torsdag 4 mars 2010

Friman platsbygger kök


Bygg Friman platsbygger ett kök i en timmerbyggnad från början på 1800-talet i Boda. Arbetet med gårdens två byggnder har pågått under flera års tid, och bl a har husen lyfts upp, rötskadat timmer och bjälklag har bytts, fasaden lagats, fönstren renoverats, murstockar ställts iordning, den breda pärlsponten återskapats..Även våra andra medlemmar Robin Andersson och Joachim Erixon har arbetat med fastigheten. Förhoppningsvis kommer även en loftbod att ställas iordning.

Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar