onsdag 31 mars 2010

Årsmöte och nätverksträff på Krusagården i Eksjö


Byggnadsvård Qvarnarp höll sitt årsmöte den 30 mars i historisk miljö i Eksjö, Krusagården med ca 20 deltagare. Vid årsmötet och konstituerande styrelsemöte valdes följande styrelse: ordförande (Arja Källbom), vice ordförande (Tomas Byman), kassör (Nils-Åke Friman), sekreterare (David Gard) och ledamöter Per Zackrisson, Lars Nilsson och Anders Eklund. Suppleanter är Markus Bilker och Hans Larsson.
Vid medlemsmötet diskuterades årets externa aktiviteter och nätverksträffar, arbetsteman, hur vi kan stärka byggnadsvården i länet och vårt nätverk, kvalitetsutveckling mm. Samarbetet i nätverket är mycket viktigt för våra medlemmar, som arbetar med att vårda vårt bebyggelsearv. Tillsammans kan vi marknadsföra oss bättre, åta oss större jobb, stärka vår egen kompetens och utbilda även våra kunder. Vi hoppas under året att utöka vårt nätverk med flera företag verksamma inom byggnadsvård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar