onsdag 23 juni 2010

Byggnadsvård i vårt grannland

Byggnadsvård har blivit något av en folkrörelse och livsstil idag, vilket märks i tidningar, böcker och butiker. I Finland är Byggnadsapoteket i Billnäs i princip landets enda byggnadvårdsbutik, och drivs av Anette Ringbom. Ett besök i Byggnadsvårdsapoteket är inspirerande och intressant, och en hel del produkter känns igen från Sverige. En del är emellertid typiska för Finland t ex de oerhört vackra gjutna kakelugnsluckorna från t ex Högfors Bruk och plåtkakelugnen. Den sistnämnda har kanaler som en kakelugn men ett plåthölje som målas med linoljefärg. Den kallas ibland för fattigmanskakelugn eller "pönttöuuni". Den är vanlig i de baltiska länderna också.

Enligt Anette Ringbom är byggnadskulturen i söder likt den svenska, men kan ha influenser även från de baltiska länderna t ex smidda/gjutna entrétak. I norra Finland dominerar en enklare trähusarkitektur.

Byggnadsapoteket bjuder på en hel del spännande litteratur om den finska byggnadskulturen, bl a fick denna praktbok av Panu Kaila följa med hem i handbagaget. ”Kevät toi maalarin” betyder ”Våren förde med sig målaren” och behandlar utförligt olika måleritekniker för utomhusbruk i Finland, med riklig hänvisning till historiska källor. Bl a beskrivs tranfärg och mjölkfärg (kaseinfärg).

Landets motsvarighet till Riksantikvarieämbetet heter Museiverket. Tyvärr finns inga byggnadsantikvarie-utbildningar i landet. Det finns inget ord som motsvarar ”byggnadsvård”. Byggnadsapoteket driver en 40 veckor lång fönsterhantverksutbildning i Billnäs, den enda som numera finns i Norden. Det behövs fler entusiaster som Anette Ringbom.

Fotograf och besökare: Arja Källbom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar