onsdag 23 juni 2010

Byggnadsvård i vårt grannland

Byggnadsvård har blivit något av en folkrörelse och livsstil idag, vilket märks i tidningar, böcker och butiker. I Finland är Byggnadsapoteket i Billnäs i princip landets enda byggnadvårdsbutik, och drivs av Anette Ringbom. Ett besök i Byggnadsvårdsapoteket är inspirerande och intressant, och en hel del produkter känns igen från Sverige. En del är emellertid typiska för Finland t ex de oerhört vackra gjutna kakelugnsluckorna från t ex Högfors Bruk och plåtkakelugnen. Den sistnämnda har kanaler som en kakelugn men ett plåthölje som målas med linoljefärg. Den kallas ibland för fattigmanskakelugn eller "pönttöuuni". Den är vanlig i de baltiska länderna också.

Enligt Anette Ringbom är byggnadskulturen i söder likt den svenska, men kan ha influenser även från de baltiska länderna t ex smidda/gjutna entrétak. I norra Finland dominerar en enklare trähusarkitektur.

Byggnadsapoteket bjuder på en hel del spännande litteratur om den finska byggnadskulturen, bl a fick denna praktbok av Panu Kaila följa med hem i handbagaget. ”Kevät toi maalarin” betyder ”Våren förde med sig målaren” och behandlar utförligt olika måleritekniker för utomhusbruk i Finland, med riklig hänvisning till historiska källor. Bl a beskrivs tranfärg och mjölkfärg (kaseinfärg).

Landets motsvarighet till Riksantikvarieämbetet heter Museiverket. Tyvärr finns inga byggnadsantikvarie-utbildningar i landet. Det finns inget ord som motsvarar ”byggnadsvård”. Byggnadsapoteket driver en 40 veckor lång fönsterhantverksutbildning i Billnäs, den enda som numera finns i Norden. Det behövs fler entusiaster som Anette Ringbom.

Fotograf och besökare: Arja Källbom


fredag 18 juni 2010

Gammal vägg i ny tid


Detta schablonmålade mönster fanns längst ned i ett lager av papp och tapeter i ett nyklassicistiskt hus byggt ca 1810. Ägarna beslutade att upp mönstret igen, i detta rum som nu blivit kök. Det ursprungliga färgställningen var med rosa botten, rutverk i mörkrött, stjärnor i blått och vitt. Nymålningen utförs i ägoljetempera på lump-papp av Arja Källbom. Ägarna och målaren är glada att över att just detta mönster har funnits här från allra första början och möter nutiden igen.

tisdag 15 juni 2010

Fiskars Bruk - kulturturism i Finland

Fiskars Bruk i Nyland, södra Finland har årligen 150.000 besökare. Idag är det stora industriområdet fyllt av liv och rörelse, och inrymmer 119 kreativa entreprenörer inom konst/hantverk. Fiskars Bruk grundades 1649 och är ett av Finlands äldsta företag fortfarande i drift, och med en företagsledning som målmedvetet arbetar med att ingjuta liv och skönhet i den gamla bruksmiljön. Gamla magasin, smedjor, kaserner, brukskontor mm används till butiker, ateljeér och bostäder, bed& breakfast, restauranger. Nybyggda byggnader anpassas till miljön, med hemtama material. Konstnärer smyckar parker och byggnader. Inspirerande och ett gott exempel på hur kulturhistoria i en miljö kan användas för att främja entreprenörskap, skapande, livskvalitet och turism. Nya och gamla hantverkstraditioner frodas sida vid sida. Bruksmiljön har en lovande framtid.

Fotograf och besökare: Arja Källbom.

fredag 11 juni 2010

Intrikat snickeri


Klockaregårdens Fönsterhantverk & Snickeri tillverkar f n fönster till äldre hus, med rätt så komplicerade geometrier. Det är definitivt frågan om hög hantverksskicklighet - men även mer matte än vad man tror, att göra dessa fönsterbågar..


Foto: Anders Eklund

tisdag 8 juni 2010

Britt-Marie målar mahogny


Här ådringsmålar en av våra medlemmar, Britt-Marie Sjöbeck på PBM:s Måleri, mahogny. Ett bra sätt att få en nytillverkad hallgarderob i ett empirhus från början på 1800-talet, att smälta in. Hon är väldigt skicklig..

Foto: Arja Källbom

torsdag 3 juni 2010

Lerputsa mera


Robin Andersson och Stefanie Krause Aranda, R A Bygghantverk, lerputsar just nu Noda Norregårds sal och hall. Leran är ett imponerande naturmaterial, elastiskt och starkt, fuktbuffrande. Råvaran tas lokalt. Leran ger ett gott inomhusklimat temperatur- och fuktmässigt och stoppar drag. Väggarna får vackert liv samtidigt som intryck av sättningar osv i stommen slätas ut. På leran går att tapetsera och måla med all slags färger, vanligast är limfärg. I detta fall kommer sannolikt äggoljetempera att användas, som ger ett snarlikt utseende som limfärg men är tåligare. Leran blandas med vatten, sand och armeringsmaterial, och putsas här på tvärställd läkt.

Första utstockning/lagret läggs på av Robin Andersson. Inom någon vecka läggs en ytputs. Foto: Stefanie Krause Aranda

onsdag 2 juni 2010

Kila stadigt!

Det begreppet får en speciell betydelse när man kilar en hjulstock, i stockens ändar på c:a 26 dm2 kompletterar vi med c:a 16 dm2 kilar. Avsikten är att nålen, lagertappen, ska sitta stadigt i trästocken. För varje träkil som ska slås i slår man först i en stålkil som sedan ska dras ur, den sitter hårt, direkt därefter slås den 45-60 cm långa träkilen i. Som slagverktyg används en kilstöt som hängs upp och riktas in. Sedan är det "bara" att slå med hela kroppen. Efter första dagen har man hittat nya muskler, vi inte visste att vi hade! Kilstöten har vi lånat från Österbybruk Smedja i Uppland som också givit oss värdefulla tips inför det här momentet i hjulstockstillverkningen.
Om "kila stadigt" betyder att man är oupplösligt förenade så kan uttrycket mycket väl komma från denna företeelse.
Stilstudie i kilislagning, Nisse i ena änden på kilstöten. Åke (Skanska) assisterar med höjdregleringen.
Här har vi satt de första kilarna, det ska bli c:a 100 st i varje ände. Här är Lage (Kulturarv Marieholm) slagare. Foton:Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

tisdag 1 juni 2010

Nylagt torvtak på ryggåsstuga


Nu finns ett nytt torvtak på Högloftstugan i Jönköpings Stadspark, och den här gången med ett tätskikt av fem lager näver. Även i övrigt är det lagt traditionellt med enekrokar som håller fast mullåsen mm. De två högre delarna har halmtak, ryggåsstugan däremellan näver - torvtak, såsom det gjordes när stugan flyttades till stadsparken i början av 1900-talet. Den stora skorstenen murades om i höstas. Beställare är Jönköpings Länsmuseum, entreprenör Svensk Byggtradition.

Torvtaksläggning pågår. Anders Wier och Nils Zackrisson. Foto: Per Zackrisson.

Traditionella färgtyper


Vi använder traditionella färger t ex linoljefärg, kalkfärg, limfärg, tempera. Det är sunda, dryga, diffusionsöppna, ogiftiga färgtyper som tillverkas av förnyelsebara råvaror och som åldras med behag. De är lätta att underhålla. Våra målare är bla Marcus Bilker, Britt-Marie Sjöbeck och Arja Källbom. Även andra medlemsföretag använder dessa färgtyper t ex Kultra Kulturvård. Säljer linoljefärg, pigment, slamfärg m.m gör Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik och Wederslöf Byggnadsvård.

Britt-Marie Sjöbeck/PBM:s Måleri färdigstryker kökssnickerier med linoljefärg.
Foto: Arja Källbom