fredag 19 mars 2010

Hantverkare – skam eller stolthet?


Javisst, det finns många hantverkare utan stolthet. Det vittnar många tidningsrubriker om. ”Hantverkare” har nästan blivit som ett skällsord idag.
Vi menar att det är djupt orättfärdigt att alla hantverkare förutsätt sakna heder och stolthet, att de är myglare som uppdragsgivarna bör skyddas från. Vi kan göra en lång lista på hur hantverkare framställs i media. Byggnadsvård Qvarnarp reagerar med kraft mot att alla ”hantverkare” kategoriseras och generaliseras till att höra denna grupp.
Våra hantverkare har valt att arbeta med våra äldre byggtraditioner, som minoriteter i en värld där dessa basala byggkunskaper glömts bort. Vi satsar tid och engagemang att utveckla vårt "tysta kunnande", att läsa och förstå byggnader, att välja ekonomiskt och miljömässigt hållbara alternativ till dagens storskaliga byggindustri. Vi tar risken att vara entreprenörer - att arbeta med det vi brinner för men samtidigt i praktiken sakna tillgång till grundläggande rättigheter i samhället t ex sociala trygghetssystem. Vi arbetar med det vi älskar att göra varje dag- kulturhistoriska byggnader. Kunskap är nödvändiga även hos våra uppdragsgivare, och vi ser därför att acceptansen för vår kunskap kräver tid och engagemang hos många fastighetsägare. Med förhoppning ser vi att intresset för byggnadsvård, ekologi och hållbart byggande ökar i samhället. Förutsättningarna ökar också för att våra kunder ska kunna uppskatta vårt kunnande och engagemang.
Att vara kunniga hantverkare inom vård av vårt bebyggelsearv är inte tillräckligt. Det har vi delvis vår kvalitetspolicy till. Att vara professionell är också bl a att kunna och tillämpa konsumenttjänstlagen. Lagen är till för att skydda konsumenten och lagen tolkar alltid till konsumentens fördel. Om lagen, vikten av avtal för att skydda både uppdragsgivare och entreprenör, handlade en heldag om i Barkansjö Missionshus. En heldag där våra kunder stod i fokus debatteras med både allvar och fniss på podiet i detta underbara missionshus, som numera förvaltas av byalaget. Och ja, vi är stolta hantverkare.
Foto: Arja Källbom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar