigt att alla hantverkare förutsätt sakna heder och stolthet, att de är myglare som uppdragsgivarna bör skyddas från. Vi kan göra en lång lista på hur hantverkare framställs i media. Byggnadsvård Qvarnarp reagerar med kraft mot att alla ”hantverkare” kategoriseras och generaliseras till att höra denna grupp.
Våra hantverkare har valt att arbeta med våra äldre byggtraditioner, som minoriteter i en värld där dessa basala byggkunskaper glömts bort. Vi satsar tid och engagemang att utveckla vårt "tysta kunnande", att läsa och förstå byggnader, att välja ekonomiskt och miljömässigt hållbara alternativ till dagens storskaliga byggindustri. Vi tar risken att vara entreprenörer - att arbeta med det vi brinner för men samtidigt i praktiken sakna tillgång till grundläggande rättigheter i samhället t ex sociala trygghetssystem. Vi arbetar med det vi älskar att göra varje dag- kulturhistoriska byggnader. Kunskap är nödvändiga även hos våra uppdragsgivare, och vi ser därför att acceptansen för vår kunskap kräver tid och engagemang hos många fastighetsägare. Med förhoppning ser vi att intresset för byggnadsvård, ekologi och hållbart byggande ökar i samhället. Förutsättningarna ökar också för att våra kunder ska kunna uppskatta vårt kunnande och engagemang.
Att vara kunniga hantverkare inom vård av vårt bebyggelsearv är inte tillräckligt. Det har vi delvis vår kvalitetspolicy till. Att vara professionell är också bl a att kunna och tillämpa konsumenttjänstlagen. Lagen är till för att skydda konsumenten och lagen tolkar alltid till konsumentens fördel. Om lagen, vikten av avtal för att skydda både uppdragsgivare och entreprenör, handlade en heldag om i Barkansjö Missionshus. En heldag där våra kunder stod i fokus debatteras med både allvar och fniss på podiet i detta underbara missionshus, som numera förvaltas av byalaget. Och ja, vi är stolta hantverkare.
Foto: Arja Källbom

söndag 14 mars 2010

Utbildning i Konsumententreprenader


Välkommen till en heldag om konsumententreprenader.
Vi går igenom vad Konsumenttjänstlagen innebär, och vilka avtal som kund och hantverkare/konsult bör upprätta för att förebygga risk för komplikationer och tvister. Vad är kvalitet, när det gäller byggnadsvård?
Fredag 19 mars, kl 11-15, Barkansjö Missionshus, Almesåkra.
Kostnad 350 kr exkl moms, inkl enkel lunch/fika. Kostnadsfritt för medlemmar och plantskoleföretag. Dagen vänder sig till företag, med begränsat antal platser. Anmälan till Lotta Alnemo, t fn 0381-15550, lotta.alnemo@sv.se. Välkommen!

Almesåkra Byalag har fått utmärkelse för sin utmärkta och varsamma renovering av Barkansjö Missionshus. Foto: Arja Källbom

torsdag 4 mars 2010

Friman platsbygger kök


Bygg Friman platsbygger ett kök i en timmerbyggnad från början på 1800-talet i Boda. Arbetet med gårdens två byggnder har pågått under flera års tid, och bl a har husen lyfts upp, rötskadat timmer och bjälklag har bytts, fasaden lagats, fönstren renoverats, murstockar ställts iordning, den breda pärlsponten återskapats..Även våra andra medlemmar Robin Andersson och Joachim Erixon har arbetat med fastigheten. Förhoppningsvis kommer även en loftbod att ställas iordning.

Foto: Arja Källbom

Att tillverka golv- och takplank


I helgen höll Joachim Erixon, Idelunds Bygghantverk & Snickeri, kurs i vårt snickeri i Eksjö.
Plankgolv och brädtak är delar i äldre hus man ofta vill återskapa. Det är en betydande ekonomiskt vinst att själv tillverka ett plankgolv, särskilt om man kan få virket uppsågat på en mindre såg. I kursen ingick trä- och verktygslära, och exempel på handverktyg som användes i kursen är oxhyvlar, rubankar, fals- och nothyvlar. I vissa moment använda olika maskiner. Traditionella ytbehandlingar av furu- och grangolv ingick också i teoridelen. I de entusiastiska kursdeltagarnas hus kommer det nog snart fina plankgolvpå plats. Det är bra!

Foto: Arja Källbom