tisdag 9 februari 2010

Handlingsprogram i Eksjö


Lennart Grandelius, en av våra medlemmar, har på Länsstyrelsens – och Eksjö kommuns uppdrag uppdaterat kommunens kulturhistoriska handlingsprogram inom rikintresseområdet.
Projektet påbörjades i september 2007 och fastställdes av kommunfullmäktige i februarisammanträdet 2010. Det är ett omfattande material. Handlingsprogrammet omfattar inte bara de 54 byggnadsminnena, utan samtliga byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, s.k. § 12 byggnader enligt PBL 3 kap.
Handlingsprogrammet består av fyra delar.

Del 1 Sammanfattning. Övergripande kulturhistoriska
värden. Stadens tillkomst och utveckling. Varför
bevarar vi? Lagar och förordningar osv.

Del 2 Byggnadsminnen inom utredningsområdet.

Del 3 Övrig bebyggelse mellan tullarna, Västerlånggatan
och Österlånggatan.

Del 4 Övrig bebyggelse utanför stadskärnan men inom
riksintresseområdet.

Programmet finns tillgängligt på kommunens hemsida; Boende & miljö/aktuellt.
Målsättningen för uppdateringen av det tidigare programmet från 1981 har varit att tydliggöra de kulturhistoriska värdena, fördjupa historiken och tydligt tala om vad och varför det är skyddsvärt.

fredag 5 februari 2010

Trapphuset i tvillingstugan


Trapphuset i tvillingstugan som vi visat tidigare, färdigställs nu. När två ägarfamiljer blev oense på 1950-talet delades den gemensamma hallen och delar av trappen ställdes ut i ett uthus. Sen dess har omfattande takläckage förstört en del av kvarvarande trapp och golv. Tak och bjälklag har vi tidigare repararerat. Nu är trappsystemet med fem trappor återställt och nya kilsågade golv läggs in. Användbara delar av det gamla golvet sparas för ev. framtida reparationer. Ursprungligen var hallen, som vanligt, ouppvärmd. Nu ska hallen få värme av det vattenburna system som installeras. För det ändamålet har vi byggt en invändig isolerad kupa där vindstrappen kommer upp.

Johan Örfelt och Anders Wier utför de sista momenten på trapporna. Foto: Svensk Byggtradition.