torsdag 14 februari 2013

Näver Forever


Hantverkslaboratoriet och Skansen ordnade en seminariedag om nävertak förra veckan. C:a 80 personer från hela landet, och Norge, deltog. Vi var några smålänningar på plats, både från Byggnadsvård Qvarnarp och Jönköpings länsmuseum. Det finns oerhört mycket att lära sig om näver, både som levande material och som tätskikt på taket. Vi fick en redovisning av innehållet i svaren på Nordiska Museet´s frågelista om näver. Hur de gamla nävertaken lades finns endast sporadisk kunskap om i landet. I Sverige finns ett antal gamla tak under nyare täckning, men ingen systematiserad studie har genomförts. I Norge har några studier gjorts, de redovisades men ingen tydlig gemensam metodik kan skönjas. Några generella iakttagelser redovisades: Näver under torv bryts ner fortare än under ved. Tunn näver förgås fortare än tjock. Alla var överens om att en samlad studie vore önskvärd, men vem ska hålla i den? Någon kortare studie kan Hantverkslaboratoriet sannolikt stödja. Ett gemensamt problem är att det inte längre finns någon kommersiell handel med näver i landet. Besökarna uppmanades att ta upp näverfångst yrkesmässigt, men det är inte lätt eftersom det endast är i nordligaste Sverige som det finns glasbjörk allmänt numer. Det var med blandade känslor av hopp och förtvivlan jag lämnade Stockholm denna dag. Referat och foto: Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar