torsdag 1 juli 2010

Ett lyft för torpet!

Ett lyft för torpet som hade ner till 178 cm i takhöjd i stugan. Genom att byggnaden tidigare blivit bristfälligt reparerad blir åtgärden omfattande med omläggning av knutstenar och två nya timmervarv. Golvet var renoverat med asfaboard mot marken, därpå mineralull, vilket rötat golvreglarna. Murstocken var fullständigt sönderfrusen så den måste plockas ner. Ett arbete av den här omfattningen kan klaras ekonomiskt tack vare ROT- skattereduceringen. Arbetet utförs av Svensk Byggtradition för en privatkund.
Foton: Per Zackrisson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar