torsdag 28 november 2013

Bort med hussvamp och röta!

Hälsning från Stangenbergs Byggnadsvård och Eko Byggnadsvård som lagar ett sargat timmerhus. Hussvamp och kärnröta i gran. Bort med sådant elände och dit med tätvuxen kärnrik furu!
Syllbyte runt om hela huset plus lagningar under fönster. Nästa år ska huset få panel och nytt golvbjälklag.


Foton: Niklas Stangenberg

Byggnadsvårdens konvent

Konventet i Mariestad i oktober var en succe på många sätt. Ett stort gäng från Byggnadsvård Qvarnarp var på plats. Vi har fått information om vad som pågår i våra grannländer, vad som är aktuellt i Sverige, träffat kollegor och en massa nya spännande människor. Invigningstalare var Göran Gudmundsson. Vår ordförande Robin Andersson och en av våra medlemsföretag Svensk Byggtradition, Gunnar Zackrisson, blev intervjuade av Radio Skaraborg. Svensk Byggtradition, Per Zackrisson höll föredrag om kvalitetsaspekter på byggnadsvård och från Station Ormaryd AB berättade Arja Källbom om mjölk- och kaseinfärger. Vi hoppas att konventet återkommer nästa år.

Trångt och hjärtligt. Foto: Arja Källbom

Varmt och vädrat

Vi träffas regelbundet i vårt nätverk, för att diskutera och utbyta erfarenheter. När vi för en tid sen sågs i Virserum fick vi ett intressant föredrag av Göran Stålbom, som skrivit boken "Varmt och vädrat". Rekommenderas! Han gav oss en teknikhistorisk tillbakablick och dagsaktuell lägesrapport med tonvikt på ventilation - även om det har när kopplingar till energi och uppvärmning.

Ett mycket svårt område, i synnerhet för gamla hus – och särskilt sådana som byter användningsområde. Tack vare honom har vi nu fler argument emot ventilationsbranschen, som ofta propagerar för sina egna tekniklösningar – både kostsamma, fula och förstörande. När man vet varför man behöver ventilera, är det lättare att hitta bra och varsamma lösningar för äldre byggnader – med vetenskapliga argument och med hänsyn till regelverk. Självdrag och fönstervädring har kvaliteter framför mekaniska system i byggnader med hög takhöjd och stor volym. Och det går att bevisa.

Görans föredrag blev också ett skrämmande exempel på hur forskning historiskt (och hur är det idag?) utesluter resultat och samband som inte passar in i en modell som branschen arbetar efter.


Foton. Arja Källbom

Byggnadsminnesforum 2013

Igår hade vi ett Byggnadsminnesforum på Kvarnarps Gård i Eksjö, med ca 40 personer. Arrangörer var Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SPBA (Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier), Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dagen vände sig till ägare av privata och statliga byggnadsminnen och vi diskuterade b la byggnadernas skydd, förvaltning, brandskydd, försäkringar m.m. Vi hade utställningar och rådgivning. Förhoppningsvis kan arrangemanget (som verkade uppskattas) vara årligt återkommande -också i andra län.

Detalj från Göberga, ett av länets byggnadsminnen.
Foto: Arja Källbom

onsdag 14 augusti 2013

Småländsk mönsterskatt!

Ibland har man fnyst år de målade tapeter som finns i olika miljöer, och konstaterat att i jämförelse med tryckta papperstapeter, är de betydligt simplare. I de fabrikstryckta papperstapeterna kan man finna perfektion och detaljer. I deras hantverksmässigt platstillverkade föregångare – som även de i första hand skulle likna dyrbara textilier – kan man avläsa en hel del intressant information.

Att använda schabloner är lika gammalt som bruket att använda färg och de förhistoriska människorna använde t ex sina händer som schabloner och blåste sedan färg runt. I de medeltida kyrkorna användes schabloner flitigt för bårder och ytor med stjärnor, klöverblad mm, t ex av Albertus Pictor. Punsning har använts av målare som hjälpmedel i alla tider som hjälp för att teckna upp ett motiv för även frihandsmåleri. På 1700-talet kombinerades schabloner, blocktryck och frihandsmåleri till de första papperstapeterna. Från 1800-talet och till stora delar av århundradet dekorerades hem i både städer och på landsbygden, prästgårdar, gästgiverier, skolor och andra typer av byggnader med schablonmålade tapeter, tillverkade på plats.

De platstillverkade,schablonmålade tapeterna och bårderna visar hur beställaren, fastighetsägaren genom målaren omsatte sina drömmar om skönhet, status och ideal. Ibland var det kanske målaren eller beställaren som hade sett något i andra miljöer, som man enades om. Eller kanske t o m så långt bort som hos granngården. Eller bara fått det beskrivet i ord. Med fernissade/vävförstärkta/schellackerade schabloner tillverkade av papper/näver/plåt , lump-papper i ark, animaliskt lim till limning av ark och till färg, ett få antal pigment och förhållandevis enkla verktyg komponerade målaren en yta som skulle falla i smaken. Pigmenten som användes var t ex krita, kimrök, bensvart, pariserblått, rödockra, gulockra, engelskt rött, umbra, blymönja och av dessa blandades även toner som ljusgrått, blågrått, mörkblått, ljusgult, rosa, ljusblått, orangegult. Genom att mäta och loda, spegelvända och vrida schabloner skapades symmetri och en vision av något annat; ett dyrbart tyg som brokad, siden, kattun – precis som de dyrbara tryckta tapeterna. Genom att förskjuta mönstren något i förhållande till varann kunde en illusion av djupverkan med skuggor åstadkommas och kulörer kunde tonas in i varandra som i de iriserande tapeterna. Geometriernas grundelement härrörde från antikens ideal, klassicism eller romantiken eller var helt påhittade. Stilarna kunde släpa i hundra år från högre ståndsmiljöer till allmoge – en del lever kvar än. Det var ränder i alla ledder,cirklar och romber. Även mycket tunna linjer schablonerades och mönstren kan ha mycket fin passning. Som bröstning imiterades marmor, sten, trä eller tyg. Slutresultatet speglar målarens hantverksskicklighet, beställarens ideal, deras resurser och förväntningar- Resultaten påverkar oss än. Ett rum kan vibrera av mönster och färg, av skönhet och stämning. Målningarna är länkar till målaren och människorna som levde och vistades i dessa byggnader.

Arja Källbom, dekorationsmålare och byggnadsantikvarie, arbetar i ett projekt som finansieras av Station Ormaryd AB och de tre småländska länsstyrelserna. Projektet avslutas i höst och mynnar ut i en mönstersamling med småländska schablonmålade tapeter/väggar. Då kan fler få ta del av denna skatt av mönster- och färgrikedom, hantverksskicklighet Fler bilder finns här.
Foton: Arja Källbom 

onsdag 3 juli 2013

Tjära för kulturhistoriska byggnader

Station Ormaryd och Arja Källbom har nyligen avslutat en förstudie åt Hantverkslaboratoriet kring tjära; dess kemi, karakteristik, historik, användning, applicering o s v. I Sverige används importerad tjära, till skillnad från våra grannländer som har en liten inhemsk produktion. Mer går att läsa här.
Foto: Arja Källbom

Högtryck!

Sommar och högtryck när det gäller utomhusarbete.
Det är förstås mycket fönsterrenoverig för många, timmerarbeten, mureri..och måleri.
Här kommer sommarhälsningar från fyra medlemmar och plantor*; Örfelths Kulturvård*, med Veronica och Johan tar sig an ett rejält trähus i Österbymo. Huset målas om med linoljefärg.

34:ans Byggnadsvård med David Gard och 34:ans Byggnadsvård* och André Blomgren jobbar  med ett stort trähus från 1800-talets första hälft. De utför en hel del träreparationer
och målar med linoljefärg förstås. Station Ormaryds Arja Källbom underhåller den träportal som hon restaurerade för fem år sen. Portalen - är den Smålands vackraste? - har stått sig bra trots sitt helt oskyddade söderläge, men är i behov av bindemedel och bättringar.

Dom här målarna arbetade med just detta hus i början av 1900-talet. Dom ser glada och lite spjuveraktiga ut. Vi tror att de hade varit nöjda med vårt arbete.
Foton i färg: Veronica Örfelth och Arja Källbom

tisdag 25 juni 2013

Ett dass med klass

Det här speciella dasset är snart 200 år gammalt, och hör till ett nyklassicistiskt säteri byggt 1816. Formen på dasset för tankarna till ett lusthus, en voljär, och kom till i en tid då parker och trädgårdsnöjen var populära. Det är placerat så att det betraktat från mangårdsbyggnaden ska ge illusion av att vara åtta-kantigt.  Dasset har ett förmak och består av tre dass, det största med sex platser. Efter antikvarisk undersökning, kulturhistorisk värdering, åtgärdsförslag av Arja Källbom på Station Ormaryd AB, kom sedan uppdraget att börja rustningen av ”stordasset”.

Foton: Arja Källbom

Farväl chockrosa plastfärg! In med ursprungliga färgsättning i ljust puderrosa väggar, tegelröda taklister, laserade gröngrå sättsteg, kraftigt rödockrafärgade plansteg, ljusgrå konsolbord.  Alla färger har tillretts på plats efter framskrapade originalytor och materialen som använts var äggoljetempera och linoljefärg. Podiets ovandel rengjordes och retuscherades med konstnärsoljefärg – patina efter händer (och rumpor!) är kvar. Äggoljetempera valdes istället för limfärg p g a dess längre livslängd och goda egenskaper i en miljö som helt följer årstidens växlingar, och som dessutom kan målas på kvarvarande plastfärg. Även transparent emulsion användes på t ex dörrblad och polerades till sidenmatt lyster. Färgkombinationerna som användes förr var djärva och oväntade..och det är spännande att rekonstruera till ursprungligt utseende. Dasset är fullt av spännande och välgjorda snickeridetaljer. Ägarna bekostade ifjol ett nytt timmermansarbete och tak samt ett nytt förmaksgolv i ek. Det är starkt gjort att ta hand om en överloppsbyggnad som dom gör, som är betydelsefull för gårdsmiljön. Kanske kan dasset få ett nytt liv som lusthus, gäststuga, skrivstuga, berättarstuga eller liknande?

”Hur blygsam Du än är
Du lilla Rosenknopp
Så måste Du här
med särk och kjortel opp”

Vers från dasset på Skokloster slott

tisdag 11 juni 2013

Förstärkning på mureriområdet

Byggnadsvård Qvarnarp har fått en ny medlem, Stefan Murare  - Bygg & Murning AB;

"Vi är specialiserade på murningsarbeten med lång erfarenhet inom området och även skorstensrenovering i olika utföranden. Vi utför renovering och byggnationer av alla sorter av eldstäder såsom: Kakelugnar, bakugnar, sättugnar och rörspisar i tidsenlig modell, köksspisar med tillhörande imkåpor samt smidestillbehör.

Vi har även gedigen erfarenhet inom den äldre snickerihantverk och har bl a arbetat med detta  på Gripenbergs slott. Idag är vi fyra anställda.
Vår butik i Tranås har utställning på kakel, klinker samt eldstäder, skorstenar med tillbehör.
Vi utför även all form av kakel o klinker arbeten och är även certifierade inom BKR samt har genomgått utbildningar inom Bas U/Bas P enligt AML, byggnadsställning."

Bygg & Murning AB
Halvnarp, Sävsjö
Kamin & Kakelbutiken AB
Storgatan 19, Tranås

Stefan Murare, 070-2864220, info@byggmurning.se
www.byggmurning.se

Äldre stuckfris, foto Arja Källbom


onsdag 29 maj 2013

Uppdragsutbildningar åt Kalmar Länsstyrelse

Byggnadsvård Qvarnarp genomför fem uppdragsutbildningar åt Länsstyrelsen i Kalmar inom praktisk byggnadsvård. Målgruppen är fastighetsägare och yrkesverksamma i Kalmar län och kursdeltagandet är utan avgift. Anmälan sker genom Kompassen.

25-26 maj Timmerreparationer i Målilla hembygdsgård, Brännsjötorp.
Av Robin Andersson
15-16 juni , Nytimring i Sulegång by, av Petra Ensjö Einarsson
16 juni, Rödfärgskokning i Sulegång by, av Ragnar Söderman
26 juni, Tjärstrykning av brädtak, Stensjö By, av Per Zackrisson
27 juni, Reparation av naturstensgrunder till timmerbyggnader, Stensjö By, av Per Zackrisson

Den första kursen är genomförd och var överfull, nedan några bilder från kursen.


Foton : Arja Källbom, Per Zackrisson , Christian Råberg


tisdag 7 maj 2013

Vi vidareutbildar oss


Under våren har vi gått kurser, vi med. Såna där nödvändiga - som man som professionell måste ha: Ställningsbyggnation (upp till 9 meter), Skylift och idag Heta Arbeten. För vår säkerhet. För våra uppdragsgivares säkerhet och egendom.

Såja, nu har vi inte tid med sånt. Med vårvärmen startar många nya jobb med att vårda bebyggelsearvet!
Foton: Arja Källbom och David Gard

måndag 6 maj 2013

Uppdragsutbildningar i Kalmar län


Länsstyrelsen i Kalmar anlitar Byggnadsvård Qvarnarp för fem uppdragsutbildningar inom byggnadsvård. Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs via

www.kompass.lrf.se/lst-h

25-26 maj, Timmerreparationer Brännsjötorp, Målilla. Av Robin Andersson
15-16 juni , Nytimring i Sulegång by, av Petra Ensjö Einarsson
16 juni, Rödfärgskokning i Sulegång by, av Ragnar Söderman
26 juni, Tjärstrykning av brädtak, Stensjö By, av Per Zackrisson
27 juni, Reparation av naturstensgrunder till timmerbyggnader, Stensjö By, av Per Zackrisson

Mer information kan du hitta här.
Det här är en toppenchans för dig som vill lära dig mer om praktisk byggnadsvård! Välkomna!


Foton: Arja Källbom och Per Zackrisson

måndag 22 april 2013

Energioptimering för äldre hus


Byggnadsvård Qvarnarp genomförde genom Rikard Eriksson och Per Zackrisson en skräddarsydd halvdagskurs om ”Energioptimering för äldre hus” för byggnadsantikvarier från Kalmar- och Östergötlands länsmuseer.
Foto: Arja Källbom
Med begreppet energioptimering poängteras att kravet på energibesparing ska vägas ihop med t.ex. varsamhetskrav, miljöhänsyn och ekonomi. Energibesparing kan ske på många sätt alltifrån personligt beteende till byggnadstekniska åtgärder. Energimedvetet beteende kan t.ex. innebära att ha olika temperatur i olika delar av huset och att elda och duscha effektivt. Byggnadstekniska åtgärder rymmer såväl enkla som omfattande åtgärder som översyn av tätningslister och stängningsbeslag i fönster och dörrar, justering eller byte av värmekälla och radiatorer, tilläggsisolering och fönsterbyte.

I kursen förmedlades grundläggande kunskaper om hur värme och fukt vandrar genom klimatskalet. Ökad isolering påverkar alltid fuktbalansen, det finns alltid risker med att isolera mycket. När det gäller isolering så är det i princip alltid bra med en rejäl isolering uppåt, men se upp med överdriven isoleringsmängd och säkerställ ventilationen. En grundläggande regel är att all isolering i äldre hus ska utföras dragfritt och diffusionsöppet. Exempel på olika tilläggsisoleringar av golv, väggar och vindar/tak visades och diskuterades.
En översikt över tillgängliga värmekällor, (eldstäder, värmepumpar) jämte distributionssystem (radiatorer/ luft) med angivande av ungefärliga investerings- och energikostnader lämnades.

Kursen avslutades med ett verkligt exempel som våra kollegor Petra och Ragnar på Eko Byggnadsvård står för. De köpte härom året ett sekelskifteshus (1900) med hög energiförbrukning. Kursdeltagarna fick utifrån husets tidigare förutsättningar komma med förslag på förbättringsåtgärder. Med köpet följde en energideklaration som var mycket bristfällig, det hade varit förödande ur varsamhetssynpunkt och ruinerande ur ekonomisk synpunkt att följa de råd som gavs där. De nya husägarna har gjort egna bedömningar över vad som behöver göras och har kommit långt, vissa åtgärder väntar på att genomföras. De kommer att nå en energibehovsnivå nära nybyggnadskraven med både husets kulturhistoria och den egna ekonomin i behåll.
Per Z

fredag 12 april 2013

Ny hemsida

Vi tar närsomhelst vår nya hemsida i bruk. Den gamla ligger nere och förnärvarande går det inte att få upp någon hemsida för byggnadsvård Qvarnarp. Vi ber om överseende för det.
Här är vår folder så länge; här kan ni hitta våra medlemmar och aktiviteter.

onsdag 3 april 2013

Gamla mönster och nya målare!


De schablonmålade tapeterna som finns på Kalmar Länsmuseum kommer nu till pass. De som ritades  av och beskrevs i projektet om målade mönsterarv i Kalmar län. Projektet har utökats med Jönköpings och (snart) Kronobergs län; det handlar om bemålade skatter i Småland som fler kommer att få glädjas åt.

Mönstren används nu i utbildningssyfte på den traditionella målarutbildningen i Mariestad (Göteborgs universitet, läs mer här ). Åtta blivande målare  i äldre tekniker och material målar nu upp mönstren i både gamla och nya färgställningar, under handledning av yrkesverksam målare. I limfärg förstås. Det här är roligt!

Den gamla målarhistorian, de gamla målarnas mönster och färgval diskuteras, granskas, åskådliggörs – samtidigt som det gamla möter framtiden. Vi behöver fler målare, som kan blanda och måla limfärg, linoljefärg, kalkfärg, tempera, slamfärg o s v. Som kan repararera och ta hand om det bemålade kulturarv som finns i många hus, och också använda måla nytt med ekologiska, välbeprövade färger i nya hus. Gissa om vi är glada på Station Ormaryd AB.

Foton: Tom Granat, ansvarig för måleriutbildningen i Mariestad.

tisdag 19 mars 2013

Jordkällare


Man kan samlas av många anledningar. Hantverkslaboratoriet i Mariestad samlade tio antikvarier och hantverkare till workshop den 15 mars om jordkällare i natursten. Joakim Lilja jobbar med ett projekt inom HL där han samlar kunskaper om kallmurning. En av deltagarna var Per Zackrisson som reparerat ett antal jordkällare av olika typer. Den inledande diskussionen handlade om begrepp. Vilka byggnadssätt finns och vad kallar vi dom. Hur benämner vi olika detaljer och metoder. Med på seminariet fanns Espen Marthinsen, en norsk murare med mycket stor erfarenhet av kallmurningsarbete. Vi kunde konstatera att byggnadssätt och benämningar i princip är desamma i Norge och Sverige. Espen redovisade också en dokumentationsmall som han använt för att beskriva över 40 jordkällare. Anders Göransson från HL redovisade de teoretiska villkoren för en murad överbyggnad, t.ex. källartak. Det är ju väsentligt att förstå villkoren för att en överbyggnad ska bli stabil med de tre konstruktionsalternativen valv, överkragning och balk.
Vi fick också se två filmer om stenklyvning respektive byggande av jordkällarvalv. Alla deltagarna bidrog med sina erfarenheter av praktiskt arbete och /eller studier av befintliga källare. I Västra Götaland har man arrangerat ett antal ”jordkällarsafari” för att visa olika typer jordkällare. Inom Joakims projekt kommer reparation av ett valv att genomföras i höst.

Per kommer under sommaren att reparera ett antal jordkällare i en ”jordkällarkulle” i Rydaholmstrakten.Foto: Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

onsdag 13 mars 2013

Energieffektivisering IRL


Vi hade kurser i Varsam energieffektivisering i gamla hus i Jönköping och Kristdala den 9:e och 10: mars. Bland de 22 deltagarna fanns husägare, hantverkare och andra företagare, bygglovshandläggare m fl och de fick både teoretisk och handfast genomgång kring byggnadsfysik, värmeförluster - undersökning med värmekamera, isoleringsteknik/material mm av våra duktiga lärare; Rikard Eriksson och Nils-Åke Friman från Energismartare hus och Byggfriman. Vi höll till i två hus med olika förutsättningar; en stadsvilla/plankhus från 1920-talet och ett timmerhus från 1800-talet.Så här säger en av våra deltagare, en ung hantverkare som jobbar med gamla hus:
” Har haft rätt dålig koll på isolering sedan tidigare, men fick en rätt bra bild av vad som är bra och dåligt. Att det finns olika alternativ, och  relativt enkla och billiga åtgärder för att få ett bättre inomhusklimat i huset. Man behöver inte alltid byta fönster och tillläggsisolera. Nu känner jag även att jag bättre kan tala och argumentera för min sak. tex fönsterrenovering VS fönsterbyte, olika isoleringstyper. Det var kul att se värmekameran också!”

En sån här kurs borde alla gå, som äger ett hus eller som arbetar med gamla hus!

Foton: Petra Ensjö Einarsson och Rikard Eriksson

söndag 24 februari 2013

Målare tolkar målare


Nu har tapetprojektet inletts, inriktningen är schablonmålade tapeter i Kalmar län och arbetet finansieras av Länsstyrelsen i Kalmar län och Station Ormaryd AB.

Kalmar Länsmuseum har en fin samling av drygt 50 schablonmålade tapeter som samlats in från olika håll i länet. Med hjälp av Digitalt Museum valdes drygt 10 tapeter ut som högprioriterade. Urval gjordes med ledning av proviens, mönster, färgställning, svårighetsgrad, antal schabloner, storlek på fragment och möjlighet till att få ut fram komplett rapportlängd. Ett antal intressanta som inte motsvarade en del av kriterierna valdes också ut.

Totalt har ca 15 tapeter och ett antal bårder studerats ingående under två dagar på plats i Kalmar. Även några speciella tapeter som inte är schablonmålade, har studerats – bl a papegojtapeten, en av landets äldsta tapeter och tillverkad av Olof Rosenblad i Gränna. Noggranna studier visade dock att den tillverkats i en kombinationsteknik av blocktryck och schablonmåleri.
Schablonmönstren har undersökts ingående ur ett hantverksmässigt och antikvariskt perspektiv. Papperstyp, limning, troliga pigment, uppbyggnad av mönster, stildrag, användning av passmärken och lodmärken, arbetets kronologi, verktyg, toleranser, färgtyp och täckförmåga är exempel på karakteristik som utvärderats. En målare tolkar spåren efter målare som försvunnit ur tiden, följer handens och verktygens spår. Alla mönster har ritats av och dokumenterats. Varje tapet består av 1-4 schabloner, och ofta ingår även av en bård. Fortsättning följer.
I den gamla målarens spår.
Om du vill se hur den här tapeten ser ut, kolla här.
Foto: Arja Källbom

torsdag 14 februari 2013

Näver Forever


Hantverkslaboratoriet och Skansen ordnade en seminariedag om nävertak förra veckan. C:a 80 personer från hela landet, och Norge, deltog. Vi var några smålänningar på plats, både från Byggnadsvård Qvarnarp och Jönköpings länsmuseum. Det finns oerhört mycket att lära sig om näver, både som levande material och som tätskikt på taket. Vi fick en redovisning av innehållet i svaren på Nordiska Museet´s frågelista om näver. Hur de gamla nävertaken lades finns endast sporadisk kunskap om i landet. I Sverige finns ett antal gamla tak under nyare täckning, men ingen systematiserad studie har genomförts. I Norge har några studier gjorts, de redovisades men ingen tydlig gemensam metodik kan skönjas. Några generella iakttagelser redovisades: Näver under torv bryts ner fortare än under ved. Tunn näver förgås fortare än tjock. Alla var överens om att en samlad studie vore önskvärd, men vem ska hålla i den? Någon kortare studie kan Hantverkslaboratoriet sannolikt stödja. Ett gemensamt problem är att det inte längre finns någon kommersiell handel med näver i landet. Besökarna uppmanades att ta upp näverfångst yrkesmässigt, men det är inte lätt eftersom det endast är i nordligaste Sverige som det finns glasbjörk allmänt numer. Det var med blandade känslor av hopp och förtvivlan jag lämnade Stockholm denna dag. Referat och foto: Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

söndag 10 februari 2013

Mjölk- och kaseinfärger

År 2011 var Arja Källbom gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet. Det är som ett stipendium för förkovran inom sitt hantverk.  Arbetet kring mjölk- och kaseinfärger innehåller en historisk genomgång, karakteristik, intervjuer, egna försök, receptsamlingar m.m. Den går att beställa rapporten från Mariestad via craftlab@conservation.gu.se eller ladda hem som pdf via denna länk.

Foto: Arja Källbom

fredag 8 februari 2013

Program för 2013


Foto: Arja Källbom
Nu är vårt program för året klart. Det finns många nya och roliga kurser, bla traditionella ekologiska färger, glidgjutning av skorstenskanaler, bygga bjälklag, linoljefärgsmålning mm. Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen får 10 % rabatt på kurser - gå med om du inte redan är medlem. Vi satsar som förut även på yrkesutbildningar och sådant som vi som företagare bör ha ingående kunskap om. Sannolikt kommer det till ytterligare uppdragsutbildningar t ex byggnadsvårdskurser för Länsstyrelsen i Kalmar, som vi har ett ramavtal med. Dom annonseras särskilt, så håll utkik på vår hemsida. Välkomna!


Kurser
9 mars Energieffektivisering i gamla hus, Jönköping
10 mars Energieffektivisering i gamla hus, Sulegång
6 april Inredningssnickerier under 400 år, Jönköping
7 april Fönsterrenoveringens grunder, Vederslöv
13-14 aprilTraditionella ekologiska färger, Ormaryd
20-21 aprilPappspänning, Vederslöv
3 maj Glidgjutning av murade skorstenskanaler, Frinnaryd
11-12 majPappspänning, Svenningeby
25-26 majFörsta hjälpen för kakelugnar, Lommaryd
8-9 juni Bygg trägärdesgård, Vimmenarp
8-9 juni Traditionella ekologiska färger, Vederslöf
29 juni Utvändigt måleri med linoljefärg, Frinnaryd
24-25 aug Grundläggande murning, Eksjö
7-8 sept Timmerreparationer, Svenningeby
7 sept Reparation av betongskador, Anebytrakten
14-15 sept Bjälklag och golv, Ormaryd
21 sept Skarpa verktyg, Vederslöv
5 okt Fönsterrenoveringens grunder, Lekeryd
12-13 okt Fönsterenovering – träreparationer, Bredaryd

Publika arrangemang där vi deltar
18 aug Byggnadsvårdsdag, Vederslöv
25 aug Masugnens dag, Åminne
8 sept Allmogemarknad, Jönköping

Arbetsmiljöutbildningar/yrkesutbildningar
15 mars Ställningar, Aneby
25 mars Heta arbeten, Eksjö
19 april Mobil arbetsplattform, Jönköping
15 nov Konsumenttjänstlagen, Jönköping
15 nov Entreprenadjuridik ABK09, Jönköping

Nätverksträffar
8 feb   Jacobsons Bygghantverk, Hubbestad
25 mars Hägg Snickeri och Mafix Lås & Snickeri, Bredaryd
9 april Stämma,  Aneby
18 okt Lignarium Snickeri AB, Virserum
29 nov Station Ormaryd AB, Ormaryd

Likheter mellan byggnadsvård och båtvård

Det finns många likheter mellan byggnadsvård och båtvård. Omsorg i virkesval, respekt för originalet, beprövade byggtekniker, en del material och ytbehandlingar..för att nämna några. Frans Jacobson, en av våra plantskoleföretagare, är utbildad båtbyggare och timmerman och jobbar både med båtar och gamla hus. Han renoverar en speciell båt från 1911, byggd på Hästholmens varv och ritad av Knut Ljungberg. All bordläggning och överbyggnad byts. Det gör han hos Granbäckens varv & maskin i Hubbestad, som flera av våra medlemmar och plantor besökte idag. Vi fick se ett 15 meter långt underverk i finsnickeri..och man ville liksom aldrig sluta smeka mahognyn, som glänste som bärnsten. Fantastiskt! Granbäckens renoverar också vattenturbiner, vilket vi också fick se. Bla finns där två Francisturbiner från Allgunnaryds såg & kvarn, där Svensk Byggtradition är entreprenör i restaurering av kvarnbyggnad och rekonstruktion av turbinränna mm. Antikvariskt medverkande är Arja Källbom.

Foton: Arja Källbom

torsdag 17 januari 2013

Färg som materialArja Källbom på Station Ormaryd AB  har varit på Högskolan på Gotland i två dagar och hållit ett seminarium med workshop kring Färg som material. Kursen som det ingår i heter Byggnadsvetenskap. Eleverna går på andra året i byggnadsantikvarieprogrammet.

På programmet fanns bl a ”Vad är färg?” naturvetenskaplig, kemisk, psykologisk osv förklaring till hur och varför vi upplever färg. Kort om färglära. En tillbakablick till grottmålningar och därefter framåt genom århundradens stil- och målarideal i ”Skönhet, flärd och status”  gav både byggnadsmåleriets och dekorationsmåleriets historia. De traditionella färgtyperna förklarades, med olika bindemedel; tillredning, underlag, användning och egenskaper.  Pigmentens kemi, tekniska egenskaper, historia var förstås med. En egen del handlade om jordfärgernas karakteristik och användning. Ett avsnitt om mjölk- och kaseinfärger samt om färgundersökningar ingick. Vi diskuterade en del kring entreprenader, byggnadsantivkariens och målarens roll, ambitionsnivåer, ansvarsfördelning o s v.

Sen blandade vi färg! Det avsnitt som förmodligen var mest uppskattat. Vi blandade och strök äggoljetempera, kaseinfärg och linoljefärg. Vi bröt olika kulörer i limfärg och provade limstyrkan. Vi testade olika blå pigment och den koboltblå var nog den som vann mest poäng. Det var en fröjd att få se elevernas inspiration och glädje över att få lära sig sig mer om färg. ”Tänk att man så lätt kan göra sin egen färg; av vatten, olja, ägg, kalk, kvarg och tapetklister!” Kanske kan där finnas några blivande byggnadsantikvarier med färg som specialitet? Eller kanske till och med några några blivande målare?  Gott så.

En mycket vacker putsfasad i Estland. Jordfärger är vackra, billiga, ogiftiga och stabila i alla medier.Foton: Arja Källbom