söndag 24 februari 2013

Målare tolkar målare


Nu har tapetprojektet inletts, inriktningen är schablonmålade tapeter i Kalmar län och arbetet finansieras av Länsstyrelsen i Kalmar län och Station Ormaryd AB.

Kalmar Länsmuseum har en fin samling av drygt 50 schablonmålade tapeter som samlats in från olika håll i länet. Med hjälp av Digitalt Museum valdes drygt 10 tapeter ut som högprioriterade. Urval gjordes med ledning av proviens, mönster, färgställning, svårighetsgrad, antal schabloner, storlek på fragment och möjlighet till att få ut fram komplett rapportlängd. Ett antal intressanta som inte motsvarade en del av kriterierna valdes också ut.

Totalt har ca 15 tapeter och ett antal bårder studerats ingående under två dagar på plats i Kalmar. Även några speciella tapeter som inte är schablonmålade, har studerats – bl a papegojtapeten, en av landets äldsta tapeter och tillverkad av Olof Rosenblad i Gränna. Noggranna studier visade dock att den tillverkats i en kombinationsteknik av blocktryck och schablonmåleri.
Schablonmönstren har undersökts ingående ur ett hantverksmässigt och antikvariskt perspektiv. Papperstyp, limning, troliga pigment, uppbyggnad av mönster, stildrag, användning av passmärken och lodmärken, arbetets kronologi, verktyg, toleranser, färgtyp och täckförmåga är exempel på karakteristik som utvärderats. En målare tolkar spåren efter målare som försvunnit ur tiden, följer handens och verktygens spår. Alla mönster har ritats av och dokumenterats. Varje tapet består av 1-4 schabloner, och ofta ingår även av en bård. Fortsättning följer.
I den gamla målarens spår.
Om du vill se hur den här tapeten ser ut, kolla här.
Foto: Arja Källbom

torsdag 14 februari 2013

Näver Forever


Hantverkslaboratoriet och Skansen ordnade en seminariedag om nävertak förra veckan. C:a 80 personer från hela landet, och Norge, deltog. Vi var några smålänningar på plats, både från Byggnadsvård Qvarnarp och Jönköpings länsmuseum. Det finns oerhört mycket att lära sig om näver, både som levande material och som tätskikt på taket. Vi fick en redovisning av innehållet i svaren på Nordiska Museet´s frågelista om näver. Hur de gamla nävertaken lades finns endast sporadisk kunskap om i landet. I Sverige finns ett antal gamla tak under nyare täckning, men ingen systematiserad studie har genomförts. I Norge har några studier gjorts, de redovisades men ingen tydlig gemensam metodik kan skönjas. Några generella iakttagelser redovisades: Näver under torv bryts ner fortare än under ved. Tunn näver förgås fortare än tjock. Alla var överens om att en samlad studie vore önskvärd, men vem ska hålla i den? Någon kortare studie kan Hantverkslaboratoriet sannolikt stödja. Ett gemensamt problem är att det inte längre finns någon kommersiell handel med näver i landet. Besökarna uppmanades att ta upp näverfångst yrkesmässigt, men det är inte lätt eftersom det endast är i nordligaste Sverige som det finns glasbjörk allmänt numer. Det var med blandade känslor av hopp och förtvivlan jag lämnade Stockholm denna dag. Referat och foto: Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

söndag 10 februari 2013

Mjölk- och kaseinfärger

År 2011 var Arja Källbom gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet. Det är som ett stipendium för förkovran inom sitt hantverk.  Arbetet kring mjölk- och kaseinfärger innehåller en historisk genomgång, karakteristik, intervjuer, egna försök, receptsamlingar m.m. Den går att beställa rapporten från Mariestad via craftlab@conservation.gu.se eller ladda hem som pdf via denna länk.

Foto: Arja Källbom

fredag 8 februari 2013

Program för 2013


Foto: Arja Källbom
Nu är vårt program för året klart. Det finns många nya och roliga kurser, bla traditionella ekologiska färger, glidgjutning av skorstenskanaler, bygga bjälklag, linoljefärgsmålning mm. Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen får 10 % rabatt på kurser - gå med om du inte redan är medlem. Vi satsar som förut även på yrkesutbildningar och sådant som vi som företagare bör ha ingående kunskap om. Sannolikt kommer det till ytterligare uppdragsutbildningar t ex byggnadsvårdskurser för Länsstyrelsen i Kalmar, som vi har ett ramavtal med. Dom annonseras särskilt, så håll utkik på vår hemsida. Välkomna!


Kurser
9 mars Energieffektivisering i gamla hus, Jönköping
10 mars Energieffektivisering i gamla hus, Sulegång
6 april Inredningssnickerier under 400 år, Jönköping
7 april Fönsterrenoveringens grunder, Vederslöv
13-14 aprilTraditionella ekologiska färger, Ormaryd
20-21 aprilPappspänning, Vederslöv
3 maj Glidgjutning av murade skorstenskanaler, Frinnaryd
11-12 majPappspänning, Svenningeby
25-26 majFörsta hjälpen för kakelugnar, Lommaryd
8-9 juni Bygg trägärdesgård, Vimmenarp
8-9 juni Traditionella ekologiska färger, Vederslöf
29 juni Utvändigt måleri med linoljefärg, Frinnaryd
24-25 aug Grundläggande murning, Eksjö
7-8 sept Timmerreparationer, Svenningeby
7 sept Reparation av betongskador, Anebytrakten
14-15 sept Bjälklag och golv, Ormaryd
21 sept Skarpa verktyg, Vederslöv
5 okt Fönsterrenoveringens grunder, Lekeryd
12-13 okt Fönsterenovering – träreparationer, Bredaryd

Publika arrangemang där vi deltar
18 aug Byggnadsvårdsdag, Vederslöv
25 aug Masugnens dag, Åminne
8 sept Allmogemarknad, Jönköping

Arbetsmiljöutbildningar/yrkesutbildningar
15 mars Ställningar, Aneby
25 mars Heta arbeten, Eksjö
19 april Mobil arbetsplattform, Jönköping
15 nov Konsumenttjänstlagen, Jönköping
15 nov Entreprenadjuridik ABK09, Jönköping

Nätverksträffar
8 feb   Jacobsons Bygghantverk, Hubbestad
25 mars Hägg Snickeri och Mafix Lås & Snickeri, Bredaryd
9 april Stämma,  Aneby
18 okt Lignarium Snickeri AB, Virserum
29 nov Station Ormaryd AB, Ormaryd

Likheter mellan byggnadsvård och båtvård

Det finns många likheter mellan byggnadsvård och båtvård. Omsorg i virkesval, respekt för originalet, beprövade byggtekniker, en del material och ytbehandlingar..för att nämna några. Frans Jacobson, en av våra plantskoleföretagare, är utbildad båtbyggare och timmerman och jobbar både med båtar och gamla hus. Han renoverar en speciell båt från 1911, byggd på Hästholmens varv och ritad av Knut Ljungberg. All bordläggning och överbyggnad byts. Det gör han hos Granbäckens varv & maskin i Hubbestad, som flera av våra medlemmar och plantor besökte idag. Vi fick se ett 15 meter långt underverk i finsnickeri..och man ville liksom aldrig sluta smeka mahognyn, som glänste som bärnsten. Fantastiskt! Granbäckens renoverar också vattenturbiner, vilket vi också fick se. Bla finns där två Francisturbiner från Allgunnaryds såg & kvarn, där Svensk Byggtradition är entreprenör i restaurering av kvarnbyggnad och rekonstruktion av turbinränna mm. Antikvariskt medverkande är Arja Källbom.

Foton: Arja Källbom