tisdag 9 februari 2010

Handlingsprogram i Eksjö


Lennart Grandelius, en av våra medlemmar, har på Länsstyrelsens – och Eksjö kommuns uppdrag uppdaterat kommunens kulturhistoriska handlingsprogram inom rikintresseområdet.
Projektet påbörjades i september 2007 och fastställdes av kommunfullmäktige i februarisammanträdet 2010. Det är ett omfattande material. Handlingsprogrammet omfattar inte bara de 54 byggnadsminnena, utan samtliga byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, s.k. § 12 byggnader enligt PBL 3 kap.
Handlingsprogrammet består av fyra delar.

Del 1 Sammanfattning. Övergripande kulturhistoriska
värden. Stadens tillkomst och utveckling. Varför
bevarar vi? Lagar och förordningar osv.

Del 2 Byggnadsminnen inom utredningsområdet.

Del 3 Övrig bebyggelse mellan tullarna, Västerlånggatan
och Österlånggatan.

Del 4 Övrig bebyggelse utanför stadskärnan men inom
riksintresseområdet.

Programmet finns tillgängligt på kommunens hemsida; Boende & miljö/aktuellt.
Målsättningen för uppdateringen av det tidigare programmet från 1981 har varit att tydliggöra de kulturhistoriska värdena, fördjupa historiken och tydligt tala om vad och varför det är skyddsvärt.

1 kommentar:

  1. Föredömligt!!
    Hoppas vi får se kommunen använda programmet i sin dagliga verksamhet.
    /Hälsningar, Arja Källbom

    SvaraRadera